Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
- - -

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Legislativní požadavky na přípravu staveb jsou příliš složité, mostům se nevěnuje dostatečná pozornost

 

V minulém roce se plně projevil trend posledních let dokazující, že finanční prostředky jsou relativně nejmenším problémem pro výstavbu. Za daleko větší překážky lze v současnosti považovat spíše extrémně složité legislativní požadavky provázející přípravu staveb a jejich majetkoprávní vypořádání. Vyplynulo to už z 19. Mezinárodního sympozia Mosty 2014.

„Státní fond dopravní infrastruktury operativně zajišťoval zpracování expertních posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury financovaných z rozpočtu SFDI s cílem eliminovat předem jejich případné vady a optimalizovat navrhovaná řešení,“ řekl Tomáš Čoček z SFDI. Výsledkem posouzení byly zejména návrhy a doporučení pro investora k úpravě investičních záměrů, případně návrhy pro další stupně projektové dokumentace a odsouhlasení kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávajících podmínek veřejných zakázek.  Z hlediska rozpočtu roku 2014 respektive středně dlouhodobého výhledu pro období do konce roku 2016 je potěšitelné, že celkový limit 71,1 miliard korun v podstatě plně pokrývá možnosti financování akcí.

Za negativní je však nutné považovat skutečnost, že existuje nebezpečí nedočerpání prostředků Operačního programu Doprava  OPD 1 (pro roky 2007 až 2013), a to z důvodů nedostatečného pokrytí finančních zdrojů pro dofinancování akcí v roce 2015. „Rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný, protože vhodnější by bylo akce v letošním roce již nezahajovat i za cenu ztráty dotací EU. Lze tak říci, že návrh rozpočtu pro letošní rok v oblasti financování OPD 1 nerespektuje finanční omezení příštích dvou let,“ konstatoval Čoček.  Podle něho pro další roky bude nejzásadnější jednání finálních dokumentů o podpoře z EU pro programové období z roku 2014 až 2020. Pro financování dopravní infrastruktury jsou v tomto ohledu podstatné dokumenty, které stanovují rámec pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci sektoru doprava reaguje ČR na tyto skutečnosti přípravou Operačního programu Doprava pro léta 2014 až 2020, který svým zaměřením reaguje na předešlý program.

„Současně je na úrovni ministerstva pro místní rozvoj připravován zastřešující dokument pro ČR tzv. Dohoda o partnerství.  Dalším významným nástrojem by měl být komunitární program CEF. Ten bude mít mírně odlišná pravidla proti podpoře kohézní politiky, to je OP Doprava. Z pohledu ČR je asi nejdůležitější, že jen v letech 2014-16 budou existovat tzv. národní obálky a poté bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o peníze. V důsledku to tedy znamená nutnost mít kvalitně připravené projekty, které uspějí ať již do roku 2016 nebo poté v konkurenci s ostatními státy. Právě období po roce 2016 se stává pro Česko hrozbou, neboť by ČR mohla o část prostředků přijít, ale zároveň příležitostí, protože by mohla dosáhnout na prostředky, které nevyčerpají ostatní státy.

Letošní  19. Mezinárodní sympozium mosty 2014 opět přináší příklady zdařilých novostaveb mostních konstrukcí, se kterými se mostaři mohou oprávněně pochlubit nejen v ČR, ale i v celosvětovém měřítku. Obdobná situace je u zdařilých rekonstrukcí mostů.  „Je nesporné a nezodpovědné, že rychle rostoucímu počtu menších mostů, ale i velkých mostních děl, není pro českou dopravní infrastrukturu věnováno více kvalitní a odpovídající odborné péče, a zejména více finančních prostředků, ať již ze státních zdrojů nebo OP Doprava apod. Zvláště pak při jejich údržbě a opravách, a to u mostů na pozemních komunikacích nebo na jakémkoliv druhu dráhy,“ řekl předseda přípravného výboru sympozia Jiří Chládek.

Datum: 25.4.2014 16:09:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště