Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Odpad zdrojem: o pátý ročník konference je velký zájem


V pavilonu E začalo dvoudenní jednání o zavádění principů cirkulární ekonomiky do komunální praxe. Vedle efektivního nakládání s odpady a prezentace příkladů dobré praxe se letošní program zaměřuje na zadávání veřejných zakázek. Nechybí ani praktické tipy – věděli jste, že si města mohou objednat cirkulární sken?


Města a obce mohou být v přeměně lineární ekonomiky na udržitelnou ekonomiku cirkulární klíčovými hráči – a ještě na tom vydělat. Proto Institut Cirkulární Ekonomiky INCIEN) už pět let pořádá konferenci Odpad zdrojem, která se zabývá aplikací principů cirkulární ekonomiky na regionální úroveň. Letošní pátý ročník je částečně bilanční a ukazuje i cestu, jak se poučit z minulých chyb a využít cirkulární přístup jako impuls k rozvoji ekonomiky po koronavirové krizi. „V předchozích ročnících jsme se detailně věnovali nakládání s odpadem a odpadovému hospodářství, ale po pěti letech je čas na zmapování bariér, kvůli nimž současný systém nefunguje tak, jak bychom si představovali. Ukazuje se, že je potřeba významně změnit veřejné i soukromé zadávání,“ říká ředitelka INCIEN Soňa Jonášová.

Udržitelnost podle ní musí být zohledněna už ve fázi nákupů, když se připravují projekty nebo výběrová řízení. Kritéria týkající se nakládání s odpadem, využívání recyklátu, modulárnosti nebo opravitelnosti výrobků v takovém případě rovnou pomáhají předcházet vzniku odpadu, zatímco orientací na odpad naopak řešíme už jen to, co se udělalo špatně v minulosti. „Abychom dali správný impuls na začátek celého procesu, je hlavní téma letošní konference „Jak na cirkulární veřejné zakázky“. Je tady řada firem, které velmi kvitují, že jejich inovativní projekty nebo výrobky s obsahem recyklátu budou mít konečně nějakou poptávku, protože to je v České republice velký problém. Když už třídíme, recyklujeme a vyrábíme z toho nové věci, tak se většinou uplatňují na zahraničních trzích, protože je u nás neumíme nakoupit, nebo o nich nevíme, nebo nás to ani nenapadne,“ posteskla si Soňa Jonášová. Inovativní řešení, ať už ze sekce odpadové nebo energetické, podle ní přitom většinou bývají v rámci celého životního cyklu ještě levnější, než když se nakoupí levné na začátku. „Jsou úsporné, nebo se dají opravit, nebo jsou modulární, takže co se rozbije, dá se vyměnit. I to, jakým způsobem se zadá zakázka na začátku, může ušetřit,“ zdůraznila.

Poptávku po cirkulárních řešeních je třeba vytvářet v rámci komunální sféry. Proto jsou na konferenci Odpad zdrojem přítomni starostové a zastupitelé měst a obcí, ale i dodavatelé daných služeb. Nechybí ani zástupci regionálních rozvojových center a inovačních agentur, kteří informace šíří dál na úrovni jednotlivých regionů. Vedle cirkulárního veřejného zadávání se ve dvou dnech představuje řada inspirativních příkladů, chytrých technologií a inovací umožňující ch hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou. Jedna z úvodních prezentací se věnovala také projektu Cirkulární Sken Praha, na kterém spolupracovali holandští odborníci. Projekt přinesl podrobnou analýzu materiálových toků hlavního města a doporučil řešení, která posílí jeho soběstačnost a zároveň naplní vizi přechodu města na cirkulární ekonomiku.


Datum: 2.9.2020 16:18:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště