Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
30.3. - 3.4. 2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Nový lesnický prodejní portál FORESTRADE® spuštěn

 

U příležitosti konání veletrhu Silva Regina 2014 spustila firma FORESTA SG, a.s. nový lesnický prodejní portál FORESTRADE®. Ten navazuje na úspěšný projekt prodeje dříví na pni prezenční formou, v rámci kterého FORESTA SG, a.s. zprostředkovala prodeje o objemu převyšujícím 250 tisíc m3 dříví na pni. Nový portál FORESTRADE® prošel úspěšně ověřovacím provozem a těší se stále rostoucí oblibě prodávajících i kupujících.

Lesnický prodejní portál FORESTRADE® je cílově určen pro obchodování se všemi hlavními lesnickými komoditami, jakými jsou např. dříví na pni, výřezy dříví, palivové dříví, štěpka, lesnické zboží, materiály pro pěstování a ochranu lesa, lesnické služby, lesní pozemky.

V současné době je spuštěn a veřejnosti přístupný tržní prostor pro komoditu Dříví na pni. Je zde uplatňován hromadný prodej, kde se soutěží cena za celý porost. Pro případy předmýtních a nahodilých těžeb je užíván prodej za jednotkovou cenu, kde se soutěží cena za 1 m3. Prodávající si může zvolit metodu prodeje a cenotvorby - prezenční aukci sestupnou nebo elektronickou aukci sestupnou či vzestupnou. Společnost FORESTA SG poskytuje kupujícím a prodávajícím více než jen provoz prodejního portálu, protože součástí komplexních služeb je rovněž popis komodit včetně jejich měření s garancí přesnosti a kvality, metodický a právní servis (kupní smlouvy apod.) a dohled nad plněním uzavřených smluv. Významná pozornost je věnována stanovení objemu stojícího dříví, založeném na metodě FORESTA SG, a.s. využívající lokální morfologické křivky dřevin v porostu, která dosahuje 3% přesnosti (s 85% pravděpodobností).

Způsob fungování soutěží na lesnickém prodejním portálu FORESTRADE® vychází z jeho poslání, které mu dal do vínku jeho provozovatel. Tím je maximální podpora tržního prostředí v lesnictví při využití přirozených interakcí základních elementů trhu - poptávky, nabídky, ceny a konkurence a při naplňování podmínek dokonalé konkurence - existence homogenního produktu, velkého množství firem a nulových nákladů na změnu dodavatele, zajištění dokonalé informovanost účastníků trhu a volného příchodu a odchodu z trhu. Při splnění těchto podmínek lze hovořit o tržním prostředí, které zdravým a férovým způsobem podporuje průběžné uzavírání kontraktů a cenotvorbu komodit a umožňuje účastníkům trhu nastavovat své chování na základě objektivních informací z trhu a vlastních zkušeností.

Současně také

SILVA REGINA
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště