Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GRAND PRIX TECHAGRO 2011 - Oceněné exponáty

Kategorie: Traktory a manipulační technika

Čelní nakladač Quicke Dimension s ovládacím systémem LCS
Výrobce: fa. ALO AB, SE 901 37 UMEA, SWEDEN, Tel.+46 (0)90-17 05 00, www.quicke.se
Vystavovatel: MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec, +420 565 534 899, www.manatech.cz
Umístění: P, 002
Popis: Inovativní řešení ovládání funkcí hydraulických okruhů nakladače. Hystoricky porvé konstruováno speciálně pro použití na čelních nakladačích. Patentově chráněné řešení, které umožňuje citlivé proporcionální ovládání všech funkcí nezávisle a rovnoměrně při jakémkoliv zatížení nakladače bez ovlivnění pohybu ovladače hmotností břemene. Možnost propojení vnějšího okruhu hydrauliky traktoru s nakladačem při chodu motoru a natlakovaných hydraulických okruzích.
Posudek komise: Originální řešení ovládání funkcí hydraulických okruhů nakladače je historicky poprvé konstruováno pro použití na čelních nakladačích určených pro zemědělské a lesnické traktory. Patentově chráněné řešení umožňuje citlivé proporcionální ovládání všech funkcí nezávisle a rovnoměrně při jakémkoliv zatížení nakladače břemenem. Další výhodou je možnost propojení vnějšího okruhu hydrauliky traktoru s nakladačem při chodu motoru a natlakovaných hydraulických okruzích. 

Kolový traktor CLAAS XERION 4500/5000
Výrobce: CLAAS KGaA mbH, Münsterstrasse 33, 33 426 Harsewinkel, Německo, www.claas.com
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s., Bantice 79, 671 61 Prosiměřice, Tel.: 515 200 800, www.agrall.cz
Umístění: F, č. 012
Popis:  Velký kolový traktor 4 x 4 „XERION 4500/5000“ nad 450 k pro evropské rámcové podmínky s plynulou převodovkou do 50 km/h v obou směrech jízdy, inovativní multifunkční jízdní páka, vývodový hřídel s otáčkami 1000 ot./min. při snížených otáčkách motoru (1.730 ot/min), palubní napětí 24 V použitelné i pro přípojné nářadí a 4 stejně velká kola o průměru až 2,15 m s celkovou šířkou vozidla do 3,0 m (v souladu s vyhláškou 341/2002 Sb.).
Posudek komise: Kolový traktor s výkonem motoru 385 kW má dobrou manévrovatelnost, včetně krabího chodu. Může být vybaven centrálním huštěním pneumatik, přispívající ke zvýšení tahové síly při současném snížení prokluzu kol a spotřeby paliva. Plynulá převodovka, která je u této výkonové kategorie traktoru použita poprvé, společně s elektronickým řízením umožňuje maximální využití výkonu motoru.  

Kategorie: Stroje a zařízení pro sklizeň pícnin a semenných plodin

VariStream u samojízdné sklízecí řezačky KRONE BiG X
Výrobce: Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH, Heinrich Krone Strasse 10 Spelle, Německo, www.krone.de; www.krone.cz
Vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů KRONE do České republiky a Slovenska, 00420 602 706 807, www.krone.cz
Umístění: P 003
Popis: VariStream je samoregulovatelný systém optimalizace toku pořezané hmoty dopravním kanálem u řezaček BiG X. Odpružené dno řezacího bubnu a zadní stěna metače reagují na dopravované množství řezanky. Tlakové pružiny umožňují jejich vychýlení a tak automaticky zvětšují průřez dopravního kanálu. To znamená menší opotřebenívýměnných dílů a nižší potřebný příkon.
Posudek komise: VariStream je jednoduchý systém optimalizace toku řezanky dopravním kanálem sklízecích řezaček KRONE BiG X. Odpružené dno řezacího bubnu a zadní stěna metače reagují na dopravované množství řezanky svým vychýlení a tak se automaticky zvětšuje průřez dopravního kanálu. Představené technické řešení snižuje příkon stroje a zmenšuje opotřebení některých dílů stroje. 

CLAAS AUTO FILL
Výrobce: CLAAS KGaA mbH, Münsterstrasse 33, 33 426 Harsewinkel, Německo, www.claas.com
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s., Bantice 79, 671 61 Prosiměřice, Tel.: 515 200 800, www.agrall.cz
Umístění: F, č. 012
Popis: Plně automatické plnění odvozových prostředků pro sklízecí řezačky JAGUAR řady 900.
Posudek komise:  Claas Auto Fill je plně automatický systém plnění odvozních prostředků řezankou pro sklízečí řezačky Claas. Na základě údajů z vysokofrekvenční kamery lze určit objem, okamžitou polohu a stupeň naplnění odvozního prostředku. Podle toho je automaticky nastavována poloha odhazové koncovky sklízecí řezačky tak, aby plnění odvozního prostředku bylo optimální. Výrazně se tím ulehčuje práce obsluhy stroje a celá sklizňová linka je efektivnější. 

Kategorie: Stroje a zařízení pro sklizeň pícnin a semenných plodin

Encyklopedie ochrany rostlin
Výrobce: Profi Press s. r. o., Drtinova 8, 150 00 Praha 5, 227 018 310, www.agroweb.cz
Vystavovatel: Profi Press s. r. o., Drtinova 8, 150 00 Praha 5, 227 018 310, www.agroweb.cz
Umístění: V
Popis: Odborná publikace Encyklopedie ochrany rostlin je svým rozsahem, strukturou a názorným grafickým zpracováním ojedinělým souborným dílem popisujícím problematiku ochrany rostlin v praxi. Publikace je tematicky rozdělena do 5 základních částí.
V úvodních kapitolách jsou čtenáři seznámeni s biologickými charakteristikami plevelů, virů, bakterií, hub, háďátek, roztočů, hmyzu a obratlovců, které jsou nutné k pochopení vztahů odehrávajících se v polních podmínkách.
Ve druhé části jsou chronologicky popsány od zasetí do sklizně příčiny a příznaky častých i méně obvyklých rostlinolékařských problémů v pěstovaných plodinách tak, jak se s nimi v zemědělské praxi odborníci setkávají. Autoři přijali k obecně známým pravidlům ochrany rostlin mnoho nových, často vlastních poznatků, vycházejících z rozsáhlé praktické a výzkumné činnosti autorů samotných i jejich pracovišť.
V třetí nejrozsáhlejší části jsou encyklopedicky zpracovány plevele, původci chorob a škůdci ve třech obsáhlých atlasech. Celkový rozsah odborných údajů a obrazového materiálu nebyl doposud v naší zemi v takovém rozsahu publikován.
Tabulkové přehledy aktuálně registrovaných přípravků na ochranu rostlin doplňují teoretickou publikaci o praktickou nabídku přípravků na ochranu rostlin, které jsou k dispozici na trhu v České a Slovenské Republice.
Publikace je doplněna originály kreseb fenofází zemědělských plodin s časovým přehledem výskytu patogenních činitelů a vhodnosti zásahu proti nim.
Celkový rozsah publikace je 400 tiskových stran A4, v publikaci je více než 2000 originálních fotografií pořízených autory na území ČR. Z výše uvedené charakteristiky odborné publikace je patrné, že se jedná o jedno z nejrozsáhlejších a odborně nejfundovanějších odborných knižných publikací vydaných v ČR po roce 1990.
Posudek komise: Odborná encyklopedie ochrany rostlin je svým rozsahem, strukturou a názorným grafickým zpracováním ojedinělým souborným dílem, které popisuje problematiku ochrany rostlin v praxi. Celkový rozsah odborných údajů a obrazového materiálu více jak 2000 vlastních originálních obrázků nebyl doposud v ČR v takovém rozsahu publikován. 

Žlutý len, odrůda AMON
Výrobce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 16, 787 01 Šumperk, tel. (+420) 583 382 100, www.agritec.cz
Vystavovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 16, 787 01 Šumperk, tel. (+420) 583 382 100, www.agritec.cz
Umístění: C, 006
Popis: Odrůda AMON je žlutosemennou odrůdou olejného lnu s novou kvalitou, nízkým obsahem kyseliny linolenové, méně než 3 % v sušině semene. Obsah tuku dosahuje 45 %. Pro své složení mastných kyselin je AMON velmi vhodnou odrůdou pro potravinářský průmysl, jako posypka pro pečivo nebo pro lisování jedlého oleje s parametry přibližujícími se slunečnicovému oleji. Od své registrace v roce 2007 si získala své stabilní místo jak na ,českém trhu, tak v zahraničí, zejména v Polsku, kam je každoročně exportováno cca 500 tun.
Posudek komise: Odrůda Amon představuje novou generaci odrůd olejných lnů s kvalitou požadovanou potravinářským průmyslem. Má charakteristickou žlutou barvou semene, měkké osemení, nízký obsah kyseliny linoleové a vysoký obsah oleje v sušině. Složením mastných kyselin je odrůda Amon velmi vhodná pro potravinářský průmysl jako posypka pro pečivo nebo pro lisování jedlého oleje s parametry přibližujícími se slunečnicovému oleji. 

Kategorie: Stroje pro zpracování půdy, zakládání a ošetřování porostů

ROBOCROP InRow – robotizovaný okopávač zeleniny
Výrobce: Garford Farm Machinery, Anglie
Vystavovatel: Agrovaria Export-import, s.r.o.
Umístění: C
Popis: Robotizovaný okopávač zeleniny ROBOCROP InRow prináša vysokú presnosť pri ošetrení pôdy medzi radmi rastlín aj medzi jednotlivými rastlinami vďaka optickému riadeniu na základe farebných porovnateľných obrazových prvkov (pixelov) snímaných kamerovým systémom a to bez nutnosti presnej výsadby.
Počítač stroja spracováva obrazové informácie ktoré „vidí“ pred sebou a tie potom použije k horizontálnemu riadeniu plečky a k individuálnej synchronizácii plečkovacích diskov. Rotačná rýchlosť diskov je neustále upravovaná počítačom aby sa prispôsobili variabilite medzier medzi rastlinami. Po rotoroch InRow sú umiestnené ďalšie medziriadkové kultivačné jednotky, ktoré dopĺňajú celkové ošetrenie plochy.
Posudek komise: Jedná se o novinku v mechanizaci pěstování zeleniny a léčivých rostlin. Automaticky řízená plečka kypří a odstraňuje plevele v meziřadí a mezi rostlinami v řádku. Počítač zpracovává obrazové informace snímané kamerovým systémem, které jsou následně využity k řízení směru jízdy a frekvence otáčení pracovních sekcí.
Originalita systému spočívá v přizpůsobení se variabilitě vzdáleností mezi rostlinami v řádku.  

Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů EXCELENT Premium a hnojiva UREAstabil
Výrobce: Farmet a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice, Tel.: +420 491 450 137, www.farmet.cz
Vystavovatel: Farmet a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice, Tel.: +420 491 450 137, www.farmet.cz
Umístění: F 003
Popis: Nový technologický postup zakládání porostů a hnojení dusíkem je založený na integraci nového secího stroje EXCELENT Premium (výrobce Farmet, a.s.) s plošnou aplikací osiva a hnojiva do seťového lůžka a nového stabilizovaného dusíkatého hnojiva UREAstabil (výrobce AGRA GROUP, a.s.). Výzkum a ověřování technologie byly prováděny ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni.
Posudek komise: Jedná se o nový technologický postup zakládání porostů s integrovaným hnojením dusíkem. Při vývoji technologie bylo využito spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze – Ruzyni a byla prokázána lepší vyrovnanost porostů, vyšší kvalita parametrů zrna a stabilita výnosů. Navrhovaná technologie snižuje náklady na založení a hnojení porostů plodin a snižuje ztráty dusíku z aplikovaných hnojiv. 

Kategorie: Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat

"DATA LOGGERY"(záznamníky) pro monitoring mikroklimatu ve stájích prasat a drůbeže
Výrobce: BAUER TECHNICS s.r.o.,Komenského 1864,390 02 Tábor, www.bauer - technics.com, 602403025, 381251313
Vystavovatel: BAUER TECHNICS s.r.o.,Komenského 1864,390 02 Tábor, www.bauer - technics.com, 602403025, 381251313, karel.likar@b-a.cz
Umístění: G2- 012
Popis: Sada levných a uživatelsky příjemných elektronických záznamníků pro monitoring kvality mikroklimatu ve stájích pro prasata a drůbež. Umožňuje monitoring teploty,relativní vlhkosti,NH3 a CO2 a dopočítání pocitové teploty, TWB,TDB. Možnost záznamu dat na kartu, nebo online monitoring. V sestavě je wifi adaptér pro připojení sensoru vnější teploty,.....Datový výstup v grafické nebo datové formě.
Posudek komise: Záznamníky umožňují měření a záznam hodnot oxidu uhličitého a čpavku s dostatečnou přesností v životním prostoru chovaných zvířat. Jejich předností je univerzálnost použití, možnost bezdrátového přenosu dat a příznivá cena, která je činí dostupné pro použití v běžné zemědělské praxi. Předností tohoto záznamníku je průběžná kontrola provozního stavu, automatická kalibrace a snadná výměna čidla čpavku po skončení jeho životnosti. V současné době není na trhu srovnatelný výrobek.

Současně také

SILVA REGINA
8.-12.4. 2018


BIOMASA
8.-12.4. 2018

Fotogalerie

Vybíráme z firem

 

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště