Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Učíme auta mluvit. Bloku přednášek z oblasti služeb dominovala mobilita a energetická udržitelnost


Jak naučit auta komunikovat? I to si mohli návštěvníci konference URBIS SMART CITY FAIR poslechnout v bloku přednášek s podtitulem „Co si představit pod dopravní a energetickou udržitelností“. V první části bloku se účastníci panelu věnovali dopravě, mobilitě a dopravní infrastruktuře ve vztahu k novým technologiím a chytrým řešením.

Jak na to

Na úvod padly otázky na hlavní evropské programy na podporu inteligentní městské mobility, jak se mohou města zapojit, vývoj inteligentní mobility v budoucnu a samozřejmě na financování pro nasazení inteligentní mobility ve městech a obcích. Právě programy, které mohou zjednodušit financování projektů inteligentní mobility ve městech představila Tereza Čížková z Ministerstva dopravy ČR. Zmínila program Doprava 2020+, který je vypsán na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Cílem je udržitelná doprava, bezpečná infrastruktura, digitalizace, automatizace a začlenění navigačních a družicových systémů do dopravních systémů měst a obcí. Představila také program Esa Space Solutions, tedy mezinárodní program evropské kosmické agentury, který podporuje novátorské aplikace v oblasti družicové telekomunikace a navigace.

Trendy budoucí

Paní Čížková jednoznačně pojmenovala budoucí trendy, a jak uvedla, spíše „megatrendy“ v mobilitě a dopravě. Veškeré aplikace, výzkum a projekty se budou točit kolem:

  • autonomní mobility,
  • chytré dopravy,
  • nízkoemisní mobility,
  • mobility jako služby.

Právě mobilita jako služba je celosvětový trend, který v sobě zahrnuje projekty na zpřístupnění služeb s cílem omezit dopravu ve městech.

Infrastruktura musí být vždy o krok před prodejem aut

Nedílnou součástí inteligentní mobility je samozřejmě infrastruktura. O infrastruktuře pro elektromobilitu promluvil Lukáš Hataš z Asociace pro elektromobilitu ČR. Zmínil téma obráceného řetězce, kdy lidé nejezdí nakupovat, ale nákupy jim společnost vozí, což je významně efektivnější. Posluchače připravil na dobu bateriovou. Do této oblasti tečou celosvětově obrovské investice. A na co se máme připravit? Například na to, že v blízké budoucnosti bude většina parkovacích míst připojena k distribuční síti, ale nejlevnější stejně zůstane zásuvka doma v garáži.  Co je však z pohledu rozvoje nejdůležitější? Infrastruktura musí být vždy o krok před prodejem aut.

Inteligentní mobilita musí přinést také bezpečnost a plynulost dopravy

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě s využitím C-ITS technologie představil Roman Nekula, správní ředitel společnosti Brněnské komunikace, a.s. A začal neobvykle. „Toto naše auto mluví,“ sdělil posluchačům. V projektu C-ROADS je to reálné, učí auta komunikovat. Komunikovat datově mezi sebou a mezi datovou infrastrukturou. Projekt řeší zejména systémy bezpečnosti a včasného varování řidičů před projíždějícími vozidly IZS nebo vozidly, jedoucí na červenou apod. Cílem je bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy a snížení emisí z dopravy.

Inspirujte se

Posluchači se mohli inspirovat také zkušenostmi se zaváděním prvků smart city v Debrcénu. O problematice promluvil formou on-line přenosu László Mátyus.

Multimodální mobilitě se věnoval Juraj Atlas, který vyzdvihl problém velkého množství osobních aut ve městech a naznačil cesty a řešení, jak lidi přimět nechat auto doma a využít služeb mobility. Zmínil výzkumy na poli skutečných potřeb rezidentů. A především predikovatelnosti těchto potřeb.

Tímto příspěvkem se kruh uzavřel, protože jeden z hlavních identifikovaných „megatrendů“ v dopravě je právě mobilita jako služba.

Energetici dopravě nerozumí

Druhá část bloku služeb byla věnována udržitelné energetice. O hlavních aspektech komunální energetiky z pohledu státu hovořil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Doprava je ve vztahu k energetické náročnosti jedna ze tří hlavních spotřebitelů. Zatímco domácnosti mají dlouhodobě stejnou spotřebu, energetická náročnost v průmyslu mírně klesá, v dopravě za poslední roky výrazně stoupá. S tím si budou muset energetici poradit. Pan ředitel také naznačil, kde může být problém. Energetici potřebám dopravy nerozumí, je potřeba větší koordinace už na poli výzkumu a aplikací nových technologií. 

Úspory energie by se měly stát zdrojem energie, o kterém je uvažováno na prvním místě

Sochor zmínil, že energetická udržitelnost rozhodně neleží v decentralizaci a s tím souvisejícím tlakem na soběstačnost. Klíčem je tlak na úsporu energie. „Stále o tom pouze mluvíme a ve skutečnosti nic neděláme,“ podotkl pan ředitel Sochor. Úspory energie by se měly stát zdrojem energie, o kterém je uvažováno na prvním místě – Energy Efficiency First.

Energetický management a příklad lokality Brno Nový Lískovec představili Petr Komínek a Tomáš Volařík. Zdůraznili rostoucí nároky na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Energetická udržitelnost stojí na efektivním využívání energií, redukcí spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti.

Závěrem jsme se zeptali

O vyhodnocení bloku přednášek na téma služby jsme požádali Romana Nekulu, správního ředitele společnosti Brněnské komunikace, a.s.

Jaké je podle vašeho názoru hlavní téma oblasti smart city, které můžeme zařadit do bloku služby?

Do popředí veřejného zájmu jde oblast emisí hlavně v centrech měst, což znamená příležitost pro rozvoj elektromobility. Je to určitě velké téma, záleží, jakým způsobem se uchopí. Velmi vítám, že na konferenci URBIS SMART CITY FAIR je diskuse mezi akademickou sférou, výzkumnými pracovišti, ale zároveň i byznysem. Sám bych uvítal, kdyby v příštím ročníku bylo více praktických ukázek, abychom se mohli inspirovat, ne z nějakých obecných tezí, ale z realizovaných projektů zahraničních partnerů, které jsou užitečné pro samotná města. V otázce delšího konání konference bude záležet na tom, kolik se podaří takových partnerů získat. Jsem velmi rád, že jsme zde mohli přivítat pana profesora Miroslava Svítka, který je v této oblasti nestorem a který myšlenku smart city šíří po celém světě. Jeho účast je pro mě důkazem, že akce je velmi zajímavá, když mu stálo za to do Brna na výstaviště přijet. Zároveň doporučuji využít kontaktů pana profesora Svítka pro organizaci příštího ročníku.  

 

Datum: 3.9.2020 7:59:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště