Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
8.-12.4. 2018

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů

PROFIL EXPONÁTU

Exponát: Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů
Kategorie:
Služby a vzdělávání pro zemědělství
Umístění: Pavilon C, st. č. 005
Výrobce: Agritec Plant Research s.r.o.
Vystavovatel: Agritec Plant Research s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Mapy rezistence shrnují výsledky několika projektů financovaných MZe ČR (projekty NAZV č.QH81218 a QJ1230077 a expertní činnosti MZe „Plošný monitoring rezistence vybraných škůdců vůči účinným látkám pesticidů na území ČR v roce 2017“) zaměřených na testování citlivosti vybraných řepkových škůdců (blýskáčci, dřepčíci rodu Phyllotreta, krytonosec šešulový) k několika důležitým insekticidům používaným v řepce (lambda-cyhalothrin, cypermethrin, tau-fluvalinate, thiacloprid, chlorpyrifos-ethyl). Mapy jsou geografickým vyobrazením výsledků, ukazují disperzi populací jednotlivých škůdců s různými stupni citlivosti k testovaným látkám na území ČR a částečně i na území SR. Mapy pro všechny roky testování (u některých látek a škůdců již od roku 2009) jsou pro všechny zemědělce volně přístupné na stránkách ÚKZÚZ v aplikaci.

Foto

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště