Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
19.-21.8. 2023

61. B2B veletrh módy STYL

KABO
19.-21.8. 2023

61. B2B veletrh obuvi a koženého zboží KABO

Dej hlas a vyhraj kabelku

 

Vystavovatelé Verde, Ragazza, arteddy eu, hellas star - DOCA a Veletrhy Brno, a.s. vyhlašují soutěž o nejhezčí kabelku.

Prohlédněte si označené soutěžní kabelky vystavené na stáncích v „apendixu“ pavilonu F. Kabelky jsou dobře viditelné a označené soutěžním číslem. Zvolte tu, která se Vám nejvíc líbí! Kabelka, která získá největší počet hlasů, je zároveň výhrou pro vylosovaného účastníka ankety.

Soutěžní kabelky najdete v těchto expozicích:

kabelka č. 1 – Verde – číslo stánku 100
kabelka č. 2 – Ragazza
– číslo stánku 101
kabelka č. 3 – arteddy eu
číslo stánku 105
kabelka č. 4 – hellas star – DOCA
– číslo stánku 106

Hlasovací lístek obdržíte při příchodu na veletrh. Kompletně vyplněný jej odevzdejte do sběrného boxu v RELAX zóně v pavilonu F. Ukončení soutěže je 26. 8. 2014 ve 12.30 hodin. Výherce nejhezčí kabelky bude vylosován ve stejný den ve 14.55 hodin na pódiu v pavilonu P před přehlídkou STYL Show.

Soutěžní podmínky:

 1. Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním hlasovacího lístku a jeho vhozením do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.
 2. Úplně a čitelně vyplňte hlasovací lístek.
 3. Do formuláře označte křížkem jednu kabelku, která se Vám nejvíc líbí  
 4. Vyplněný hlasovací lístek odevzdejte do sběrného boxu v RELAX zóně v pavilonu F. 
 5. Do slosování o cenu budou zařazeny pouze hlasovací lístky, které budou kompletně a řádně vyplněny. Hlasovací lístek je platný pouze při označení pouze jedné kabelky a vyplnění všech požadovaných údajů).
 6. Soutěž bude zahájena dne 24. 8. 2014 a potrvá do 12.30 hodin 26.8.2014.

Všeobecná ustanovení:

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
 2. Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím zmocněné osobě pověřené zpracováním, správou a prodejem dat k zahrnutí svých údajů do databáze organizátora soutěže. Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním poskytnutých dat.
 3. Vítěz bude vylosován dne 26. 8. 2014 v 14.55 hodin na pódiu v pavilonu P. Pokud nebude losování osobně přítomen, bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně k převzetí ceny.
 4. Organizátor soutěže zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
 5. Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.
Datum: 22.8.2014 7:40:00

Fotogalerie STYL-KABO

Mohlo by vás zajímat

Video

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro Katalog - únor 2023

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro Katalog - únor 2023

 

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště