Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Předběžná závěrečná zpráva Stavebních veletrhů Brno a souběžně konaných veletrhů DSB, MOBITEX, ENVIBRNO, URBIS INVEST a TECHNOLOGIE

 

Stavební veletrhy Brno a Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX přinesly ucelené informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru. Odborné veletrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE doplnily prezentovanou problematiku o nabídku investičních a inovačních příležitostí, komunální techniku a stále aktuální aspekty ochrany životního prostředí. Letošní novinkou bylo konání veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno, který představil dřevěné montované domy a související obory.

Na veletrzích se prezentovalo 804 vystavovatelů ze 17 zemí světa, navštívilo je na 51.323 návštěvníků z 30 zemí světa. Návštěvníky kromě výstavních expozic, doprovodného programu, odborného poradenství, včetně interaktivního modelu rekonstrukce panelového domu, zaujal především nový veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a nový projekt Zahrada a hobby, který přinesl nejenom inspiraci, ale i vyhrazenou prodejní sekci. Již dnes je zřejmé, že se s těmito projekty návštěvníci setkají i v příštím roce.

Na Stavebních veletrzích Brno se všichni snažili ukázat, že nové přístupy ke zpracování, nové technologie, ale hlavně pozitivní vize a víra v budoucnost jednotlivých firem je tou správnou cestou pro překonání současného stavu ve stavebnictví. Není třeba porovnávat s minulostí, hledat negativa, ale obdivovat odhodlání vystavovatelů ukázat, že mají co nabídnout.
Speciál Stavebních veletrhů Brno, Hospodářské noviny

Co bych si přál pro obor stavebnictví? Vedení státu, které nebude vytvářet superkoncepce, ale normální a racionální dlouhodobé dopravní, ekologické a průmyslové koncepce a politiky, které firmám dají možnost střednědobého plánování v oblasti investic a vzdělávání zaměstnanců.
Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS pro Speciál Stavebních veletrhů Brno, Hospodářské noviny

Stavební veletrhy Brno nejenom o úsporách energií a možnostech jejich financování

Stavební veletrhy Brno přinesly ucelený přehled o úsporách energií a možnostech jejich financování. Tato stále aktuální problematika se prolínala jak výstavními expozicemi, doprovodným programem, ale byla také jedním z hlavních bodů odborného poradenství. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR na Stavebním veletrhu Brno 2013 prezentovalo program Nová zelená úsporám. Programu PANEL 2013 + se věnovalo poradenské centrum Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení.

Zlaté medaile IBF
V rámci slavnostního večera Stavebních veletrhů Brno byli vyhlášeni vítězové Zlatých medailí IBF. V kategorii „Energeticky úsporné stavění“ vyhrál exponát HELUZ AKU 17,5 MK vystavovatele HELUZ cihlářský průmysl. V rámci kategorie v kategorie „úspory energií “ zvítězilo tepelné čerpadlo vzduch-voda SHP-140IRC/SHP-140ERC vystavovatele SINCLAIR CORPORATION. Zlatou medaili v kategorii „Design“ získal model modulové kanceláře Touax firmy Touax. Ve „volná kategorie“ pak zvítězil zametací vůz AUSA B 200 H vystavovatele Agro Trnava.

Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno

Letošní novinkou byl veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno, který představil ucelenou přehlídku dřevěných montovaných domků a souvisejících oborů. Nabídku vystavovatelů doplnil atraktivní doprovodný program, který se věnoval všem aspektům souvisejícím se stavbou a užíváním domů ze dřeva. Součástí nabídky bylo také poradenské centrum, které se věnovalo nejenom dřevostavbám, ale i péči o dřevo. Nabídku veletrhu doplnila výstava hotových dřevěných montovaných domů ve Stavebním centru EDEN 3000.

Investiční příležitosti, odpadové hospodářství a komunální technika

Trojlístek odborných veletrhů ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE přinesl osvědčenou kombinaci informací nejenom pro zástupce měst a obcí. Na veletrhu URBIS INVEST prezentovali jednotlivé kraje investiční příležitosti a rozvojové plány regionů. Na veletrhu URBIS TECHNOLOGIE byly představeny novinky v komunální technice a vybavení dětských hřišť a sportovišť. Veletrh ENVIBRNO se pak věnoval technologiím na ochranu životního prostředí.

Aktuální informace v doprovodném programu
Nabídku vystavovatelů doplnil odborný doprovodný program, který se zaměřil na aktuální problematiku veřejné sféry, vodní a odpadové hospodářství, nebo investiční příležitosti a podpory podnikání. Z celé řady seminářů určených nejenom pro zástupce měst a obcí můžeme zmínit konání již 20. kongresu starostů a primátorů měst a obcí ČR, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest představila podpory podnikání a investic ze Strukturálních fondů EU – na přelomu programových období 2007-2013 a 2014-2020. Sdružení pro zahraniční investice – AFI organizovala vzdělávací seminář "Jak vést jednání s investory: praktické rady a doporučení", který pořádala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Asociace inovačního podnikání připravila seminář s názvem Inovace a technologie v rozvoji regionů.


Řekli o veletrzích ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE:

Mgr. Barbora Lidová, CzechInvest:
Účast na veletrhu byla hojná, pořádali jsme různé odborné semináře, na kterých bylo také dost lidí. Na seminářích vystoupili naši odborníci, kteří seznamovali zájemce s informacemi o operačním programu inovací. Přednášeli i specialisté z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Alena Andršová, Jihočeský kraj:
Návštěvnost letos byla u nás vyšší než při loňském ročníku, s akcí jsme byli spokojeni. Podle mne je to tím, že jsme nebyli v pavilonu osamoceni, ale společně se stavbaři. Téměř všichni lidé, kteří si jdou prohlédnout stavební exponáty, zaujme i nabídka krajů. Přišli i investoři, tyto nabídky byly pro nás dost užitečné. Máme asi tak patnáct kontaktů.

RNDr. Lucie Richter, Královéhradecký kraj:
Tento veletrh navštěvujeme každým rokem. Letos jsme velmi spokojeni, protože po dlouhé době jsme spojeni opět se stavbaři, což pro nás přináší vyšší zájem návštěvníků. Dobré je také, že kromě investorů přicházejí i mladí lidé ze škol, kteří se zajímali o náš kraj. Měli jsme zde i zajímavé návštěvy z různých ambasád a developerů. Zájem o Královéhradecký kraj byl velký a těšíme se na další ročník veletrhu URBIS.

Eva Vaňková, Olomoucký kraj:
S účastí na veletrhu jsme spokojeni, vyhovuje nám i umístění expozice, které je přímo u vchodu do pavilonu P. Téměř všichni lidé se u nás zastaví. Výhodné je také, že jsme letos společně se stavbaři, pro lidi je to kromě jiného i zpestření prohlédnout si naši nabídku. Samozřejmě nás navštívili i investoři, kteří se odnášeli materiály o volných plochách, uvidíme až po veletrhu, jaké budou výsledky.

Bc. Jan Kadraba, Ústecký kraj:
Naši expozici nás navštívili někteří investoři, kteří se zajímali o situaci v našem kraji. Budeme čekat, kdo se po veletrhu ozve a projeví konkrétní zájem o naši nabídku. Velký zájem široké veřejnosti byl o materiály cestovního ruchu. Předpokládám, že jsme do našeho kraje nalákali spoustu turistů, především byl zájem o cyklostezky.

Ivona Hájková, Kraj Vysočina:
Návštěvnost v naší expozici byla vysoká. Developeři projevili zájem o naši nabídku volných ploch, živě se zajímali o možnosti v našem kraji. Samozřejmě řada lidí měla zájem o nabídku z oblasti cestovního ruchu.

Milan Rigó, Agro Trnava u Třebíče:
Letošní veletrh splnil očekávání naší firmy, lidé o naše produkty měli velký zájem, ptali se na konkrétní zařízení. Navštívili nás opravdu ti, kteří si chtějí pořídit stroje prezentované v naší expozici. Vystavujeme jako importér strojů, prezentovali jsme novinky z komunální techniky. Navíc jsme obdrželi ocenění Zlatou medailí za zametací vůz. Opravdu jsme byli se svou účastí spokojeni.

Petr Scherhaufer, CIME:
Veletrh splnil očekávání firmy, byli jsme spokojeni. Zákazníků přišlo méně než loni, přesto jsme uzavřeli více kontraktů. Sám jsem byl překvapen kolik přišlo potenciálních zákazníků, tedy odběratelů našeho zboží. Jsme na volné ploše, návštěvnost byla dobrá i proto, že se vydařilo počasí.

Blanka Plačková, Dřevoartikl:
Počasí veletrhu přálo, navštívila nás řada lidí, firma je s účastí na veletrhu spokojena. Výsledky obchodních jednání vyhodnotíme samozřejmě až po veletrhu.

Jiří Drda, majitel firmy Jiří Drda:
Letos jsme byli velice spokojeni, protože nás navštívilo více zákazníků než kdykoliv před tím. Máme množství předjednaných zakázek. Příští rok se veletrhu opět zúčastníme.

Klára Hejnová, Tomovy parky:
Naše firma byla na výstavě po dlouhé době a líbilo se nám tu. Šlo o hurá akci, která se vydařila. Neočekávali jsme, že uzavřeme nějaké obchody, chtěli jsme se především prezentovat. Navštívila nás řada lidí a myslím, že naše prezentace byla úspěšná. V expozici se zastavili i starostové, kteří se zúčastnili kongresu, někteří z nich už naši firmu znali, neboť s nimi spolupracujeme. Permanentně byl využit náš dětský koutek.

Kristýna Dudová, Asociace zahradnického výstavnictví:
Letos jsme se účastnili veletrhu poprvé díky tomu, že členové naší asociace dodali veškerý potřebný materiál, abychom mohli expozici připravit. Myslím, že se návštěvníkům náš park líbil a rozhodně na Stavebních veletrzích Brno takovýto projekt chyběl. Navíc si lidé mohli zakoupit květiny i dřeviny z Ago Tuřany, takže jsme dosáhli ekonomického efektu. Model zahrady byl určitě úspěšný, osvědčily se i doplňky ze dřeva. Myslím si, že se nám podařilo i přesvědčit lidi, aby v roce navštěvovali prodejní podniky asociace.


Řekli o Stavebních veletrzích Brno a veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno

Tomáš Tesař, DOMY D.N.E.S.:
Veletrh Dřevostavby Brno je pro nás velkým přínosem. Na tomto jeho prvním ročníku byl velký zájem ze strany návštěvníků o dřevostavby. Vzhledem k tomu, že tyto stavby jsou v současnosti u nás na vzestupu, vnímám tuto akci velice pozitivně. Naši expozici navštívila řada koncových zákazníků, se kterými hned po veletrhu začneme řešit stavbu objektu. Rozhodně přijedeme na příští ročník.

Martin Moškoř, FAKRO Czech:
Od středy byl pro nás veletrh zajímavý, neboť nás navštívilo slušné množství zájemců. Chodili především koncoví zákazníci, což nám vyhovuje. Podařilo se nám prezentovat naše nové produkty, veletrh je pro nás jistá reklama a udržení image firmy.

Vladimír Soukup, FENESTRA EXPORT:
Letos jsem byl příjemně překvapen s návštěvností na veletrhu. Na veletrh jsme přijeli proto, abychom seznámili veřejnost s novinkami, které zajímají koncové zákazníky. Pro firmu byl veletrh přínosem, jsme spokojeni, splnil naše očekávání.

Lenka Brišová, Fenstar:
Návštěvníci k nám chodili, uvidíme, jaký finanční efekt to bude znamenat pro firmu po vyhodnocení. Kontakty jsme získali, uvidíme. Lidé chodili, kontaktovali jsme nové zákazníky.

Miroslav Moselský, HELUZ:
Veletrh byl dobrý, zákazníci měli zájem o naše produkty, které v pavilonu P mohli cenově porovnat s nabídkou naší konkurence. Prostě se prvně chtějí přesvědčit, kde je nabídka kvalitnější a levnější. Pozvali jsme si také jako vždy obchodní partnery. Brno nám slouží prostě k udržení vztahů. Asi tak za měsíc vyhodnotíme nabídky, které jsme na veletrhu získali a uvidíme, jaký nám přinesou ekonomický efekt. Fakt je, že hodně lidí využilo nabídkové slevy. Návštěvy měly plynulý průběh, v naší expozici byli stále zájemci.

Jan Vostatek, Internom-okno:
Letošní ročník veletrhu se mi jeví lépe než předcházející, a to co se kontaktů týká. Firma je velmi spokojena, akce splnila naše očekávání. U nás v expozici bylo stále plno.

Petra Trefilová, marketing, TONDACH:
Letos se prezentujeme společně se společností Wienerberger. Prostě jsme spojili síly, což by nám mohlo pomoci v byznysu na veletrhu v Brně. Jednak jsme jedničky na trhu a jednak k sobě cihly a střecha patří. Určitě nám to pomohlo a jsme rádi, že jsme tady a mohli jsme zákazníků ukázat nové produkty. Veletrh splnil i funkci společenského setkání.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště