Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Půda pro dnešek i pro příští generace

 

Odborná konference při veletrhu TECHAGRO 2020

středa 1. 4. 2020, 10:00 - 13:00 hod., sál Morava

Pořadatelé: Veletrhy Brno a Profi Press

Konferenci zahájí ministr zemědělství a bude zaměřena na problémy, se kterými se zemědělci setkávají na začátku nového tisíciletí. V programu zazní také praktická doporučení pro hospodaření na půdě, řečníci se budou věnovat chytré krajině nebo agrolesnictví.

Moderátor: Martin Sedláček

Registrace na konferenci

Program

10:00 Zahájení
10:05 Přehled dotačních podpor a opatření pro zlepšení stability zemědělské krajiny
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství
10:25 Diskuze a otázky z publika
10:35 Výzvy pro zemědělství v příštích dekádách
Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., akademický pracovník, Ústav agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně,
vědecký pracovník CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i.
10:55 Diskuze a otázky z publika
11:05 Praktická doporučení pro trvale udržitelné hospodaření na půdě v ČR
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
11:25 Diskuze a otázky z publika
11:35 Coffee break
11:50 Digitální technologie pro monitoring a včasnou detekci sucha
Ing. Jan Lukáš, Ph.D., vědecký pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
12:10 Diskuze a otázky z publika
12:20 Agrolesnictví jako potenciál stability
Ing. Jakub Houška, Ph.D., vedoucí Odboru ekologie krajiny, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
12:40 Diskuze a otázky z publika
12:50 Ukončení konference

Celý průběh konference bude vysílán on-line a následně archivován na www.tvzemedelec.cz

Současně také

SILVA REGINA
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2018

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště