Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
- - -

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Malé a střední podniky jsou tahounem inovací

 

Inovace a technologie v rozvoji regionů byl název semináře, který se uskutečnil v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů v Brně. Byl určen pro odborníky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale i odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR.


Ze semináře vyplynulo, že malé a střední podniky se staly důležitými hráči v oblasti inovačního podnikání. Mají totiž rychlou schopnost rozpoznat a využít obchodní příležitosti, které vznikají z výsledků a poznatků výzkumu, změn technického a technologického vybavení, konkurenčních vztahů a také změn probíhajících na trhu. Inovace prováděné malými a středními podniky dnes směřují na těsnou spolupráci se zákazníkem, dodavatelem, univerzitami, výzkumnými organizacemi a rovněž i na spolupráci s konkurenčním partnerem. Sdružované finanční náklady a sdílení rolí, masivní posun v procesu od výroby po servis přináší sebou také nové typy netechnologických inovací.  Pravdou je, že všechny malé a střední podniky nejsou stejně schopné a úspěšné. Podle odborníků je na jedné straně skupina vysoce inovativních a rychle rostoucích firem. Právě ty mají významný dopad na vytváření nových pracovních míst a velký pracovní výkon, a tím i produktivitu podniku. Ty tvoří pouze menší počet současných podniků.

 V ČR stále existují překážky pro provádění inovací v malých a středních podnicích. Kromě přístupu k financím je překážkou nedostatek vhodně kvalifikovaných pracovníků, a to jak vědeckých, tak zejména na manažerských postech. Vytváření nových podnikatelských aktivit a inovací je rozhodující částí současného inovačního procesu, proto by také mělo mít přední místo ve vládní strategii na podporu inovací. Potřebným nástrojem pro inovativní malé a střední podniky je mezinárodní spolupráce, která probíhá v rámci programů EUREKA a Eurostars.

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovací. Jeho cílem je podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými centry a univerzitami. Tím se vytvářejí podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoji infrastruktury.   Program nemá stanovené tematické zaměření a cíle projektů vyplývají z prioritních směrů rozvoje průmyslových odvětví. Projekty EUREKY vznikají na základě iniciativy firem a výzkumných organizací formou zdola nahoru.  EUREKA je mezivládní spolupráce, která byla vytvořena na základě iniciativy Francie a Německa za podpory států EU, zemí Evropského sdružení volného obchodu a Evropské komise v roce 1985. Program v současnosti sdružuje spolupráci 40 zemí EU. Má jednoduchou organizační strukturu, která je výchozím předpokladem pro malou byrokratickou zátěž celé spolupráce. Proto umožňuje rychlou administraci podávání a hodnocení návrhů nových objektů. Česká republika byla přijata za členskou zemi programu EUREKA v roce 1995. Od začátku se zařadila mezi aktivní účastnické země z hlediska přípravy a účasti v individuálních projektech.

Hlavním úkolem Česka patřilo zabezpečit koordinovanou přípravu programu Eurostars a jeho mezinárodní projednávání s Evropskou komisí. Dále zvýraznit úlohu a postavení klastrových projektů systémů EUREKY a vyhledat možnosti pro financování projektů z privátních zdrojů. Program Eurostars byl vytvořen jako společná programová iniciativa EUREKY a Evropské unie.  Eurostars je zaměřen na evropskou spolupráci a podporu malých a středních podniků, které provádějí vlastní výzkum a vývoj. Vede to ke stimulaci ke spolupráci na evropské úrovni, program též napomáhá snižovat rizika v inovačním úsilí podniku a rychle uvádí na trh nové výrobky, technologické procesy a služby. V ČR na podporu účasti v projektech Eurostars v období 2008 až 2013 byla každoročně k dispozici částka jeden milion euro. Tento rozpočet nebyl vyčerpán z důvodu malého počtu celkově schválených projektů Eurostars s českou účastí. Přesto Česko získalo podle pravidel programu částku 1,3 milionů euro, a to jako tzv. top-up financování.

Datum: 25.4.2014 16:09:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště