Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
11.-14.4. 2021

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Odborný program pořádaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem srdečně zve všechny návštěvníky na odborný program, který pořádá u příležitosti 13. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina 2014.

V úterý 1. 4. 2014

Prezentace úspěšných projektů Programu rozvoje venkova (PRV) 2007–2013, seznámení s připravovaným PRV na období 2014–2020

14–17 hod., pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU 

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství

Moderuje: Martin Polívka, DiS., ÚHÚL 

 

 Ve středu 2. 4. 2014

Národní inventarizace lesů – seminář

9–13 hod., pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Přednášející: Ing. Miloš Kučera, Ph.D., Ing. Jiří Nechvíle, Ing. Filip Hájek, Ph.D., Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL

 Národní inventarizace lesů – první celoplošná matematicko-statistická inventarizace lesů v ČR, první nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů ČR z pohledu hospodářského využití a trvalé udržitelnosti životního prostředí. Právě probíhá 2. cyklus NIL (2011–2015). Jakým způsobem se sbírají data, jak se vyhodnocují, jaké výstupy může NIL2 nabídnout?

Program semináře:

  • Národní inventarizace lesů v ČR – úvod, technologie sběru dat, kontinuální NIL
  • Využití metod dálkového průzkumu Země v NIL ČR
  • Základní metodické přístupy vyhodnocení dat NIL
  • Výstupy druhého cyklu NIL ČR – co může NIL2 nabídnout

 

 Nařízení EU č. 995/2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – přednáška

13–14 hod., pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU

Přednášející: Bc. Ing. Jana Čacká, ÚHÚL

 Nařízení EU č. 995/2010 platí v celé Evropské unii od března 2013. Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. Co je systém náležité péče, jaké další povinnosti hospodářské subjekty uvádějící dřevo a výrobky z něj na trh mají, Vaše otázky, naše odpovědi.

 

Po celou dobu konání veletrhu 30. 3. – 3. 4. 2014

Technologie sběru dat Národní inventarizace lesů – interaktivně

2. cyklus NIL (2011–2015) právě probíhá. Přijďte si vyzkoušet přístrojové vybavení inventarizačních skupin a seznámit se s jejich prací v terénu. Přístupné pro každého, po celou dobu konání veletrhu v době od 9 do 17 hod. Na stánku ÚHÚL (č. 100) v pavilonu Z.

Lesníci a lesní pedagogika on-line

Pro děti i dospělé, přijďte se naučit něco nového o lesnících a o lese, přístupné pro každého, po celou dobu konání veletrhu v době od 9 do 17 hod. Na stánku ÚHÚL (č. 100) v pavilonu Z.

Poradenství pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře

Jste vlastník malého lesa a nejste si jisti, jaké povinnosti při hospodaření v lese máte? Jste odborný lesní hospodář a potřebujete zkonzultovat pár drobností týkající se nových právních předpisů v oblasti nařízení EU o dřevě, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin či jiné? Zajímají Vás finanční podpory v lesnictví v příštích letech?

Přijďte a zeptejte se. Naši odborní poradci tu jsou tu pro Vás. Po celou dobu konání veletrhu v době od 9 do 17 hod., na stánku ÚHÚL (č. 100) v pavilonu Z.

Veletrh pracovních příležitostí Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně

Koná se souběžně s veletrhem Silva Regina na brněnském výstavišti. Navštivte nás každý den v době konání veletrhu od 9 do 17 hod., na stánku ÚHÚL (č. 100) v pavilonu Z. Jaké dovednosti a znalosti nám můžete nabídnout? Seznamte se s ÚHÚL jako potenciálním zaměstnavatelem. ÚHÚL je zařazen v katalogu Veletrhu pracovních příležitostí LDF MENDELU v Brně.

 LES DĚTEM

Doprovodný program zaměřený na představení myslivecké a lesnické tematiky dětem. Lesníci a myslivci si Vás dovolují pozvat na program o lese. Pod vedením odborníků – lesních pedagogů. Společná akce lesnických organizací.

Pavilon Z, na 1. galerii vedle kinosálu, po celou dobu konání veletrhu, v době od 9 do 17 hod., pro objednané třídy a veřejnost.

Zajišťují: Ministerstvo zemědělství, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Vojenské lesy a statky, s. p., Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů, Nadace dřevo pro život, Českomoravská myslivecká jednota, o. s.

 S případnými dotazy k doprovodnému programu se neváhejte obrátit na ovv@uhul.cz.

 

Datum: 23.3.2014 14:06:00

Současně také

SILVA REGINA
11. - 14.4. 2021


BIOMASA
11. - 14.4. 2021


ANIMAL TECH
11. - 14.4. 2021


NVHZ
11. - 14.4. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2018

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště