Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje

Vážené dámy, vážení pánové, milí potenciální investoři,

dovolte, abych vám představil Ústecký kraj, kraj typický množstvím hor a vodních toků, který podél severozápadní hranice uzavírá rozsáhlé pásmo Krušných hor a na ně navazuje malebná krajina Labských pískovců a Lužických hor, kraj příjemný pro život i pro vaše investice.

Poloha kraje v severozápadní části České republiky a vynikající dostupnost díky množství dopravních tras jej předurčuje pro roli významného ekonomického centra v rámci republiky i středoevropského regionu. Lokality vhodné pro významné investice i nastavené rozvojové strategie vytvářejí impulsy pro další hospodářský růst.

Ekonomický potenciál kraje byl historicky dán jeho nerostným bohatstvím, především rozsáhlými ložisky hnědého uhlí. Velký význam mají také ložiska sklářských písků a těžba stavebního kamene. Dříve se region zaměřoval především na těžký průmysl, ale celkový ekonomický vývoj transformaci hospodářství směřuje z těžkého průmyslu k moderním náročným výrobám a službám, kdy dostávají přednost náročnější sofistikované obory vyžadující kvalifikovanou pracovní sílu.  Kraj získal několik ocenění v oblasti rekultivací bývalých těžebních ploch a životní prostředí celého kraje se neustále zlepšuje.

Ústecký kraj má důležitou polohu z hlediska dopravního napojení na země Evropské unie. Po ose Praha – Ústí nad Labem – Dresden prochází dálnice D8, napojující se na německou dálnici A17. Její definitivní dostavění je plánováno na rok 2015. Další významný silniční tah směřuje podél Krušných hor ve směru Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem – Děčín s napojením na Liberecký kraj a Polsko. Nadregionální význam má také trasa Praha – Louny – Chomutov – Chemnitz.  Silniční doprava využívá také přes desítku silničních hraničních přechodů.  Prochází zde mezinárodní trať ve směru Dresden – Děčín – Ústí nad Labem – Praha. Opětovně získává na důležitosti řeka Labe jako vodní cesta pro lodní přepravu do Hamburku.

Ústecký kraj i jednotlivá města usilují o vytvoření co nejlepších podmínek pro příchod investorů a rozvoj hospodářství. V minulých letech byly vybudovány průmyslové a rozvojové zóny, je zde široká nabídka pozemků typu brownfields, kraj nabízí i návazné služby od poradenství v oblasti investičních pobídek po asistenci při jednání s místními úřady.

Využijte tedy jedinečné výhody, které vám Ústecký kraj pro vaše investice nabízí. Jsou jimi nejen dostatečně velké a připravené plochy, kvalifikovaní zaměstnanci, dopravní infrastruktura, ale také vstřícná samospráva a úřady.

Přijďte s námi jednat o vašich investicích v Ústeckém kraji, těším se na jednání s vámi!

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště