Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh módy

KABO
21.-23.8. 2011

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

Rozhovor s Norbertem Schmidtem

- obchodním náměstkem GŘ Veletrhy Brno, a.s. pro odborný časopis TEXTIL JOURNAL

Článek v březnovém vydání Textil Journalu zahájil diskuzi o únorových veletrzích STYL a KABO. Jak Vy osobně hodnotíte uplynulé únorové veletrhy?
Článek v Textiljournalu diskuzi o veletrzích STYL a KABO nezahájil, diskuze k tomuto tématu probíhá již podstatně déle. Co se nám na tomto článku ale obzvlášť nelíbilo, bylo to, že objektivně byla kritizována pouze návštěvnost, aniž by bylo zohledněno pozadí a potenciál veletrhů STYL-KABO. STYL, jak již bylo zmíněno, nenabízí celé portfolio módy v České republice. Tento vývoj ale začal již v roce 2003.

Co byste Vy sám na letošních únorových veletrzích ocenil?
V roce 2010 jsme začali veletrh STYL postupně nově koncipovat s jasným oddělením branží a novým uspořádáním výstavních ploch. Toto nové uspořádání musí organizátor veletrhu provádět opatrně, aby o této koncepci přesvědčil také své vystavovatele. Možná si toho někdo nevšiml, ale je mnoho nových a zavedených značek, které se veletrhu STYL zúčastnily letos poprvé.
Co se týče návštěvnosti, tak ta odráží letošní situaci na trhu a ve srovnání s minulými roky jsme na veletrh umožnili přístup pouze odborným návštěvníků. Tato jasná B2B koncepce snižuje počet návštěvníků, současně ale zvyšuje jejich kvalitu.

Kde naopak vidíte další prostor pro zlepšení, na jedné straně v případě veletrhu STYL, na druhé u veletrhu KABO?
Na naší straně vidím ještě velký prostor pro zlepšování, naším cílem musí být navázat dlouhodobou spolupráci se střední a vysokou cenovou kategorií ve všech branžích. To jistě nebude jednoduchý úkol, ale doufáme, že oděvní průmysl má zájem o společnou obchodní platformu ve střední a východní Evropě. Veletrh STYL je jedinou zbývající obchodní platformou v oděvním průmyslu ve střední a východní Evropě.
Veletrh KABO má naštěstí podstatně vyváženější profil vystavovatelů. Na veletrhu KABO je nabídka zboží od vystavovatelů prezentována ve všech cenových kategoriích, ale převážně ve střední a vyšší.
Netvrdím, že je KABO pro trh uzpůsobené úplně perfektně, ale s ohledem na úroveň vystavovatelů a návštěvníků je na tom lépe. Pro zlepšení úrovně veletrhu STYL jsme se rozhodli, že neumožníme přístup přímým prodejcům, abychom s konečnou platností vyloučili levný charakter veletrhu STYL.

Co říkáte na poznámky některých vystavovatelů, ohledně nízkého počtu obchodníků a uzavřených obchodů?
Podle hospodářských výsledků, které zveřejňujete v TextilJournalu i Vy, pro nás není žádným velkým překvapením, že byl podíl uzavřených obchodů nižší, než v minulých letech. Veletrh pouze odráží potenciál trhu.

Mnoho módních značek nyní obchodníkům nabízí zboží přímo ve svých showroomech, na veletrh tedy nejedou, resp. považují veletrh spíše za příležitost setkat se se svými kolegy. Jak na to chcete reagovat? Uvažujete o změně koncepce veletrhu, o jeho rozšíření nebo o posunutí? S podobnými výzvami se přece musejí vyrovnávat také veletrhy v zahraničí. Jak vidíte pozici a úkol veletrhů obecně (tedy ne pouze v České republice, nýbrž v celé Evropě)?
Showroomy veletrhy nijak zásadně neovlivňují, neexistuje žádné sdružování showroomů, ty se nacházejí v různých městech České republiky. Od vývoje, ke kterému došlo např. na německém trhu v Düsseldorfu, jsme vzdáleni ještě mnoho světelných let. Taková koncentrace jako v Düsseldorfu není nikde jinde na světě. Kulturu showroomů, která se vyvinula v České republice, není možné srovnávat se situací v Německu. Provozovatelé showroomů nejsou schopni určit jednotný obchodní termín pro návštěvníky. Neprobíhá jednání mezi provozovateli showroomů.
Velcí výrobci se pokoušeli přenést tuto koncepci z Německa do České republiky, ale ta není ve střední a východní Evropě použitelná. O to důležitější je vytvořit pro oděvní průmysl opět jednu centrální obchodní platformu. My - BVV - jsme stále otevřeni jednáním s oděvním průmyslem o nové koncepci.

Inspirujete se na zahraničních veletrzích? Které veletrhy byly v minulé sezóně nejzajímavější a čím?
Při srovnávání zahraničních veletrhů, je nutné zohlednit několik kritérií. Existují čistě show akce, jako různé Týdny módy např. v Berlíně, Londýně, Moskvě, Miláně, Paříži, existují také image akce, jako Bread & Butter v Berlíně a existují obchodní akce jako CPM Moskva, Premium Berlín, CPD Düsseldorf, STYL v Brně. Z obchodních veletrhů na mě největší dojem v současnosti dělá CPM Moskva. Poprvé se tento veletrh konal v roce 2003, na ploše kolem 3000 m2 netto plochy a nyní je s 25.000 m2 netto plochy největším veletrhem módy v celé Evropě. CPM Moskva jsem já osobně v letech 2003 – 2009 ve funkci jednatele Messe Düsseldorf Moscow podstatně utvářel a znám tak zvláštnosti oděvního průmyslu, které jsou pro dobrou obchodní platformu nezbytné. Jednou ze záruk úspěchu je úzká spolupráce s mezinárodními oděvními svazy, s tím jsou spojené různé oficiální účasti zemí, jasný výběr vystavovatelů, jasná zadání pro prezentaci díky charakteru stánku a příslušné profesionální a cílené získávání zákazníků. V podobné formě, jak se veletrh CPM prosadil na ruském trhu, se veletrh módy v Brně opět musí prosadit na trhu střední a východní Evropy. Toto funguje pouze ve spolupráci se všemi multiplikátory a fungujícím prodejním trhem.

Některé zahraniční značky s trendovou módou by uvítaly možnost vyhledávat na veletrhu obchodníky, na veletrhy STYL a KABO ale nejedou. Mají pocit, že se na těchto veletrzích prezentují spíše značky nízké cenové kategorie, resp. značky, které se orientují na jiný segment trhu, tedy ne na současnou trendovou módu. Nechtějí tak vystavovat mezi značkami, které neodpovídají jejich úrovni. Přítomnost těchto značek by ale jistě znamenala "oživení" veletrhu, chcete to nějak řešit (např. těmto značkám nabídnout zvláštní prostory nebo zvláštní sekci atd.)?
Jak jsem již zmínil výše, i my víme, že úroveň veletrhu STYL nepokrývá všechny možnosti trhu, protože na veletrhu chybí střední a vyšší cenová kategorie. Pro nás je důležité opět získat důvěru těchto značek. Postupně bychom chtěli změnu vyvolat také novou koncepcí našich stánků. Také získávání vystavovatelů a návštěvníků musíme samozřejmě zaměřovat na střední a vyšší cenovou kategorii. To ale může probíhat pouze s pomocí médií, která mediálně podpoří novou cestu, kterou bychom se chtěli vydat.

Existují nějaká kriteria, která musí vystavovatel splnit (např. prohlížíte si předem některé vzorky zboží, prověřujete zápis v obchodním rejstříku, atd.?)
Výběr vystavovatelů představoval záruku úspěchu také u CPM. Na jedné straně ho zajišťovaly mezinárodní svazy, na druhé straně existuje poradenské grémium z oblasti průmyslu a obchodu, které stojí organizátorům po boku při výběru vystavovatelů. Toto je rovněž nezbytně nutné pro úspěch veletrhu STYL v Brně.

Neuvažovali jste např. o určitém výběru vystavovatelů (tak, aby vystavovaly pouze takové značky, jejichž výrobky odpovídají nárokům, které v současnosti trh klade)? Jaké novinky připravujete pro příští sezónu?
Úkolem veletrhu STYL je převážně představení celkové situace na trhu ve střední a východní Evropě. Nízká cenová kategorie je samozřejmě důležitá, nesmí ale dominovat charakteru veletrhu. Také v nízké cenové kategorii musí probíhat kvalitativní výběr vystavovatel a to tak, aby se na veletrhu STYL cítili příjemně také výrobci ze střední a vyšší cenové kategorie.

Připravujete posílení Vašich online aktivit?
Již máme online přihlašovací formulář pro návštěvníky a vystavovatele, e-lettery atd.
Od jara 2012 budeme mít v našem programu takzvaný online katalog/online portál pro naše veletrhy STYL a KABO, a v tomto portálu bude každý vystavovatel přítomný po dobu 11 měsíců. Po tuto dobu mohou vystavovatelé do online katalogu vkládat nejnovější informace. Takto bychom pro potencionální návštěvníky a zákazníky našich vystavovatelů vytvořili specifickou příručku pro dané odvětví průmyslu.

Doprovodný program byl v minulých letech podstatně "zkrácen" (redukován). Zrušen byl např. galavečer, večer návrhářů... Proč? Plánujete něco do budoucna? Co (jaké výhody) nabízíte návštěvníkům veletrhů a obchodníkům?
Tato otázka tak, jak ji pokládáte, není úplně pochopitelná. Veletrhy STYL a KABO jsou čistě kontraktační veletrhy a ne Týdny módy. Spojení obchodu a "glamour", které zde bylo v minulých letech, již existovat nemůže. Zvlášť když vystavovatelé nemají moc velký zájem o přehlídky některých topnávrhářů. Jsme přesvědčeni o tom, že také média se musejí soustředit na to podstatné u veletrhů, jako např. na trendy, design a povědomí o módě. Třpyt a lesk se poté opět projeví při přehlídkách našich vystavovatelů. Úspěch našich zákazníků je pro nás nejdůležitější, to je také nutné zveřejnit a publikovat. Díky galavečeru uměle vytvořený "glamour effect" je obzvlášť rušivý. Místo galavečeru budeme v budoucnu klást důraz spíše na typ akce „Fashion Night“, kde se mohou vzájemně setkat vystavovatelé, novináři a odborníci z oblasti módy.

STYL-KABO 2011/08

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Facebook

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - STYL

Fotogalerie - KABO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště