Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Asociace pro vodu ČR

 

Asociace pro vodu ČR (CzWA) sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. V současnosti má CzWA 53 korporativních a 300 individuálních členů a je stále otevřená pro vstup dalších odborníků.

CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku.

Asociace pro vodu ČR působí v oboru již 20 let, vznikla v r. 1992 jako Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) a v roce 2009 se transformovala na Asociaci pro vodu ČR. Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na oblasti odvádění a čištění městských i průmyslových odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA zahrnuje všechny oblasti vodního hospodářství.

Předmětem činnosti CzWA je zejména:

  • výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu a odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů,
  • přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR,
  • vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě,
  • organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí,
  • aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
  • reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími,
  • spolupráce s orgány veřejné a státní správy,
  • podpora požadavků svých členů, které jsou v souladu s etickým kodexem CzWA,
  • poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb státním, veřejným i soukromým institucím a subjektům.

Odborná činnost se uskutečňuje v rámci 14 odborných skupin, v nichž jsou sdruženi členové CzWA. Jejich činnost spočívá mimo jiné v pořádání odborných seminářů a konferencí, a to jak pro členy CzWA, tak i pro odbornou veřejnost. V letošním roce nás čeká mimo celé řady odborných seminářů především 10. bienální konference a výstava VODA 2013, která se bude konat 18. – 20. září 2013 v Poděbradech. Přehled všech akcí pořádaných CzWA je uveřejněn na webových stránkách http://www.czwa.cz.

CzWA je spoluvlastníkem časopisu Vodní hospodářství a podílí se také na tvorbě jeho obsahu. Všichni členové CzWA jsou automaticky i odběrateli tohoto časopisu (předplatné časopisu je obsaženo v členském poplatku). V příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o jejich průběhu a komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště