Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
7.-11.4. 2024

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

P&L zabodovala. Hned dvě novinky pomáhající udržet na poli vodu ohromily porotu

 

Letos poprvé se současně s oceněním GRAND PRIX rozdávaly diplomy, které nesou nápis Soil Water Retention Friendly. Stroje a technologie, které jej získaly, svým budoucím majitelům říkají: „Pomáhám udržet vodu v krajině“.

Na historicky první plaketu dosáhla hned se dvěma svými exponáty česká společnost P&L, spol s r.o. z Biskupic u Luhačovic. Porotu přesvědčil kypřič brambor Varior 500 a stroj pro pásové zpracování půdy (Strip Till) ECO TILLER 600.

 

Jeden stroj, dvě ceny

Diplom pro Eco Tiller 600 okomentovala porota takto: Pásové zpracování půdy je primárně určeno pro ochranu půdy, zlepšení vodního režimu v půdě a energetickou úsporu. Vodní režim půdy je ovlivněn preferenčním tokem vody do kořenové zóny v pásech pěstovaných plodin. Zpracování půdy navrženým strojem vykazuje prokazatelný protierozní efekt, kdy dojde ke snížení povrchového odtoku, zejména na svažitých pozemcích.

Eco Tiller navíc bodoval i v samotné soutěži GRAND PRIX a je jediným, který má tedy dvě hlavní ocení.


Společnost P&L z Biskupic vyvíjela stroj s řadou výzkumných institucí, například s Mendelovou univerzitou v Brně nebo s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v Praze a dalšími. Jde o naprostou novinku, která se vyvíjela poslední čtyři roky a v uplynulých dvou letech se testovala v různých půdních podmínkách.

Stroj se používá při úpravě půdy po sklizni. Pásovým zpracování půdy zůstanou na poli střídavé pásky – jeden obdělaný, druhý se zbytky sklizené širokořádkové plodiny, nejčastěji kukuřice. Půda tak neprosychá a zlepšuje se tak její schopnost zadržet v sobě vodu. Stroj je navíc schopen do země zapravit hnojivo, to organické zajistí rostlinné zbytky v páscích.

Pro Eco Tiller jsou brněnské veletrhy premiérou a návštěvníci jej uvidí v pavilonu B. Společnost předpokládá, že zájem by o něj mohli mít například v Maďarsku a východní Evropě. Technologie v USA běžného pásového zpracování půdy je zatím v Evropě novinkou.

Zajímavé je, že stroj se vyznačuje také nižší spotřebou tahové síly, zemědělec tedy potřebuje méně pohonných hmot, přitom půda se zpracuje do stejné hloubky, jako se to děje při konvenčním postupu. „Stroj se vyznačuje vlastní modulární konstrukcí pracovních nástrojů spolu s unikátním řešením čistících kol. Stroj je určen nejen pro primární zpracování půdy v pásech, ale i pro přísev a aplikaci hnojiv,“ vyzdvihla porota při udělení Grand Prix.

 

Unikátní Varior 500

S řadou výzkumných ústavů spolupracovala společnost také na druhém exponátu, kypřiči brambor Varior 500. Ocenění si proto s jednatelem P&L Antonínem Šedkem převzal i Pavel Růžek z Výzkumného ústavu pro rostlinnou výrobu v Praze-Ruzyni.

Toto zařízení je určeno naopak pro práci ještě před vzejitím rostliny. Po zasazení a prvním dešti se vytvoří krusta, kterou právě Varior dovede šikovně a opatrně rozrušit, aby už po ní dešťová voda neodtékala pryč. „Bramborám se říká okopaniny, protože se vždy okopávaly. Teď už asi lidi na poli okopávat nebudou, proto jsme vyvinuli stroj, který mělce zpracovává půdu na vrcholu takzvaného hrůbku. Hvězdicový válec jemně rozruší strukturu a do kypré půdy se voda může vsakovat," řekl novinářům Antonín Šedek. Ve vyorané brázdě stroj dělá hrázky a důlky, které zpomalují odtok povrchové vody a zároveň zlepšují zasakování.

Stroj je zajímavý nejen svými vlastnostmi, P&L na něj má dva patenty – na konstrukci a také na přihnojování k hlízám. Kapalné hnojivo na bázi dusíku se pomocí krajních a středových nožů dostane přímo k nim. „Což je velmi ekologické na rozdíl od rozstřikování či aplikaci na listy,“ uvedl Šedek.

S tímto strojem, který se veřejnosti představuje díky Techagru vůbec poprvé, chce společnost ze Zlínska uspět i na západoevropských trzích. „Kypřič brambor Varior 500 je v technologiích pěstování brambor úplně novým konceptem, který v rámci podobných výrobků nemá na evropském trhu v podstatě obdoby. Tato technologie zvyšuje a stabilizuje výnosy hlíz (největší přínos v suchém roce 2015), zlepšuje zadržení vody ze srážek a závlahy a zvyšuje využití živin z aplikovaných hnojiv při současném omezení rizik znečištění vod,“ uvedla firma, když se přihlašovala do soutěže, v které jednoznačně zabodovala.

 

Datum: 9.4.2018 15:05:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště