Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Úvodní poselství konference: Evropa potřebuje chytrá města a bude do nich investovat


Odbornou konferenci URBIS SMART CITY FAIR 2020 zahájila zdravice eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson a
výroční zasedání evropské platformy EIP-SCC. Většina řečníků se účastnila online, ale vzdálený přístup nijak nebránil přenosu myšlenek a zajímavým diskusím.


Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simson svůj zahajovací příspěvek zaměřila na klíčovou roli měst v současné transformaci energetiky. „Definující výzvou naší generace je klimatická změna. A tu nelze řešit bez měst, kde žije většina lidstva. Záměry Evropské komise proto mají velký městský rozměr,“ zdůraznila Kadri Simson. Život ve městech je podle ní efektivnější než na vesnici, ale je třeba snížit jeho energetickou náročnost, v čemž pomohou právě chytré technologie. Hlavní výzvou jsou podle eurokomisařky budovy, které spotřebovávají 40 % energie. Často jsou postavené už v polovině minulého století, takže je nezbytné zrychlit tempo jejich renovace a změnit je v udržitelné, což řeší iniciativa Renovation Wave (vlna obnovy). Další výzvou je neustále houstnoucí městská doprava, kterou je nutné řešit na lokální úrovni. Evropská komise bude prezentovat svou strategii pro inteligentní a užitelnou dopravu. V rámci podpory řešení pro čistou mobilitu se zaměří na využití vodíku a cílem je mj. jeden milion veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Jak prohlásila Kadri Simson, ze všech těchto důvodů potřebujeme chytrá města a jejich inovační partnerství, díky nimž vznikají skvělé věci v digitalizaci dopravy i jinde. Podpora chytrých měst prostřednictvím rozvojových i kohezních fondů proto bude dále pokračovat a sílit. Eurokomisařka přivítala také letošní konferenci URBIS SMART CITY FAIR jako průkopníka nové formy mezinárodního sdílení informací a vytváření synergických spojení. „Je to první událost tohoto druhu, díky níž si můžeme nový konferenční model vyzkoušet v praxi,“ řekla Kadri Simson.

Na vystoupení eurokomisařky navázali panelisté výročního zasedání evropské platformy pro chytrá města a komunity EIP-SCC (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities). Řečníci z několika zemí se na dálku shodli, že je nezbytné podpořit rozvoj chytrých měst jako nositelů energetické transformace. Proces by měl být komplexní a zahrnovat třeba i sociální aspekty včetně řešení migrační otázky. Zároveň by podpora neměla cílit jen na vybraná místa, ale je třeba podpořit všechna evropská města, protože klimatická změna probíhá všude a řešení problému může být jedině společné. Hlavní rolí chytrých měst a komunit v tomto procesu má být sdílení dobré praxe s cílem replikace dobrých nápadů.

Přímo v pavilonu E brněnského výstaviště se do diskuze zapojil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Připomněl jarní zkušenost z boje s koronavirem, kdy se v Brně výborně osvědčila spolupráce a koordinace aktivit městské správy, univerzit, velkých společností i neziskových organizací. „Teď řešíme, jak zotavit ekonomiku a klima. Byla by velká chyba zastavit investice do místních projektů a opatření na boj s klimatickými změnami,“ varoval Petr Hladík. Na významu spolupráce zahrnující města jako klíčové hráče se shodli i další panelisté. Aktivity, které Evropa podniká pro obnovu hospodářství po koronavirovém propadu a pro řešení klimatické krize, jsou totiž často paralelní, mají obdobné cíle a také nástroje jako digitalizaci. Proto je důležité aktivity koordinovat a synergicky propojit, k čemuž slouží právě akce jako brněnská odborná konference URBIS SMART CITY FAIR.

 

Datum: 2.9.2020 14:38:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště