Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

VDT Technology - Inteligentní dopravní analýzyVyužívají moderní způsoby získávání dopravních dat z různých zdrojů a za pomoci umělé inteligence při jejich vyhodnocení zajišťují kvalitní podklad pro rozhodování.

Tato a další témata představí tým specialistů VDT Technology, kteří se účastní veletrhu chytrých řešení pro obce a města URBIS SMART CITY FAIR / FUTURE MOBILITY 2022.

Cílem dopravních průzkumů je získat aktuální informace o intenzitách dopravy, včetně modelování a predikce dopravních situací. Představíme vám komplexní inteligentní řešení, a jak zjistit zásadní údaje, pro podporu při rozhodování v dopravních otázkách. Aby byl zajištěn objektivní a kvalitní obraz sledované lokality, je nutné sledovat dopravní data 24/7 v reálném čase.

Skladba dopravy, profilový a směrový průzkum

Zjištění intenzity dopravy na komunikaci pro potřeby kalibrace a variací dopravy. Jedná se o analýzy jednotlivých křižovatek včetně záznamu, její skladby a rozřazení do sedmi základních kategorií dopravních prostředků.

Kordonový průzkum

Zjišťování objemu a intenzity dopravy ve vybraných úsecích, vjíždějících a/nebo vyjíždějících z vymezeného území, a to bud' všemi, nebo jen vybranými komunikacemi.

Obsazenost křižovatky

Stupeň zatížení obsazení detektorů v SSZ.

Intenzita dopravy

Pro stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích potřebujeme znát například při navrhování nových pozemních komunikacích, nebo při úpravách stávajících komunikací, či navrhování řízení křižovatky pomocí SSZ.

Rychlost dopravního proudu

Měření objemu dopravy a zjištění rychlosti dopravního proudu v rámci koordinovaného tahu.

Pěší doprava, cyklisté, in-line

Měření intenzity bezmotorové dopravy, pro plánování a vyhodnocování investic do městské infrastruktury, městských plánů mobility a pilotních projektů, jako jsou cyklostezky, stezky se smíšeným provozem, lávky pro pěší atd. Porozumění zvyklostem a chování nemotorizovaných uživatelů městské infrastruktury (pěší, cyklisté, in-line, apod.) v závislosti na čase, počasí a ročním období.

 

Datum: 15.9.2022 14:44:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště