Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

P&L prezentuje v pavilonu B stroje z vlastní produkce, ale i od dodavatelských firem

 

Společnost P&L dodává stroje od dvanácti výrobců a sama pak vyrábí secí stroje a kultivátory pro zemědělce, zabývá se též servisem. Za stroj Meziřídkový kypřič s aplikací hnojiva z vlastní produkce obdržela nominaci na ocenění Grand Prix Techagro. Na veletrhu Techagro prezentuje mimo jiné přesné secí stroje od firmy Kinze.

Z vlastní produkce P&L nabízí kypřič PPL 12 R. Jeho nosný rám je řešen jako tlačný v předním tříbodovém závěsu traktoru. Nádrž na hnojivu o objemu 1800 l je nesena v zadním tříbodovém závěsu. Tímto řešením je traktor optimálně vyvážen a na přední nápravu je vyvinut dostatečný tlak, aby reakce řízení traktoru ve spojení s navigací GPS byla co nejpřesnější. Obsluha stroje má optimální přehled o práci, protože celý pracovní záběr má v zorném poli. To umožňuje provádět kypření přesně i při vysoké pojezdové rychlosti. Nosný rám kopíruje pozemek ve třech sekcích, kdy na krajní křídla lze zvýšit pracovní přítlak pomocí hydraulického systému stroje. Tento systém zároveň umožňuje kopírování i na nerovných pozemcích. Kultivační jednotka je osazena aplikačními hnoji pro přihnojení kapalnými minerálními hnojivy. Vytvořená struktura povrchu půdy a modulace půdního profilu zvyšuje zadržení srážkové vody, zpomaluje její povrchový odtok a významně omezuje vodní erozi. Při menších srážkách usměrňuje pohyb vody k aplikovanému hnojivu a ke kořenům rostlin. Tím se mimo jiné zvyšuje využití živin z aplikovaných hnojiv.

Přihnojovací kultivátor PPL ECOFERT firmy P&L je určen k prokypření meziřádků u širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice) a současné aplikaci kapalného hnojiva (tzv. řízená výživa). Přímo do zóny kořenů rostlin se aplikuje kapalné hnojivo (např. DAM) v dávce, kterou je rostlina schopna skutečně využít. Jelikož je hnojivo aplikováno přímo do půdy nedochází k volatizaci a následnému znečišťování životního prostředí. Současně s hnojivem je možné aplikovat do půdy i insekticid (mix s hnojivem) a tím významně zefektivnit ochranu proti škůdcům včetně diabrotiky.

Speciální secí stroj pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů P&L lze použít i k setí obilovin, řepky a luštěnin. Hlavním konstrukčním prvkem je masivní rám, který dává základní předpoklad pro kvalitní práci i v těžkých suchých a kamenitých půdních podmínkách. Pomocí hydraulické pístnice může obsluha z místa řidiče v průběhu setí měnit přítlak pracovních orgánů. Secí stroj STP 300 narušuje v trvalém travním porostu drn, přičemž půdu prokypří jen v páscích. Tím je zabráněno masivnímu uvolnění půdního horizontu a rovněž nedochází k vymělčování kamenů. Při přísevu je dosahováno vysoké vzcházivosti a to až 80 procent.

P&L  nabízíá též přesné secí stroje společnost Kinze, které se řadí na první místo v počtu vyrobených strojů v Evropě, ale především ve vývoji technických a technologických trendech v oblasti přesného saetí kukuřice, sóji, čiroku, ale v současnosti i řepky. Například secí stroj Kinze 300 má centrální rám se sklopnou ojí pro připojení do ramen nebo spodní lišty, znamenáky, centrální transmisní pohon výsevního ústrojí včetně ozubených kol pro nastavení výsevku. Podvozek pro pracovní polohu stroje spolu s pohonem secího ústrojí, masivní secí botka s dvěma disky (prům. 380 mm, 3,5 mm tloušťky) a dvěma širokými opěrnými pryžovými koly spojená s rámem pomocí paralerogramu s přítlačnými pružinami pro seřízení přítlaku secí botky s možností 5-ti poloh nastavení, škrabka disků, zásobníky na osivo z polyethylenu s kapacitou 75 litrů, hydraulický rozvod pro ovládání funkcí stroje, osvětlení, znamenáky.

Datum: 3.4.2014 20:45:00

Současně také

SILVA REGINA
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště