Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Novinky ze světa vodního a odpadového hospodářství na brněnském výstavišti

 

Ve dnech 23. až 27. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Souběžně konané  veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a Stavební veletrhy Brno rozšíří prezentovanou problematiku o investiční příležitosti, komunální techniku a stále aktuální aspekty stavebnictví. Nabídku vystavovatelů doplňuje doprovodný program, který se koná pod záštitou a ve spolupráci s ministerstvy a odbornými asociacemi. Za všechny jmenujme například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechInvest, Svaz měst a obcí ČR a další oborové asociace a svazy.

Problematika odpadového hospodářství
Problematice odpadů a jejich následnému zpracování se bude věnovat celá řada seminářů. Jmenujme například seminář „ODPADY 2013 a jak dál?“, který pořádá Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů. Česká asociace odpadového hospodářství, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a EnviWebem se zaměří na problematiku nakládání s odpady a přiblíží nový projekt zaměřený na eliminaci černých skládek. České ekologické a manažerské centrum se bude věnovat hodnocení inovativnosti environmentálních technologií ČR, který poskytne informace o světovém a evropském systému hodnocení inovativnosti produktů a technologií z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a o pokračující implementaci tohoto systému posuzování ekologických projektů a produktů v České republice..

Vodní hospodářství v doprovodném programu
Z oblasti vodního hospodářství můžeme zmínit například seminář s názvem Inovativní technologie v oblasti čištění komunálních a průmyslových odpadních vod včetně zpracování a využití kalů z ČOV, který organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Asociací pro vodu ČR. Seminář se koná dne 24. dubna 2013 od 9.30 do 14.00 hod v areálu brněnského výstaviště na přednáškovém mole v pavilonu P. Cílem semináře je představit účastníkům nové trendy v čištění odpadních vod a plynů a zpracování kalů z ČOV. Vítány budou názory a příspěvky účastníků v rámci diskuse k jednotlivým tématům. Seminář se bude věnovat například problematice zbytkového tepla z kogenerace a z odpadních vod, odstranění organických látek a těžkých kovů z odpadních vod pomocí nanoželeza, membránovým ČOV, novým metodám biologického odsiřování bioplynu, flotaci kalů, sušení kalů nebo moderním metodám stabilizace a likvidace kalů. Na závěr semináře proběhne diskuse a formulace doporučení pro směr výzkumu a vývoje v předmětné oblasti. 

ODPADY 2013 a jak dál? Aneb budeme dále skládkovat?
V rámci doprovodného programu veletrhu ENVIBRNO se hned druhý den veletrhu, tedy ve středu 24. dubna 2013 od 10.00 do 16.00 hodin uskuteční tradiční akce, kterou pořádá STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů s názvem ODPADY 2013 a jak dál? Aneb budeme dále sládkovat? Seminář se bude věnovat problematice odpadového hospodářství hned z několika úhlů pohledu, jeho součástí bude i problematika energetického využívání odpadů. V rámci dopoledního bloku vystoupí s problematikou energetického využívání odpadů, situaci v České republice a využívání energie z odpadů nebo odpadového hospodářství například zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo zástupce STEO. Zástupce Energie Wasser Bern představí nové zařízení EVO Bern a celkově přiblíží odpadové hospodářství města Bern. Odpolední program představí například další provozy EVO nebo přiblíží Aplikaci REACH v provozu EVO.

Problematika černých skládek a hospodaření s odpady
25. dubna od 13.00 hodin se na přednáškovém mole v pavilonu P uskuteční konference České asociace odpadového hospodářství, Ministerstva životního prostředí a EnviWebu, která se zaměří na problematiku nakládání s odpady a přiblíží nový projekt zaměřený na eliminaci černých skládek. V centru pozornosti bude stále aktuální problematika řešení černých skládek v obcích nebo hospodaření s odpady, a to jak z pohledu stavu a vývoje nové legislativy v oblasti využití odpadů, tak i současné pojetí integrovaných systémů nakládání s odpady nebo možnosti energetického využití odpadů.

Doprovodný program nejenom pro zástupce měst a obcí
Z celé řady seminářů určených nejenom pro zástupce měst a obcí bychom rádi zmínili konání již 20. kongresu starostů a primátorů měst a obcí ČR, který pořádá Svaz měst a obcí ČR. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravila konferenci nazvanou Podpora podnikání a investic ze Strukturálních fondů EU – na přelomu programových období 2007-2013 a 2014-2020. Sdružení pro zahraniční investice – AFI organizuje vzdělávací seminář "Jak vést jednání s investory: praktické rady a doporučení", který pořádá ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Asociace inovačního podnikání organizuje seminář s názvem Inovace a technologie v rozvoji regionů.

Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!
Využijte on-line registrace na internetu a získejte vstupenku na veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLGIE, ENVIBRNO a Stavební veletrhy Brno za zvýhodněnou cenu! Po vyplnění několika identifikačních otázek Vám bude zasláno elektronické potvrzení registrace, které opravňuje ke vstupu na veletrh za zvýhodněnou cenu.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště