Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
7.-11.4. 2024

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Soutěž pro návštěvníky veletrhů

 

Pro návštěvníky veletrhů jsme si připravili soutěž o zajímavé ceny. Zakupte si vstupenku na pokladně nebo online, na vstupence vyplňte soutěžní otázku a vhoďte do osudí na stáncích ProfiPress nebo Lesnické práce. Soutěžní otázka zní:

Kolik návštěvníků přijde na veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA 2016?

Vítězem se stává účastník, který se svým tipem nejvíce přiblíží skutečnému počtu návštěvníků. Soutěžit můžete o vámi vybranou cenu:

Zahradní traktor Stiga Estate 5092 H- odevzdávat na stánku Profi Press s.r.o. v pavilonu V, st. č. 015

nebo

Broková kozlice Cynergy Hunter - odevzdávat na stánku Lesnická práce s.r.o. v pavilonu Z st. č. 001


Ceny do soutěže věnovaly společnosti CIME s.r.o. a Walter Trading, s.r.o.

Soutěžní podmínky
1) Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním tipovacího lístku a jeho vhozením do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.
2) Úplně a čitelně vyplňte tipovací lístek, který je součástí vstupenky na veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA 2016.
3) Odpovězte na soutěžní otázku a vyplňte tipovací číslo (tipovací lístek je platný pouze při vyplnění všech poža­dovaných údajů a čitelně vyplněného tipovacího čísla).
4) V případě účasti v soutěži o Zahradní traktor Stiga Estate 5092 H odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Profi Press s.r.o. v pavilonu V, st. č. 015. V pří­padě účasti v soutěži o brokovou kozlici Cynergy Hunter odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Lesnická práce s.r.o. v pavilonu Z, st. č. 001.
5) Vítězem se stává ten účastník soutěže, který se svým tipem nejvíce přiblíží skutečnému počtu návštěvníků.
Časový průběh soutěže
Zahájení soutěže: 3. 4. 2016 – Ukončení soutěže: 7. 4. 2016 – Vyhodnocení odpovědí, vyrozumění výherců: duben 2016
Všeobecná ustanovení
1) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
2) Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím pověřené osobě zpracováním, správou a prodejem dat k zahr­nutí svých údajů do databáze organizátora soutěže. Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním poskytnutých dat.
3) Vítěz bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně k převzetí ceny.
4) Vítěz si zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
5) Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok. Finanční výhra podléhá dani dle platných zákonů.
6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.

Datum: 2.3.2016 13:13:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště