Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

STYL
18.-20.8. 2018

Mezinárodní veletrh módy

KABO
18.-20.8. 2018

Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

7 z 10 Čechů si zřídka nebo nikdy nekoupí oděv bez označení symbolu údržby

 

Devět z deseti Čechů si za posledních šest měsíců koupilo nějaký oděvní výrobek. Velká část z nich přitom považovala označení způsobu údržby za důležitý důvěryhodný prvek. Pokud tyto údaje na oděvu chybí, od koupi výrobku ustoupí až 73 procent zákazníků. Tato a mnohá další čísla v sobotu zazněla na přednášce Ladislavy Zaklové ze spolku SOTEX GINETEX CZ.

Zajímavé informace o chování českých zákazníků získal SOTEX GINETEX CZ díky zapojení České republiky do průzkumu, který realizovala Mezinárodní asociace pro značení textilu symboly údržby GINETEX. Celkem bylo osloveno 6000 respondentů, shodně 1000 v každé ze zúčastněných evropských zemí – ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Velké Británii a České republice. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaká je úroveň znalostí symbolů v jednotlivých zemích, nakolik jsou pro zákazníky užitečné a jaký dopad mají na jejich chování, a to včetně údržby oděvů z hlediska dopadů na životní prostředí.

Průzkum ukázal, že čeští zákazníci se při nákupu nejčastěji rozhodují podle ceny (57 %), vzhledu (53 %) a složení materiálu (37 %). Na etiketě nejdříve hledají informace o velikosti zboží (97 %), materiálovém složení (69 %) a kvalitě (65 %).  Vždy nebo často dodržuje doporučení o údržbě 65 % Čechů (70 % v evropském srovnání). Ti, co doporučený postup nedodržují, to obvykle dělají proto, že z oděvu etiketu odstřihnou (34 %) nebo nerozumí symbolům (25 %). Srozumitelný všem je symbol pro žehlení a praní, horší už to je s piktogramy pro sušení, bělení a profesionální péči, případně s dalšími doplňkovými prvky. Pokud lidé symbolům nerozumějí a zajímá je to, hledají vysvětlení především na internetu (69 %). Z průzkumu také vyšlo zjištění, že Češi se zajímají o úspory vody i energie a vědí, že svým chováním mohou snížit negativní dopad na životní prostředí, například tím, že suší prádlo na vzduchu, při praní používají ECO programy atd.

Pro SOTEX jsou výsledky průzkumu zajímavé i z toho důvodu, že se zabývá označováním textilu, oděvů a kožedělných výrobků a na národní úrovni spravuje symboly údržby v ČR, uděluje prestižní značku QZ a piktogramy kvality. Jeho posláním je rozvíjet a podporovat všechny aktivity, které přispívají k dodržování právních i etických pravidel na trhu s textilním, oděvním a kožedělným zbožím. Zakladatelé SOTEX v tomto směru působí nejen mezi svými členy, ale i v celém oboru, kdy cílem jejich veškerého snažení je spokojený každý článek řetězce výrobce – obchodník – poskytovatel služeb údržby – spotřebitel.

Datum: 19.8.2017 17:33:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem STYL

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Vybíráme z firem KABO

Data platná pro katalog - únor 2018

 

Facebook

Fotogalerie - STYL

Fotogalerie - KABO

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště