Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
- - -

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Jak na evropské dotace vám poradí experti na veletrhu Urbis Invest

 

Kdo bude moci využít evropské dotace v novém programovacím období 2014+? Potřebujete s dotačními projekty pomoci, vyvarovat se chyb a zjistit, zda, na co a jak lze peníze z Evropské unie čerpat? Přijďte na konferenci "Evropské fondy – výzva a řešení“ v rámci veletrhu Urbis Invest. Ve čtvrtek 24. dubna 2014 ji pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) pod záštitou ministryně Věry Jourové ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

Konference k evropským dotacím se uskuteční od 10.30 do 13.00 hodin v pavilonu P, sálu P1 na brněnském výstavišti. „Minulý týden jsme Evropské komisi odeslali Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, tedy strategický dokument, který zakotvuje a vymezuje hlavní závazky ČR vůči komisi v oblasti využívání evropských fondů. Evropská komise má nyní tři měsíce na posouzení a na schválení. V případě, že nebudou vzneseny žádné připomínky, očekává se její schválení na přelomu letošního léta a podzimu. Odeslání dohody také stanoví počátek tříměsíční lhůty dané legislativou. Tu mají členské státy pro formální odevzdání návrhů jednotlivých programů, na jejichž základě bude probíhat čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích deseti letech. V novém programovém období bychom se měli poučit z dřívějších chyb a maximálně efektivně čerpat dostupné finanční prostředky,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

„Jsme rádi, že ministerstvo pro místní rozvoj pečlivě naslouchá podnětům měst a obcí a snaží se čerpání dotací zjednodušit, zpružnit a vysvětlit, o čemž svědčí i společná prezentace na veletrhu Urbis Invest“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Pomoci s účelným investováním evropských peněz do rozumných a potřebných projektů má mimo jiné i Stále konference územních aktéru. Sloužit má jednak jako komunikační platforma pro průběžnou a operativní výměnu informací a také jako místo na shromažďování podnětů a impulsů pro vyhlašování nových výzev na základě skutečných potřeb v území.“

Jak by vše mělo fungovat v praxi, jak se čerpání peněz z Evropské unie dařilo v minulosti, zkušenosti s administrací projektů z IOP či IROP či nejčastější pochybení při veřejných zakázkách. I o tom se bude diskutovat na konferenci během veletrhu Urbis Invest. Chybět nebude ani stánek Svazu měst a obcí ČR. Bude mít č. 132 a v pavilonu P bude dostupný po celou dobu konání veletrhu, tedy od středy 23. do soboty 26. dubna. K dispozici bude bezplatný právní servis ke všem tématům měst a obcí od expertů Svazu a ve čtvrtek 24. dubna od 13.00 do 15.00 hodin navíc také poradenství k evropským fondům od místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti Oldřicha Vlasáka.

Česká republika má na programovací období 2014 - 2020 z Evropské unie dostat cca 550 miliard korun. Z toho by 250 miliard mělo jít na tzv. územní dimenzi. Svaz přitom požaduje, aby 80 % evropských peněz určených v období 2014+ pro místní akční skupiny (MAS) mohla využít sídla do 25 000 obyvatel. Konkrétně jde o 16 z celkem 20 miliard korun, které budou moci v novém programovém období formou integrovaných přístupů (CLLD). Právě obce jsou, jak zdůrazňuje Svaz měst a obcí ČR, ze zákona odpovědné za územní rozvoj a na rozdíl od třeba neziskových organizací mohou garantovat spolufinancování. S částkou 20 miliard korun na CLLD, kterou bude možné čerpat prostřednictvím MAS, počítá dříve zmiňovaná Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020. Podle MMR, v jehož gesci jsou pravidla pro čerpání dotací z Evropské unie, se o rozdělení 20 miliard korun určených na MAS bude dále debatovat.

Pro další informace kontaktujte:


O Svazu měst a obcí ČR:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje kolem 2 500 měst a obcí a svými členy tak čítá na 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz

 

Datum: 23.4.2014 19:30:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště