Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Podpora vzniku inovativních podniků na území samospráv

CzechInvest dlouhodobě pečuje o podnikatelské prostředí v regionech a propojuje zástupce veřejné správy a podnikatelského sektoru. Klíčovou aktivitu v této oblasti představuje zejména Pasportizace podnikatelského prostředí, která identifikuje silné a slabé stránky jednotlivých měst a mikroregionů a jejich rozvojový potenciál z pohledu investiční atraktivity a kvality podnikatelského prostředí. Na základě diskusí se starosty a dalšími zástupci municipalit jsou potom doporučeny / rozvíjeny konkrétní aktivity, které mohou zahrnovat např.:

  • lokalizaci externích investorů,
  • podporu inovativních startupů,
  • pomoc s expanzí a posunem v hodnotových řetězcích místních firem

K těmto účelům je možno využívat nástroje, kterými jsou zejména:

  • investiční pobídky (po novele více zaměřené na MSP a investice s vyšší přidanou hodnotou),
  • programy na podporu startupů,
  • obsáhlá znalost dotačních titulů vhodných pro rozvoj firem,
  • pomoc se získáním nových klientů v ČR cestou databáze dodavatelů, specializovaných (online) tržišť nebo propojováním různých skupin podniků,
  • vzdělávací, školicí a networkingové akce

 

Datum: 31.5.2021 9:56:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště