Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
17.-19.2. 2023

60. B2B veletrh módy STYL

KABO
17.-19.2. 2023

60. B2B veletrh obuvi a koženého zboží KABO

Jak řešit nedostatek technicky vzdělaných absolventů?

 

Pro zaměstnavatele v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém průmyslu, a to jak pro velké, tak malé firmy, které potřebují proškolit či získat nové kvalifikované zaměstnance, byl určen dnešní seminář Jak řešit nedostatek technicky vzdělaných absolventů? Ten v rámci doprovodného programu veletrhů STYL a KABO uspořádala čtveřice institucí – Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Česká obuvnická a kožedělná asociace, Česká technologická platforma pro textil a Textilní zkušební ústav. Hlavními tématy byly stáže ve firmách a praktické využití Národní soustavy kvalifikací pro vzdělávání pracovníků s finančním příspěvků od státu.

Národní soustava kvalifikací je registr profesních kvalifikací, existující na pracovním trhu v České republice. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. „Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací“ zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Právě jeho zástupci – Aleš Křížek, Libuše Burešová a Jana Kottová - přednášeli dnes v Brně spolu s řečníky z Fondu dalšího vzdělávání Eliškou Kišovou a TZÚ – Centra dalšího vzdělávání Petrou Dufkovou.

Aleš Křížek mimo jiné hovořil o tom, v čem je pro zaměstnavatele Národní soustava kvalifikací užitečná, ať už z pohledu výběru a náboru zaměstnanců, z hlediska adaptačních programů či plánů pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Uvedl i několik aktuálních čísel. Národní soustavou kvalifikací prošlo více než sto tisíc osob, evidováno je 641 profesních kvalifikací a 400 profesních kvalifikací je ve fázi rozpracování. Hovořil také o spolupráci s Úřady práce a doporučil portály, na kterých mohou zájemci najít potřebné informace. Jedná se především o informační portál www.narodnikvalifikace.cz, který zveřejňuje seznam schválených a na pracovním trhu uplatnitelných profesních kvalifikací a také www.vzdelaniaprace.cz, jenž se zaměřuje na volná místa, kurzy a rekvalifikace.

Datum: 25.8.2014 16:11:00

Fotogalerie STYL-KABO

Mohlo by vás zajímat

Video

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro Katalog - únor 2023

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro Katalog - únor 2023

 

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště