Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

SMO požaduje zjednodušení systému dotací z EU a jejich spravedlivé rozdělování

 

Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému. Dotace do obcí byly hlavním tématem jubilejního XX. kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá Svaz měst a obcí (SMO) v rámci veletrhu URBIS INVEST v Brně.

V současnosti se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu měst a obcí ČR důležité oblasti, které bude možné podporovat množstvím peněz určeným pro jejich potřebu. Budou ale také stanoveny pravidla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat. Na základě zkušeností s projekty z tohoto období a problémy s proplácením z některých regionálních operačních programů mají starostové oprávněné obavy z toho, aby nový systém a celkové zaměření evropských dotací dokázalo zajistit jednodušší a efektivnější podporu rozvoje měst a obcí.  

„Mluvme o tom, jak se poučit ze současného období a vyvarujme se opakování chyb. V zájmu obyvatel České republiky je jednoznačné nasměrování evropských prostředků na potřeby samospráv a celkové zjednodušení celého systému. Proto je důležité, aby byly zkušenosti a potřeby obcí a měst při nastartování budoucího rámce zohledněny. Nepřipustíme, aby se opakovalo, že by řada obcí nebo menších měst neměla k evropským prostředkům přístup, protože obce leží například ve vedlejším kraji, kde je využít mohly,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek na brněnském kongresu starostů. Přítomni byli též zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství a životního prostředí.

Zjednodušení a sjednocení pravidel projektových žádostí je proto jedním z hlavních požadavků svazu. Ten také dlouhodobě bojuje za zohlednění potřeb všech obcí a měst, od těch nejmenších po největší. Jeden ze způsobů popsal na kongresu výkonný místopředseda svazu Jaromír Jech: „Připravili jsme na svazu několik analýz, které jasně identifikují potřeby a problémy jak měst, tak venkova, odhalují jejich vývoj a navrhují oblasti jejich budoucího rozvoje. Stačí je jen vzít a zapracovat do strategických dokumentů. Rozvoj území má vycházet z potřeb jejich obyvatel, kdo lépe je zná, než právě obce a města?“

Součástí kongresu bylo i představení návrhu svazu na podporu spolupráce mezi českými obcemi. Jeho podstatou je vytvoření prostředí pro spolupráci obcí zezdola, a to při zachování jejich samostatnosti jako základní podmínky. Pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí je mimo jiné důležité i posílení odborných a administrativních kapacit, které v mnoha územích zatím chybí. Starostové by mohli účinně spolupracovat v oblastech samostatné působnosti např. v oblasti školství, sociálních služeb apod. Měli by také společně řešit rozvoj území. Na kongresu byl návrh představen Jaromírem Jechem, který uvedl základní ideu:“Obce by vzájemnou spoluprací měly dospět k pozitivním efektům spočívající nejen v úspoře finančních prostředků, které by pak mohly následně využívat, ale celý návrh vede i k úvahám o tom, že by obce společnými silami, samozřejmě při zachování jejich samostatnosti, snadněji zvládaly úkoly, které jim český legislativní řád ukládá.“ Celý návrh je inspirován tzv. francouzským modelem v mezi-obecní  spolupráci. V této zemi se i přes odlišnosti uspořádání veřejné správy tento způsob spolupráce obcí velice osvědčil.

V současnosti zpracovává tzv. Strategii regionálního rozvoje ministerstvo pro místní rozvoj,  po jehož tvůrcích Svaz měst a obcí požaduje, aby jeho požadavky byly do tohoto dokumentu zaneseny.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště