Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
3.-7.4. 2022

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Na přesnou evidenci sklizně s digitalizací

 

Trendem potravinářství je vysledovatelnost výrobků v dodavatelském řetězci, což vyžaduje přesnou evidenci, ale přesně změřit objem materiálu uskladněného v silech bývá obtížné. Proto přichází zemědělcům na pomoc radarové měření hladin v silech, které vyvinula společnost Siemens a v pavilonu A1 vystavuje firma PAWLICA.


Radarový vysílač Siemens Sitrans LR560  poskytuje spolehlivě a rychle data o výšce a tvaru materiálu v silech, a to kontinuálně od první chvíle pohybu hladiny. Výborně se uplatní také v sile s kuželovou výsypkou, kde okamžitě zaznamená změnu a zajistí spolehlivé a stabilní měření ve spodní části kuželu. Exponát nominovaný na cenu Grand Prix TECHAGRO 2018 tak umožňuje sledovat objem i hmotnost materiálu v reálném čase. „Snažíme se do zemědělství dostat více digitalizace a informací potřebných pro řízení, protože cítíme, že v tom je budoucnost. Novinku představujeme společně s firmou Siemens, začínáme o jejích výhodách přesvědčovat zákazníky a už máme první dvě instalace s radarovými snímači,“ říká Petr Pawlica, majitel společnosti PAWLICA s. r. o.

Výhodou radarů je i spolehlivost a bezpečnost v prašném prostředí. Zatímco klasické systémy měření jsou kvůli nebezpečí výbuchu použitelné teprve, až klesne prach, radarové měření hladin v silech je neinvazivní, bezpečné a pracuje kontinuálně. A co je ještě důležitější - díky snižování cen radarových technologií se tyto snímače staly cenově dostupnými. „Více instalovaných radarů vykreslí i strukturu a tvar naskladněného či vyskladňovaného materiálu a spočítá jeho obsah. Místo odhadu tak majitel získá přehled a přesnou evidenci, která je trendem dnešního skladování. S tím souvisí i certifikace a snadnější prokazování původu zboží,“ vypočítává výhody novinky Petr Pawlica.

Společnost PAWLICA v pavilonu A1 představuje také vybírací řetězový dopravník na úplné vyčištění sila Skandia, nejúspornější sušičku kukuřice Stela BiTurbo a silo Brock, které je nejvyšší a nejpevnější na světě. „Letos poprvé vystavujeme v nové hale - odborném pavilonu zaměřeném na posklizňové zpracování a skladování. Jsem tomu rád, protože zákazníci dnes mají stále méně času a je potřeba soustředit jim nabídku na jednom místě. Veletrh je pro nás důležitý z pohledu udržování kontaktů a získávání informací,“ říká Petr Pawlica, jehož firma se technologiím sušení a skladování komodit věnuje již dvacet let.

Datum: 11.4.2018 15:40:00

Současně také

SILVA REGINA
3.-7.4. 2022


BIOMASA
3.-7.4. 2022

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem 2020

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště