Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Evropská města nesmějí promarnit mimořádnou příležitost k investicím s podporou EU


Výroční zasedání evropské platformy pro chytrá města a komunity EIP-SCC ocenilo aktivity řady měst ze střední a východní Evropy. Současně apelovalo na urychlenou přípravu kvalitních projektů k využití prostředků, které jsou k dispozici na podporu dekarbonizace, digitalizace i opětovného nastartování ekonomiky po pandemii koronaviru.

Evropské inovační partnerství pro rozvoj chytrých měst EIP-SCC uspořádalo své valné shromáždění v rámci brněnské konference URBIS SMART CITY FAIR. Přestože řada řečníků nemohla z důvodů opatření proti šíření koronaviru přijet do Brna osobně, program to nijak významně nenarušilo a všechna jednání probíhala zároveň online, ve formátu webináře nebo živého přenosu. Ve dvou dnech se sešla dvě plenární zasedání a na ně navazující odborné sekce. Sedm bloků postupně řešilo témata jako digitální transformace v návaznosti na COVID-19, větší zapojení občanů, cesty k dosažení uhlíkové neutrality nebo možnosti masivní renovace budov. Ale především se sdílely zkušenosti z různých měst a zvažovala replikovatelnost už ověřených smart city řešení. Výsledky zasedání EIP-SCC shrnuli zástupci tří klíčových generálních ředitelství Evropské komise: DG Energy, DG Mobility and Transport a DG Communications Network.

Řečníci se shodli, že Evropská komise je připravena na vysoké úrovni podpořit investice do projektů na rozvoj měst střední a východní Evropy. Evropské strategie Green Deal (Zelená dohoda) nebo Renovation Wave (Vlna obnovy) jsou pro města perfektními nástroji, jejichž prostřednictvím mohou realizovat své rozvojové cíle. Konkrétně Renovation Wave, jejíž přijetí se očekává v říjnu, uvolní obrovské prostředky právě pro města. Krize spojená s COVID-19 podle bruselských odborníků neznamená finanční stopku už rozběhlým aktivitám, naopak je mimořádnou příležitostí k zavádění inteligentních řešení, která města i celou Evropu posunou směrem k cirkulární ekonomice a ekonomice bez uhlíku. Nejde totiž o soutěž mezi prostředky směřujícími k naplňování Zelené dohody, digitalizaci a postcovidové obnově, naopak všechny tyto cíle se navzájem prolínají a jdou ruku v ruce. Proto budou úspěšné takové smart city projekty, které dokáží tato tři hlediska propojit, ať už se budou týkat oblasti energetiky, dopravy, renovace budov nebo digitální infrastruktury. „Když mluvíme o smart city, vždycky je řeč o integraci,“ zdůraznil Georg Houben z DG Energy Evropské komise. Pro města, která jsou v nových evropských strategiích hlavním motorem, jsou podle něj připraveny obrovské prostředky k čerpání. Nyní je třeba připravit kvalitní projekty, které budou atraktivní i pro soukromé investory. Zároveň je to výzva pro osvícené a odvážné samosprávy, které využijí současnou příležitost a zapojí se do evropských programů.

V závěru bylo konstatováno, že cílem EIP-SCC není multiplikace jednoho celoevropsky platného modelu inteligentního města, protože úspěšné bude jen takové řešení, které zohlední konkrétní kontext. Řečníci ocenili velké pokroky a aktivní přístup měst střední a východní Evropy. Brno i další prezentující se města podle nich jen slepě nepřijímají cizí modely, ale přicházejí s vlastními inovativními řešeními. „Bylo to velmi inspirující jednání. Zároveň bylo pozitivní zjistit, že smart city řešení mají u samospráv měst střední a východní Evropy takovou podporu,“ konstatoval Georg Houben a na závěr pochválil pořadatele brněnského zasedání EIP-SCC za výbornou organizaci akce v náročných podmínkách kombinace online a živých jednání.

 

Datum: 15.9.2020 16:23:00

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště