Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
19.-21.9. 2023

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

K naplnění cílů Green Deal výrazně pomohou chytrá města


Zelená dohoda (Green Deal) je růstová strategie pro Evropu, která má změnit evropskou ekonomiku. Mezi hlavní cíle patří maximální snížení emisí skleníkových plynů a lepší využívání zdrojů. Zásadní úlohu v tomto procesu budou hrát města. V nich totiž bude žít v budoucnosti většina obyvatel, navíc budovy a doprava mají zásadní vliv na emise CO2, města akumulují teplo nebo jsou zdrojem světelného smogu. Mnohé z těchto negativních vlivů pomáhají eliminovat „smart“ technologie. Proto byl středeční dopolední blok na EXPO STAGE konference URBIS SMART CITY FAIR věnován právě životnímu prostředí a aplikaci chytrých technologií, které pomohou k dosažení cílů Zelené dohody. Primárním cílem vzhledem k obyvatelům měst je však zlepšení životních podmínek a celkového komfortu obyvatel. Energetické úspory a další aspekty provázející cestu k udržitelnosti jsou pak nástavbou celého procesu.

Z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí ČR lze využít Operační program Životní prostředí, ze kterého města a obce mohou financovat projekty na hospodaření s vodou, například budování nádrží, propustných povrchů, zřizování sídelní zeleně a energetické úspory. Z Národního programu Životní prostředí, který je jednodušší na administraci, lze financovat například nové osvětlení snižující světelný smog. Dalšími zdroji financování projektů pro obce a města jsou Zelená úsporám, Norské fondy a nový nástroj Modernizační fond, který je zaměřen na 5 států, mezi nimiž je Česká republika. Vyhlášení prvních výzev z tohoto programu lze očekávat v roce 2020.

V souvislosti s požadavky praxe spustila Stavební fakulta VUT v Brně nový studijní program Environmentálně vyspělé budovy. Studenti se nejen učí konstruovat budovy zaměřené na komfort uživatelů, ale i ověřují přímo ve speciálně upravených učebnách fakulty, jak implementované technologie fungují.

Dopolední program zahrnoval také vstup o možnostech zapojení obcí do cirkulární ekonomiky. Základní možností je samozřejmě třídění odpadu, nejen v tomto vstupu však zaznělo, že právě teď je čas aktivně vstoupit i do dalších fází tohoto procesu. Obce by mohly například objednávat městský mobiliář z recyklátů, podporovat opravitelné výrobky, více pronajímat než kupovat, používat repasovanou techniku. Je také možnost obrátit se na konsorcia firem, která nejen pro potřeby obcí dodávají kompletní cirkulární řešení.

V souvislosti s globálním oteplováním nelze pominout problematiku uličního klimatu. Jedním z nástrojů jeho ovlivnění jsou zelené fasády a zelené střechy. Mezi hlavní výhody jejich přítomnosti v obcích patří retenční schopnosti, zvuková izolace, zvyšování vzdušné vlhkosti, snížení množství pevných částic v ovzduší, zabránění přehřívání budov a teplotní stabilita celé lokality. Významným přínosem je také lepší vzhled budov.

V září 2019 se Statutární město Brno k Akčnímu plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Primárním cílem tohoto plánu je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. Mezi závazky signatářů patří mimo jiné snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030. V současné chvíli jsou zmíněné emise v Brně sníženy už o 17 %. Největším producentem CO2 jsou bytové budovy a firemní provozy, proto se město zaměřuje na podporu efektivního a šetrného hospodaření právě zde.

Smart technologie pomáhají v Brně také hospodařit s vodou. Prakticky celý vodovodní systém je monitorován vyspělými technologiemi, při řízení se využívá geografický informační systém, je aplikována moderní diagnostika vodovodní sítě. Výsledkem jsou minimální ztráty vody, které jsou o 10 % nižší než celorepublikový průměr. Hlavně spotřebitelům přinášejí komfort smart vodoměry, které už monitorují přes 60 % spotřeby v Brně. Tyto vodoměry také šetří životní prostředí – například tím, že snižují počet cest při odečítání spotřeby.

 

 

Datum: 3.9.2020 7:59:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

19.-21.9. 2023


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště