Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh módy

KABO
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

Značka kvality má smysl, říkají odborníci

Stejnou roli jako KLASA v potravinářství by mohla v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu sehrát známka QZ – Zaručená kvalita. Překážkou je nedostatek financí na marketingovou podporu a poměrně nízký zájem výrobců. O problematice značení se jednalo na veletržním semináři asociace ATOK s názvem „Ovlivní značka a značení zboží váš úspěch na trhu?“.

Podpora prodeje kvalitních výrobků a snadnější orientace zákazníků – to jsou podle odborníků hlavní benefity značek kvality, jako je u nás QZ a v zahraničí například Oeko-Tex. Prostřednictvím jediného piktogramu sdělují údaje o nezávislém ověření výrobku z pohledu deklarovaného složení, jeho zdravotní nezávadnosti, odolnosti vůči srážlivosti apod. Jak konstatoval prezident ATOK Jiří Kohoutek, na českém trhu QZ umožňuje předat zákazníkovi tyto důležité informace jednodušeji a levněji než jakákoli jiná forma a současně splnit zákonem stanovenou informační povinnost. Přesto čeští výrobci zatím nemají o licenci QZ velký zájem. Na rozdíl od značky KLASA totiž stát neposkytuje QZ žádnou podporu a při absenci masivní marketingové kampaně se nedaří textilní známku kvality rozšířit do povědomí českých zákazníků. V zahraničním obchodním styku QZ nemá prakticky žádný význam, protože tamní odběratelé požadují certifikaci dle mezinárodně uznávaného systému. Proto je třeba do budoucna usilovat o propojení QZ s evropskou certifikací a zároveň získat větší podporu ze strany tuzemských organizací, která by umožnila masivnější propagaci směrem ke spotřebitelům.

Vedle značek kvality se seminář zabýval také širší problematikou značení textilních výrobků a jeho harmonizace. Hostem jednání byl švýcarský specialista Rolf Langenegger, který posluchače informoval o vývoji mezinárodně platných symbolů pro ošetřování textilií spadajících pod ochrannou známku. Tento způsob značení významně usnadnil výměnu informací mezi výrobci, obchodníky, prádelnami a čistírnami i spotřebiteli. Přesto ani symboly pro údržbu ještě nepronikly všude a třeba Austrálie nadále zůstává u slovního popisu. Ještě větší nejednotnost panuje v označování obsažených materiálů a důsledkem nejednotného názvosloví a globalizovaného obchodu jsou nesmyslně dlouhé štítky, které si zákazníci z výrobků často raději odstřihnou. U označení země původu se zase vedou spory, která fáze výroby je relevantní – ta první, ta poslední nebo ta nejdůležitější? Ale vůbec největší zmatek panuje ve značení velikostí, pro které se jen v Evropě používá pět systémů – italský, německý, francouzský, anglický a americký. Nejednotnost je překážkou rozvoji internetového a zásilkového obchodu, ale pokusy o harmonizaci velikostního značení zatím k nevedly k žádnému výsledku. Pořádek na trh nevnesla ani evropská norma, kterou někteří výrobci jednoduše ignorují.

Závěrečná diskuse poukázala také na nedostatky v obchodní síti, která v mnoha případech správně neplní roli prostředníka mezi dodavatelem a spotřebitelem, nepředává informace o výrobku a nedává k nim potřebné vysvětlení. Podle výrobců je nejčastější příčinou nízká úroveň kvalifikace personálu, která je v České republice dlouhodobě podceňována.

STYL-KABO 2011/08

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Facebook

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - STYL

Fotogalerie - KABO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště