Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
25.-26.4. 2018

Chytrá řešení pro města a obce

Dopravní podnik města Brna představí Elektronické odbavování cestujících

 

Bankovní karta je pouze identifikátor cestujícího v systému. Nenese v sobě informaci o tom, jakou jízdenkou cestující disponuje. Tyto údaje budou uloženy v centrální databázi a pravidelně synchronizovány se čtečkami kontrolních pracovníků. Při kontrole cestující předloží kartu, zařízení vyhledá ze zašifrované databáze informaci, jaká jízdenka je k dané kartě vystavena a pokud to bude nutné, pak z důvodu ochrany před zneužitím zobrazí i fotografii cestujícího. Data budou šifrována, takže obsluha uvidí pouze údaje k danému cestujícímu. Rozsah dat bude stejný, jako je nyní u papírových jízdenek. Toto řešení umožní do budoucna další rozšiřování – např. ve formě bankovní karty v mobilním telefonu nebo v dalších aplikacích.

Analýza nového systému, příprava projektu, zpracování zadávací dokumentace a výběr dodavatele (resp. dodavatelů jednotlivých segmentů systému) byly provedeny v prvních osmi měsících roku 2016, v posledních čtyřech měsících tohoto roku byly systémy dodány, implementovány a otestovány.

30. prosince 2016 bylo spuštěn Eshop DPMB, jehož prostřednictvím mají cestující možnost si zakoupit elektronické předplatní jízdenky na tarifní zóny 100+101 a požádat o příspěvek na nákup roční předplatní nepřenosné základní jízdenky v rámci městského dotačního programu.

Systém je založený na využití bezkontaktních bankovních karet. Bankovní karta je pouze identifikátor cestujícího v systému, nenese v sobě informaci o tom, jakou jízdenkou cestující disponuje. Tyto údaje jsou uloženy v centrální databázi a pravidelně synchronizovány se čtečkami kontrolních pracovníků. Při kontrole cestující předloží kartu, zařízení vyhledá ze zašifrované databáze informaci, jaká jízdenka je k dané kartě vystavena a pokud to bude nutné, pak z důvodu ochrany před zneužitím zobrazí i fotografii cestujícího. Data jsou šifrována, takže obsluha vidí pouze údaje k danému cestujícímu. Rozsah dat je stejný, jako je nyní u papírových jízdenek. Toto řešení umožní do budoucna další rozšiřování – např. ve formě bankovní karty v mobilním telefonu nebo v dalších aplikacích.

Výhodou bankovních karet je především skutečnost, že se zásadním způsobem zjednodušuje kartový management. Není nutné řešit blacklistaci karet, šifrování a především pak samotné vydávání karet. Vzniknou nemalé úspory na straně cestujících i objednatelů. Veškerý management předplatních jízdenek zůstává pod kontrolou dopravců. Při ztrátě nebo krádeži cestující pouze zaregistruje číslo své nové karty a původní karta je zablokována. V případě potřeby bude možné kdykoli změnit šifrování, čímž výrazně naroste bezpečnost celého systému.

Z technického hlediska bylo zvoleno následující řešení:

 • Nově vybudovaný e-shop, jednotná databáze zákazníků a karet a back-office, který zajišťuje zpracování a synchronizaci dat
 • u DPMB proběhlo doplnění stávajícího prodejního systému, které umožňuje využití bankovních karet
 • pracovníci přepravní kontroly jsou vybaveni speciálními čtečkami se SW pro kontrolu údajů.

Eshop DPMB se stal základem systému městských služeb

Vybudovaný eshop je modulární a umožňuje doplňování o další funkcionality, jako jsou platby za odpady, turistická karta, vstupy na městská sportoviště, nákup povolenek v rámci rezidentního parkování, informační moduly a další. Nové moduly připravuje a provozuje Dopravní podnik města Brna, a to na základě objednávky ze strany statutárního města Brna.

Přínosy pro cestující:

 • Mohou použít bankovní kartu, kterou již mají
 • Nemusí stát fronty na jízdenky, kupóny a vyřizovat předplatní jízdenku
 • Ušetří čas při odbavení ve vozidle a čekání na zastávce
 • Nemusí sledovat stav elektronické peněženky
 • Mohou využít nové tarify, slevy, akční nabídky
 • Časové jízdenky mohou zakoupit (po případném ověření nároku na slevu) on-line s okamžitou platností
 • Své cesty zkontrolují na samoobslužném automatu, webu, tabletu či mobilním telefonu
 • Mohou použít bankovní kartu, kterou již mají
 • Nemusí stát fronty na jízdenky, kupóny a vyřizovat předplatní jízdenku
 • Ušetří čas při odbavení ve vozidle a čekání na zastávce
 • Nemusí sledovat stav elektronické peněženky
 • Mohou využít nové tarify, slevy, akční nabídky
 • Časové jízdenky mohou zakoupit (po případném ověření nároku na slevu) on-line s okamžitou platností
 • Své cesty zkontrolují na samoobslužném automatu, webu, tabletu či mobilním telefonu

Přínosy pro dopravce, regiony, objednatelé veřejné dopravy

 • Poskytnou občanům moderní a pohodlnou službu
 • Nemusí vydávat a provozovat vlastní karty či registrovat cestující
 • Nemusí instalovat a provozovat síť nabíjecích a vybíjecích míst pro dopravní peněženky
 • Mohou rychle zavádět nové sazby a slevy
 • Ušetří čas při odbavení a tím i provozní náklady
 • Přenesou správu osobních údajů na banky
 • Vyhnou se privátním uzavřeným řešením a zjednoduší provádění veřejných zakázek
 • Umožní rozvoj integrovaných dopravních systémů
 • Ponechají organizátorům odpovědnost za tarif.

V další fázi 1. etapy elektronického odbavování cestujících (po vybavení regionálních autobusů a průvodčích ve vlacích čtečkami bankovních karet) bude možno elektronické předplatní jízdenky používat pro celý Integrovaný dopravní systém JMK. Zároveň již začaly přípravy na 2. etapu elektronického odbavování cestujících, která přinese možnost nákupu jednorázových jízdenek bezkontaktní bankovní kartou ve všech vozidlech v IDS JMK. 

 

Datum: 22.4.2017 8:09:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Současně také

Stavební veletrhy Brno

25.-28.4. 2018


DSB - Dřevo a stavby Brno
25.-28.4. 2018


MOBITEX
25.-28.4. 2018Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště