Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Alfou a omegou je spalování odpadu, skládky pouze životní prostředí ničí

 

Aktivitám MPO na podporu energetického využívání odpadu v ČR a přístupy k řešení různých druhů odpadů bylo hlavní téma konference Odpady 2013 a jak dál? Aneb budeme dále sládkovat?, která se uskutečnila v rámci veletrhu EnviBrno. Zabývala se též úpravou legislativy při nakládání s odpady.  Akci připravilo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO).

Ministerstvo životního prostředí vydalo počátkem března tiskové prohlášení, v němž podporuje materiálové a energetické využívání odpadů a deklaruje, že chce skončit se skládkováním. Na prvním místě by vždy měla být všeobecná snaha vzniku odpadu předejít. Pokud odpad vznikne, měl by být přednostně využit, a to materiálově nebo energeticky. Odstranění odpadu skládkováním je v této hierarchii až na posledním místě. V České republice se v současnosti skládkováním odstraňuje zhruba 55 procent všech komunálních odpadů. Do budoucna bude muset být od systému skládkování odkloněno více než tři miliony tun. Z tohoto objemu by bylo možné při využití moderní technologie energetického využití odpadu vyrobit zhruba 1 TWh elektrické energie a 14 PJ tepla. Nelze každý typ odpadu ekonomicky či techniky recyklovat. Např. u zbytkového směsného komunálního odpadu je materiálové využití problematické. Zbytkový směsný komunální odpad, který zůstane po separaci tzv. recyklovatelných složek obyvateli, je přesto stále hodnotnou surovinou. Tento odpad, který již není vhodné materiálově využívat, nemusí být odstraňován na skládkách, ale může být využit pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti ve specializovaných zařízeních na energetické využívání komunálních odpadů.

Paradoxní je, že právě ČR, která má díky rozvinutému teplárenství pro energetické využití odpadu (EVO) optimální podmínky, se k tomuto oboru chovala doposud macešsky. Ve všech krajských městech, ale i v mnoha dalších aglomeracích totiž existují soustavy zásobování teplem Ty mohou být využity k dodávkám energie z EVO. Fakt je, že stávající zařízení EVO se už využívá v Praze, Brně a Liberci, a to pro vytápění domácností (v těchto třech městech už to představuje 70 000 domácností). Z jedné tuny komunálního odpadu, kterou do popelnice uloží průměrná čtyřčlenná rodina, je možno získat díky EVO šest GJ tepla (roční spotřeba jedné domácnosti na ohřev vody) a 330 kWh elektřiny (roční spotřeba jedné domácnosti pro svícení).

Energetické využití odpadu je pro ministerstvo průmyslu a obchodu jednou z priorit, kterou nyní projednává vláda. V celé Evropě je kolem 400 zařízení pro energetické využití odpadu. Na rozdíl od Česka je ukládání komunálního odpadu na skládky ve vyspělých zemích považováno za zločin na životním prostředí a plýtvání zdroji. Prvním krokem k nápravě je podle odborníků změna odpadové legislativy a výrazné ekonomické znevýhodnění skládkování.

Připomeňme, že při přípravě nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů je patrná změna terminologie, kdy pojmy spalování a spoluspalování odpadu, jsou nahrazeny pojmem tepelné zpracování odpadu. Změnu vyvolala především skutečnost, že za spalovny odpadu byla považována zařízení, která svým technickým charakterem nejsou srovnatelná s běžnými spalovnami odpadu. Jde především o zařízení k pyrolýze speciálních druhů odpadů. Proto v současnosti už tyto spalovny nejsou považovány klasické spalovny a nemusí tak splňovat náročné požadavky. Pouze konečný spalovací zdroj, kde dochází ke spalování vyčištěných plynů, je běžným spalovacím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště