Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
8.-12.4. 2018

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Varior 500 - kypřič brambor

PROFIL EXPONÁTU

Exponát: Varior 500 - kypřič brambor
Kategorie:
Stroje na obdělávání a zpracování půdy
Umístění: Pavilon B, st. č. 001
Výrobce: P&L, spol. s r.o.
Vystavovatel: P&L, spol. s r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Varior 500 kypřič brambor je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit retenční schopnost půdy vyšší infiltrací vody ze srážek nebo závlahy a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. Kypřič rozrušuje s využitím hvězdicových válců krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě, kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech techniky a aplikuje minerální hnojiva do kořenové zóny rostlin. Pomocí ultrazvukových vysílačů, které snímají vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby kopírovaly zpravidla nepřesné napojení jednotlivých dvojhrůbků vznikající při sázení dvouřádkovým sazečem. Originální konstrukce stroje Varior 500 je autorsky chráněna 2 přihláškami patentů. Kypřič byl vyvinut a ověřen ve spolupráci s VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o. s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

Foto

Současně také

SILVA REGINA
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště