Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION
- - -

Veletrh divadelní a jevištní techniky

Pozvání na přednášky Jiřího Schimmela

 

Moderní systémy snímání a reprodukce prostorového zvuku

Řada prostorů pro multimediální produkce je v dnešní době vybavena vícekanálovou reprodukcí zvuku. Většinou jsou ale známé pouze systémy vícekanálové reprodukce zvuku Surround Sound. V posledních letech ale vznikla řada metod založených na různých principech modelování 3D zvukového pole, které umožňují nejen mnohem věrnější způsoby snímání a reprodukce zvukového pole, ale také panorámování virtuálních zdrojů zvuku nebo akustický zoom.

 • Moderní systémy Surround Sound
 • Techniky panorámování virtuálních zdrojů zvuku
 • Mikrofonní techniky pro Surround Sound
 • 3D mikrofony
 • Panorámování pomocí Ambisonie
 • Panorámování pomocí Wavefield syntézy
 • Technologie SIRR a DirAC, akustický zoom


Objektivní vlastnosti poslechových prostorů a jejich měření

Při hodnocení kvality prostoru určeného pro poslechu hudby či mluveného slova rozhoduje hlavně subjektivní vjem posluchače. Subjektivní hodnocení je ale možné použít až v realizovaném prostoru, kdy už mohou být případné korekce finančně i technicky náročné, ne-li přímo nerealizovatelné. Proto je již řadu dekád hledána souvislost mezi subjektivním vjemem akustiky prostoru a jeho objektivními, tedy měřitelnými vlastnostmi, pomocí kterých lze mezi sebou různé poslechové prostory objektivně porovnávat a také je lze ve značné míře využít při simulacích během návrhu poslechového prostoru, tedy ještě před jeho realizací.

 • Šíření zvuku v uzavřeném prostoru
 • Geometrický, vlnový a statistický model
 • Impulsní charakteristika prostoru
 • Rozložení energie zvuku v čase a prostoru
 • Doba dozvuku a další objektivní vlastnosti prostoru
 • Měření impulsní odezvy a objektivních vlastností prostoru

Studijní program Audio inženýrství na FEKT VUT v Brně

V akademickém roce 2013/2014 otevřelo Vysoké učení technické v Brně nový mezioborový bakalářský studijní program Audio inženýrství. Výuka je zajišťována Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Hudební fakultou JAMU v Brně. Obor je určen pro vzdělávání budoucích zvukařů, zvukových techniků, akustiků, konstruktérů audio techniky a elektroakustických zařízení a vývojářů audio software.

 • Charakteristika oboru
 • Přijímací zkoušky
 • Zaměření studia
 • Laboratoře
 • Navazující magisterské studium
 • Spolupráce s firmami

Jiří Schimmel
schimmel@feec.vutbr.cz


Ústav telekomunikací
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Signal Processing Laboratory
Acoustic signal processing group
http://www.splab.cz/

SIX Research Center
Multimedia systems
http://www.six.feec.vutbr.cz/

 

Datum: 16.10.2014 9:21:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště