Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

Vážení návštěvníci mezinárodního veletrhu Urbis Invest,
kdo navštívil jižní Čechy, bude jistě souhlasit, že jsou jedním z nejkrásnějších koutů naší země. Přírodní krásy, historické památky i živou současnost obdivují a milují nejen sami Jihočeši, ale i turisté
Pěším turistům, cykloturistům, rodinám s dětmi i zastáncům klidného či naopak aktivního odpočinku nabízí nádherné scenérie kořeněné bohatým kulturním životem, historií, vyhlášenými lázeňskými službami v Třeboni, Bechyni nebo ve Vráži u Písku, nejdelší a nejrozvinutější sítí cyklotras v České republice. Na jihu Čech se dobře vaří, a to nejen v restauračních zařízeních, které nabízejí menu dle dobové, krajové i té moderní kuchyně. Jih Čech láká i turisty znalé zlatavého moku. Vaří se tu totiž výborné pivo.

Jihočeský kraj západně sousedí s Plzeňským krajem, na severu se Středočeským krajem a na severovýchodě s krajem Vysočina. Rozlohou je po Středočeském kraji druhým největším krajem v České republice a se svými 10 056 km²  zaujímá  12,8 % rozlohy státu.

Správním centrem Jihočeského kraje jsou České Budějovice. Tato metropole jižních Čech je střediskem vzdělání a kultury s Jihočeskou univerzitou a vědeckými ústavy Akademie věd, divadly a galeriemi a může se chlubit největším čtvercovým náměstím v ČR o rozloze 1,7 ha. České Budějovice udržují také kontakty se zahraničními partnerskými městy, jako Nitra, Linec, Pasov, Suhl, Almere a Lorient. Jihočeský kraj tvoří 7 okresů -  České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. Z jeho sedmi okresů má největší hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde žije téměř 30 % obyvatel kraje. Dalšími velkými městy jsou Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec. K 31.12.2011 bylo v kraji evidováno 639 099 obyvatel.

Význam kraje spočívá v kvalitě životního prostředí. Proto se také stává významnou turistickou a rekreační oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší nárůst podílu na podnikatelských aktivitách.

V loňském roce žil Jihočeský kraj projektem Rožmberský rok 2011, kdy v listopadu uplynulo 400 let od smrti jednoho z nejslavnějších vladařů rodu Rožmberků – Petra Voka. Vrcholem projektu byla jedna z nejnavštěvovanějších výstav Rok růže, kterou jen do loňského roku shlédlo přes 400 000 návštěvníků.

Kromě Rožmberského roku 2011 a projektu „Usmějme se na turisty“, který byl založen na osvětové kampani vedoucí ke zlepšení turistických služeb v jižních Čechách, získal region ocenění v 16. ročníku soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH v oborové kategorii Cestovní ruch a hotelnictví.

V roce letošním připravil Jihočeský kraj další ze souboru turisticky zajímavých aktivit. V roce 2012 si připomínáme dvacet let od zapsání Českého Krumlova do seznamu památek UNESCO. Jihočeský kraj přichází s projektem „Žijeme v památkách“, který se nezaměří jen na Český Krumlov a Holašovice zapsané v UNESCO. Smyslem je ukázat, že život v regionu plném unikátních historických památek není životem ve skanzenu, ale naopak životem velmi zajímavým, obohacujícím a inspirujícím. 

Jihočeský kraj se pyšní velkým počtem kulturních památek, které čítají téměř 6 tisíc objektů. Každý si zde může najít to své. Není proto divu, že se jihočeský region pyšní přílivem turistů, což potvrzují i čísla statistik. V roce 2011 navštívilo jižní Čechy 917 071 turistů. Vyšší návštěvnost vykazují statistiky už jen tradičně v Praze, kterou navštívilo 5 132 042 turistů a v Jihomoravském regionu, který hostil 1 062 496 turistů.

Jihočeský region ale není jen vyhledávanou turistickou destinací.

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až v průběhu minulého století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Není územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou téměř žádné zdroje energetických surovin.

Významným přírodním bohatstvím jsou však rozsáhlé lesy, zejména na Šumavě a v Novohradských horách. Největší surovinové bohatství tvoří ložiska písků a štěrkopísků, cihlářské hlíny, kameniva a sklářských písků. Z ostatních surovin je nejvýznamnější rašelina a v některých lokalitách také vápenec, křemelina a grafit.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin, olejnin a pícnin, významná je též produkce brambor. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. Celkově se zde vytváří zhruba 11 % zemědělské produkce celé republiky.

Dlouholetou tradici má v kraji rybníkářství. Celková plocha rybníků, v nichž se chovají ryby, se pohybuje kolem 25 000 ha. Vytváří se v nich polovina produkce ryb České republiky, významný je také podíl v chovu vodní drůbeže (kachen a hus). Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor a Strakonice.

Jihočeský kraj je také úspěšným žadatelem o evropské dotace. Výše obdržené dotace na jednotlivé projekty z dotací EU činila v roce 2011 celkem 78 014 772 Kč. Již tradičně byla nejvyšší dotace použita na financování dopravní infrastruktury, a to například na vybudování přeložky tzv. zanádražní komunikace v Českých Budějovicích (projekt je realizován po etapách), nebo na rekonstrukci sedmi mostů. V roce 2011 šlo o téměř 54 milionů korun Kč.  Druhá nejvyšší částka z obdržených dotací  - necelých 14 milionů Kč - pomohla financovat projekty v oblasti školství (včetně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).  Třetí nejvyšší obdrženou dotací jsou finanční prostředky putující do oblasti zdravotnictví. V loňském roce šlo o částku ve výši přes 8 milionů Kč.

A proč investovat právě v Jihočeském kraji?

Jihočeský kraj má stejně jako celá Česká republika jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, což v kombinaci se sítí silnic I. a II. třídy umožňuje kvalitní a rychlou dopravu po celém regionu. V regionu se nachází mezinárodní letiště s licencí pro veřejnou dopravu a několik letišť s místním provozem. Celá řada hraničních přechodů umožňuje spojení s Rakouskem i Německem.  

Celý region je pokryt sítí veřejných vodovodů s pitnou vodou dobré kvality. Vzhledem k dostatku pitné vody je tato používána i k průmyslovým účelům, což umožňuje kvalitnější produkci za nižších nákladů, ale samozřejmou možností je i dostatečné zásobení užitkovou vodou v případě potřeby. Všechna města i některé větší obce disponují vlastní čistírnou odpadních vod a rozvinutým kanalizačním systémem, díky propojení sítí lze větší objem kanalizačních vod rozložit mezi více čistíren tak, aby nedocházelo k přetížení lokálních zařízení. V případě potřeby je možno vybudovat dodatečné kanalizační přípojky, vyhovující kapacitním požadavkům podniků.  

Je velmi důležité představit zahraničním i tuzemským investorům investiční možnosti v Jihočeském kraji, jako jsou např. rozvojové plochy a brownfieldy, rozvoj Jihočeského letiště a přilehlé průmyslové zóny, či aktivity směřující k podpoře investic jako výstavba dálnice a rychlostní komunikace D3/R3, IV. tranzitní železniční koridor. Proto velmi vítám příležitost představit Jihočeský kraj na Mezinárodním veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech - URBIS INVEST 2012.

URBIS INVEST 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - URBIS INVEST

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště