Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
30.3. - 3.4. 2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Modulární secí stroj Farmet Falcon 6

 

PROFIL EXPONÁTU
Exponát: Modulární secí stroj Farmet Falcon 6
Umístění: Pav. P, st. 10
Výrobce: Farmet a.s.
Vystavovatel: Farmet a.s.

Stručná charakteristika exponátu

Farmet Falcon jsou modulární diskové secí stroje nové generace. Základem strojů je pojezdový systém tvořený pneumatikovým válcem a samonosný zásobník nahrazující hlavní rám. Na tento základní funkční celek lze do unifikovaných závěsů agregovat různé pracovní sekce jak pro přípravu půdy, tak pro aplikaci hnojiv a ukládání osiva. Technické řešení strojů Falcon umožňuje vytvářet celou řadu funkčních kombinací různých pracovních sekcí. Díky tomu lze pro každý trh i pro každého jednotlivého zákazníka sestavit optimální konfiguraci vhodnou do daných podmínek a pro danou plodinovou strukturu. Některé pracovní sekce si může snadno měnit i přímo zákazník.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí

Stroje nabízejí zcela novou úroveň variantnosti a užitné hodnoty. Při jejich vývoji byla využita řada patentovaných řešení a výsledků dlouhodobého projektu zaměřeného na výzkum a vývoj secích strojů řešeného ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Secí stroje Falcon mohou být využívány jak pro setí obilovin, luskovin, olejnin a pícnin, tak pro přesné setí kukuřice nebo slunečnice. Variantně lze stroje osadit také sekcemi pro diferencované hluboké páskové zpracování půdy s ukládáním hnojiv (strip till) při setí. Velmi zajímavou novinkou je možnost paralelního setí dvou odrůd téže plodiny sudými a lichými secími botkami. Tato velmi perspektivní technologie pěstování plodin je nyní dále vyvíjena a ověřována ve spolupráci s VÚRV v Praze Ruzyni. Díky variantnosti a vysoké užitné hodnotě nabízejí secí stroje Falcon vysoký exportní potenciál.

Foto

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště