Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Na výstavišti bylo podepsáno memorandum
o podpoře cirkulárního zadávání zakázek


Na konferenci Odpad zdrojem, která se uskutečnila v rámci URBIS SMART CITY FAIR, bylo podepsáno první české Green Deal memorandum. Jeho cílem je po holandském vzoru propojit klíčové aktéry a v ročním pilotním projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Detaily v rozhovoru vysvětlila ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová, které zároveň shrnula i výsledky konference Odpad zdrojem.

Čeho chce Institut Cirkulární Ekonomiky memorandem dosáhnout?

INCIEN tímto krokem navazuje na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green Deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod zaměřených na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení. V českých veřejných zakázkách, kam ročně proudí více než 600 miliard korun, je velká absence odpovědných kritérií podporujících lokální firmy a zpracování surovin bez nutnosti obrovských přepravních vzdáleností. Cítíme, že tento směr je pro další vývoj prosazování cirkulární ekonomiky důležitý, proto jsme se na letošní konferenci Odpad zdrojem hodně zaměřili na témata související s veřejnými i soukromými zakázkami. Je tu také souvislost s regionálním rozvojem, protože to, kam proudí veřejné prostředky, definujeme i tím, jaké výrobky, služby nebo podnikatelské modely podporujeme. Cítíme zde obrovské synergie a také účastníci konference to hodnotili velmi kladně, protože jde o mezisektorové téma a týká se všech. Stačí do zakázek dát nová kritéria orientovaná na kvalitu nebo cirkulární ekonomiku – obsah recyklátu, modularitu a podobně.

Komu je memorandum určeno?

Memorandum by mělo sdružit podporovatele celého konceptu propojování tématu cirkulární ekonomiky s veřejnými zakázkami. Během jednoho roku se pokusíme o realizaci konkrétních pilotních projektů, na jejichž základě bude možné vyhodnotit, jaká kritéria, jakým tempem a jakým způsobem do veřejných zakázek dostávat. Už to není jen deklarativní, ale skutečně orientované na praxi. K podpisu jsou zváni všichni veřejní zadavatelé, ale i soukromé subjekty, které mají zájem podobné koncepty uplatňovat i ve svých organizacích. Jako první na konferenci memorandum podepsala Česká rada pro šetrné budovy.

Co dalšího se na letošní konferenci Odpad zdrojem řešilo a nemělo by nám uniknout?

Druhý den konference jsme do detailů rozpracovali několik důležitých témat. První bylo energetické využívání odpadů, což s cirkulárními koncepty souvisí. Je to téma v ČR hojně diskutované vzhledem k odklonu od skládkování odpadů. Odpady je třeba využívat zejména materiálově a v druhé řadě energeticky, na to navazují chytré systémy řízení měst, což bylo téma workshopu Jak na cirkulární regiony. Věnovali jsme se metodice, jak na regionální úrovni aplikovat princip cirkulárního skenu. Cílem je vyhledat lokální příležitosti a propojit mezi sebou aktéry od odpadových firem po města, zpracovatele a různé další firmy. Potřebujeme zmapovat materiály, aby bylo jasné, kolik, kde a čeho je k dispozici, což vytvoří nová pracovní místa a nové příležitosti. Pak jsme se v hlubším detailu zaměřili na re-use centra, protože velkoobjemové odpady jsou obrovskou částí odpadového hospodářství. Jak ukázal i cirkulární sken Prahy, na úrovni tolik diskutovaných tříděných plastů jde o stovky tun, zatímco velkoobjemových odpadů jsou desetitisíce tun. Je to obrovský materiálový tok, který se řeší velmi málo a buď se skládkuje nebo energeticky využívá. Potřebujeme regionální re-use centra, kde by se velkoobjemové odpady, což je typicky nábytek a další vybavení domácností, daly repasovat, opravovat a vracet zpátky do oběhu. Mohlo by to pomáhat i sociálně slabším a zároveň vytvářet nová pracovní místa. Poslední workshop poskytl hluboký vhled do cirkulárního zadávání veřejných zakázek. Kolegové z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN na konkrétních příkladech ukázali, jak by cirkulární ekonomika mohla být aplikována do veřejných zakázek, a to včetně představení publikace, která je inspirativním návodem.

Zmínila jste cirkulární sken, kterým si nedávno prošla Praha. Zjistilo se něco zajímavého?

Cílem cirkulárního skenu Prahy bylo zmapovat, jaké příležitosti se nabízí k realizaci v co nejkratším časovém horizontu. Aby kromě velkých strategií a vizí v oblasti cirkulární ekonomiky mělo město i konkrétní pilotní projekty, které se mohou rychle rozběhnout a téma se na nich dostane do praxe. Z devítiměsíčního skenování vyplynuly tři základní oblasti s velkým potenciálem. Prvním je uzavřené nakládání s bioodpady a naším doporučením je postavit bioplynovou stanici, protože dnes se veškeré bioodpady z Prahy vozí do biostanice vzdálené asi 60 kilometrů. S tím souvisí právě běžící pilotní projekt na svoz kuchyňských odpadů z pražských domácností, který zjišťuje potenciál a potřebnou kapacitu takového zařízení. Druhým doporučením je re-use centrum, které v Praze sice bylo už před skenem, ale nyní téma řešíme víc do hloubky a chceme, aby re-use center vzniklo co nejvíce a v různých městských částech. Třetím doporučením je důraz na cirkulární veřejné zakázky. Praha je významným zadavatelem a její městské části mají obrovský rozmach nejen v oblasti výstavby. Je to velká příležitost, jak rozpohybovat celý systém zadávání cirkulárních veřejných zakázek. Třeba ze strany Prahy 6 už registrujeme velký zájem.

Konference Odpad zdrojem se konala již popáté, ale poprvé na brněnském výstavišti. Jak její spojení s URBIS SMART CITY FAIR hodnotíte?

Vždycky nám dává velký smysl organizovat takové akce, kde se můžeme soustředit na obsah. V rámci chytrých technologií a výstavních aktivit nám vyhovuje spíš hledat synergie než organizovat separátní konference. Tato akce nabídla účastníkům možnost prohlédnout si nejnovější technologie v první části URBIS konference, zatímco my se zaměřili na téma cirkulární ekonomiky ve větším detailu. Mohli jsme se tak věnovat tomu, co je nám blízké, aniž bychom duplikovali činnosti.

 

Datum: 3.9.2020 18:00:00

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště