Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
3.-7.4. 2016

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd a variabilní aplikací hnojiv

PROFIL EXPONÁTU

Exponát: Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd a variabilní aplikací hnojiv
Umístění: Pav. B, st. č. 001; Pav. F, st. č. 017
Výrobce: P&L, s.r.o.
Vystavovatel: P&L, s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Půdoochranné pakety, které je možné použít na různé sazeče brambor, aktuálně řeší absenci strojů a technologií pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně svažitých pozemcích dle standardů DZES 5. Pakety vytváří originální tvar hrůbků, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení vody ze srážek, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. Lepší a stabilnější vláhové podmínky v hrůbku přispívají spolu s variabilní aplikací hnojiv do různých míst v hrůbku k vyššímu využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami, omezují znečišťování vod a stabilizují výnosy hlíz v sušších letech (např. 2015). Vynaložené prostředky do inovace sazečů brambor mají rychlou ekonomickou návratnost. Na vývoji a ověření půdoochranných paketů v zemědělské praxi se podíleli pracovníci VÚRV,v.v.i., VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., VÚMOP, v.v.i. a P&L, s.r.o. v rámci řešení projektu TAČR TA02021392.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí

Uvedené originální řešení protierozní úpravy tvarů hrůbků zadržující větší množství srážkové vody a omezující její akumulaci v kolejových brázdách spojené s větším  rizikem vodní eroze dosud žádný výrobce strojů neuvedl na trh. Při konstrukci půdoochranných paketů k sazečům brambor jsou uplatněny originální pracovní nástroje (celkem 9, autorsky chráněné VÚRV,v.v.i a P&L, s.r.o.), které vytvářejí unikátní tvar hrůbků a brázd : rozšíření horní plochy hrůbku – miskovitý tvar, vymělčení a zúžení nekolejové brázdy a její důlkování a hrázkování speciálními natáčecími lopatkami zakončenými čechracími zuby, variabilně přerušovaný vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku apod. Originální a dosud  žádným výrobcem sazečů brambor neuplatňovaná je také variabilní aplikace různých dávek hnojiv cílená do 2 – 4  míst v hrůbku, kde je větší vláhová  jistota  (např. do blízkosti hlízy, do zóny s lepším vodním režimem po úpravě tvaru hrůbku nebo po důlkování vymělčené nekolejové brázdy). Tím dochází ke zvýšení využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami, vyrovnanějšímu prokořenění hrůbku, vyšší stabilitě výnosů hlíz a jejich kvality a omezení rizika znečišťování vod reziduálním nitrátovým dusíkem.

Foto

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem 2020

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště