Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
- - -

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2014

 

pořádané v rámci doprovodného programu 19. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Tematické okruhy

I.   Mostní objekty v ČR - výstavba, správa  a údržba, normy

 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
 • Plánování a financování mostních staveb
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky

II. Mosty v Evropě a ve světě

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Věda a výzkum – příklady projektů
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Příslušenství mostů

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2012" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty. 

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body. 

Odborný garant sympozia

 

Předseda přípravného výboru

Ing. František Menšík 

 

Ing. Jiří Chládek, CSc. 

Tel: +420 723 528 475

 

Tel: +420 602 237 180

Email: frant.mensik@email.cz

 

Email: inprekin@volny.cz

 

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia

Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, pivodova@sekurkon.cz 

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, banochova@sekurkon.cz

Závazné přihlašky k účasti a k firemním prezentacím jsou k dispozici od 1. prosince 2013, předběžné přihlášky nebudou k dispozici.

Přihlášky odborných příspěvků jsou k dispozici v levém menu.

Termíny

Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2012             

do 15. 12. 2013

Přihlášky odborných příspěvků s anotací

do 10. 01. 2014

Poslání pokynů pro zpracování příspěvků autorům

23. 01. 2014

Dodání příspěvků od autorů

do 15. 02. 2014

Závazné přihlášky k účasti osob

od 01. 12. 2013

Odborný a časový program na stránkách akce

od 25. 03. 2014

Přihlášky je kompletní firemní prezentaci

do 30. 01. 2014

Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: komerčně zaměřený příspěvek, inzerát

do 15. 02. 2014

Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: výstava, distribuce

do 15. 04. 2014

 

Rámcový program

 

23. 4. 2014 - středa 

16.00

Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

 

24. 4. 2014 - čtvrtek 

08.00

Registrace účastníků

09.00

Zahájení 1. dne sympozia

 

Předání čestných uznání a ocenění "Mostní dílo 2012"

09.45 - 13.00 

Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II. 

13.00 - 14.00 

Oběd 

14.00 - 17.30 

Odborné přednášky a diskuze - Tematické okruhy I., II. 

15.30 - 17.30 

Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh III. 

18.00 

Závěr 1. dne sympozia 

19.30

Společenský večer - Restaurace Pivovarská Starobrno 

 

 

 

25. 4. 2014 - pátek  

08.00 

Zahájení 

08.05 - 14.00 

Odborné přednášky a diskuze Tematický okruh IV. 

14.00 

Závěr 19. sympozia Mosty 2013 

 

Oběd

 

Další informace 

 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti.
 • Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející obdrží jeden výtisk sborníku přednášek zdarma.
 • Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž, kapacita omezena, doporučujeme včasné objednání.
 • Zaregistrovaní účastníci obdrží přístupové údaje k bezplatnému vstupu na Stavební veletrh IBF, který se koná ve dnech 23. - 26. 4. 2014, viz. www.bvv.cz/ibf
 • Společenský večer, sborník a obědy se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace pivovaru Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina

Možnosti firemní prezentace

1. GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA (100.000 Kč bez DPH)

 • Prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, v tištěných i online pozvánkách.
 • Umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích.
 • Zařazení loga na titulní stránku sborníku a dvoustránkového barevného inzerátu do sborníku.
 • Zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran) do sborníku.
 • Možnosti vystoupení - prezentace - v trvání max. 2 x 20 minut v programu sympozia.
 • Zařazení do adresáře a katalogu činnosti firem.
 • Exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy.
 • Umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia.
 • Bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů).
 • Fotoreportáž z průběhu sympozia na DVD.

2. Hlavní partner sympozia (60.000 Kč bez DPH)

 • Prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz.
 • Umístění loga firmy v jednacím sále sympozia.
 • Zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sympozia.
 • Zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran) do sborníku.
 • Možnosti vystoupení - prezentace - v trvání max. 15 minut v programu sympozia.
 • Zařazení do adresáře a katalogu činnosti firem.
 • Prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy.
 • Umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia.
 • Bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů).
 • Fotoreportáž z průběhu sympozia na DVD.

3. Dílčí prezentace

 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž (12.500 Kč + DPH).
 • Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely (15.000 Kč + DPH).
 • Dodání stolu a židlí k panelům (3.000 Kč + DPH).
 • Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia (8.000 Kč + DPH).
 • Komerční příspěvek do sborníku (7.000 Kč + DPH).
 • Barevný inzerát do sborníku (8.000 Kč + DPH).
Datum: 7.2.2014 10:41:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště