Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
3.-7.4. 2022

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Jetel PRAMEDI získal nominaci Grand Prix Techagro

 

Odrůda jetele PRAMEDI ze Zemědělského výzkumu spol. s.r.o. Troubsko, byla nominována na ocenění Grand Prix Techagro. Toto pracoviště patří ke stabilní součásti zemědělského výzkumného prostoru a svými výsledky z oboru rostlinolékařství, agrotechniky a genetiky šlechtění rostlin přispívá už řadu let k růstu konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a udržitelnému rozvoji krajiny.

Odrůda PRAMEDI, mezidruhový hybrid Trifolium pratense L.xTrifolium medium L., byl vyšlechtěn na základě mezidruhového křížení jetele lučního a jetele prostředního. „Odrůdu PRAMEDI doporučujeme využít jako pícninu na orné půdě v čistosevu nebo ve směsích s travami, a to k přímému zkrmování nebo konzervaci a jako komponentu, řekla ing. Hana Jakešová CSc. Tato nová odrůda zřejmě přispěje k lepšímu a rozsáhlejšímu pěstování jetele. Firma Šlechtění jetelů a trav Hana Jakešová má právní formu volné živnosti pro fyzické osoby se sídlem na území ČR. Firma byla zřízena v roce 2003. Podnik disponuje vlastními polnostmi a mechanizací. Od roku 2003 se ve spolupráci s dalšími subjekty úspěšně zapojuje do grantových schémat NAZV MZe.

V posledních dvaceti letech je největší pozornost výzkumné a šlechtitelské praxe koncentorvána na patologické změny kořenového systému letele lučního. Většina výzkumných poznatků totiž pochází ze zemí střední a východní Evropy a z USA. Tam tito patogenní činitelé sehrávají ekonomicky významnou roli při sledování rentability produkce této komodity.  Houby rodu Fusarium totiž parazitují ve všech vývojových stádiích jetele lučního a jsou přenosné osivem, proto mohou napadat již scházející rostliny a jsou příčinou padání klíčních rostlin – vadnutí a krčkové a kořenové hniloby.

Rentabilita pěstování jetele lučního se odvíjí především od efektivity technologických vstupů. Produkce zelené hmoty i semen je primárně odvislá od architektury porostu včetně optimálního počtu jedinců na jednotku plochy. V podmínkách ČR působí především patogeny, které způsobují choroby kořenových systémů, čímž dochází ke snižování počtu rostlin nebo k jejichoslabení. Výsledkem je snížená produkce a efektivita pěstování.

Ústav v Troubsku se zabývá výzkumem bioosiva, aby měli zemědělci dostatečné množství tohoto materiálu, které je předpokladem rozvoje ekologického zemědělství. Zvyšování ploch ekologického zemědělství totiž neodpovídá současný stav produkce a nabídky osiv v biokvalitě. V porovnání se západoevropskými zeměmi je nabídka nejen odrůdové, ale také druhové skladby, velmi malá. Faktem je, že se v ČR na produkci bioosiv specializuje pouze jedna firma a pro ostatní je to pouze okrajovou záležitostí.

Datum: 3.4.2014 18:15:00

Současně také

SILVA REGINA
3.-7.4. 2022


BIOMASA
3.-7.4. 2022

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem 2020

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště