Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh módy

KABO
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

TOP MODELČeská obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA), odborný časopis Svět textilu & Svět obuvi a Veletrhy Brno a.s. vyhlašují při příležitosti 38. mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO soutěž TOP MODEL.

Soutěž je určena pro vystavovatele veletrhu KABO. Nominované a vítězné exponáty budou po celou dobu veletrhu umístěny ve skleněných vitrínách v relaxačně přehlídkové zóně pavilonu P a budou zabezpečeny proti zcizení. Po vyhodnocení bude u každého exponátu uvedeno i jméno vystavovatele a umístění jeho expozice, tj. číslo stánku.
Přihlášené modely bude hodnotit odborná komise složená především z předních designérů a známých odborníků z obuvnického a kožedělného průmyslu.

Přihlášení do soutěže a její hodnocení

Za přihlášení do soutěže se považuje doručení řádně vyplněné přihlášky a exponátů na sekretariát ČOKA v termínu do 19. 8 2011 nebo osobní předání přihlášky pracovníkům ČOKA na veletrhu KABO v Brně dne 21. 8. 2011, na stánek č. 423 pavilon P, v době od 9.00 do 15.00 hod.
Hodnotitelská komise provede hodnocení přihlášených modelů v odpoledních hodinách dne 21. 8. 2011 s přihlédnutím na módnost, funkčnost, materiálové vybavení, náročnost zpracování, využití know-how, nových technologií apod. dle uvedených kategorií.

Vyhlášení výsledků soutěže TOP MODEL proběhne dne 22. 8. 2011 v prostorách relax zóny pavilonu P v 15.00 hod.

V soutěži budou uděleny následující 3 hlavní ceny:

TOP INNOVATION AWARD - za módnost, nápaditý design, sledování trendů, spojené s věcnou odměnou od časopisu Svět textilu & Svět obuvi – zveřejnění celostránkového PR článku s představením firmy a vítězného výrobku v časopise Svět textilu & Svět obuvi v celkové hodnotě 10.000,- Kč

TOP DESIGN AWARD - za vynikající dosaženou kvalitu ve zpracování, v použitých materiálech, v komfortu, ergonomii, spojené s věcnou odměnou od společnosti Veletrhy Brno a. s. – voucher na pronájem výstavní plochy při příštím veletrhu KABO v hodnotě 10.000,- Kč.

TOP QUALITY AWARD - za vynikající dosaženou kvalitu ve zpracování, použití inovačních technologických postupů či materiálů, využití know-how, spojené s věcnou odměnou od ČOKA – zveřejnění inzerce firmy (banner) a představení vítězného výrobku na www stránkách ČOKA v hodnotě 10.000,- Kč.

Každá vítězná firma obdrží také diplom a umělecký výtvarný symbol soutěže TOP MODEL ze skla a mramoru.

Kromě výše zmíněných cen si pořadatel vyhrazuje právo na základě doporučení odborné hodnotitelské komise udělit další ceny či čestná uznání přihlášeným exponátům a firmám. Bude zajištěna rovněž mediální propagace oceněných exponátů a vystavovatelů ze soutěže TOP MODEL.

Účastnický poplatek činí 500,- Kč + 20% DPH za 1 přihlášený exponát a slouží k úhradě režijních nákladů. Členové ČOKA mají pro tuto soutěž 50 % slevu. 


Přihláška ke stažení:

STYL-KABO 2011/08

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Facebook

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - STYL

Fotogalerie - KABO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště