Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IBF
24.-28.4. 2012

Mezinárodní stavební veletrh

SHK BRNO
24.-28.4. 2012

Mezinárodní veletrh technických zařízení budov

Doprovodný program

Kompletní program ke stažení:

23.4. 2012, pondělí

13:00-18:00
Enviromentální účetnictví a reporting

Místo konání:     kongresové centrum, sál B
Vstup:    volný

19:00 – 22:00 hod 
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2012

Místo konání:     administrativní budova BVV, sál 102
Vstup: pozvánky 
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT


24.4. 2012, úterý  

10:00-16:00
„ODPADY 2012 a jak dál?
Místo konání:     kongresové centrum, sál C
Vstup: volný

10:00-16:00
Obnova památek a historických církevních staveb
Místo konání:  pavilon A3, sál Morava
Vstup: volný
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

10:00-16:00
Transfer technologií mezi vědeckou a průmyslovou sférou na regionální úrovni

Místo konání:  pavilon E, sál E4 (Press Center)
Vstup: volný

13:00-16:00
Směrnice o průmyslových emisích – legislativní změny a možné dopady
Místo konání: kongresové centrum, sál C
Vstup:  volný


25. 4. 2012, středa

9:00-18:00
Enviromentální účetnictví a reporting
Místo konání:  kongresové centrum, sál B
Vstup: volný

9:30-13:00
Odpadové hospodářství od legislativy po výzkum
Místo konání:  kongresové centrum, sál A
Vstup:  volný

9.30 -15.00 hod 
Konference „Podpora podnikání a lákání investorů do regionů i s pomocí evropských fondů“
Místo konání: pavilon P, sál P4, část a, b
Vstup:  volný 

9:00-12:00
Navrhování šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi- TOPDEK  
Místo konání:  kongresové centrum, sál D
Vstup: volný

9:30-14:00
Druhotné suroviny ve stavebnictví
Místo konání: administrativní budova BVV, sál 102
Vstup:  volný
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

9:00-13:00
Perspektivy bydlení (Předpoklady nasazení tzv. chytrých technologií)
Místo konání: pavilon P, sál P1
Vstup: volný 
Více informací zde.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

9.00-18.00 hod
Kontakt-Kontrakt

Salon obchodních příležitostí
Místo konání: pavilon A2
Vstup:   vložné

10:00-13:00
Uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR podle nového  evropského nařízení
(nařízení  EP a Rady EU č. 305/2011)
Místo konání:  kongresové centrum, sál C
Vstup: vložné
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

10:00-14:30
Využití mobilních prvků protipovodňové ochrany
Místo konání: prostory školicího centra u vodního polygonu mezi pavilony Z a G1
Vstup:   volný

10:00-13:00
Inovace a technologie v rozvoji regionů
Místo konání:  administrativní budova BVV, sál 103
Vstup:  volný    

10:00-11:00 hod
Tisková konference Českého statistického úřadu
Místo konání:  pavilon E, sál E4 (Press Center)

10:00-13:00
Inteligentní budovy z pohledu stavitele
Implementace  smart technologií při návrhu a výstavbě nových investičních celků a rodinných domů, či využití těchto technologií při rekonstrukci a modernizaci budov a domácností
Místo konání:  pavilon P, sál P, část c-d  
Vstup:  bezplatný, registrace na www.stech.cz
Více informací  na http://www.stech.cz/index.php?id_document=401162212.

11:00-13:00
Incomingová mise UA
Místo konání:  pavilon P, sál P3, P5
Vstup:  volný  

11:00- 12:00 hod
Tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Místo konání: pavilon E, sál E3    

13:00- 14:00 hod
Tisková konference Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Místo konání:  pavilon E, sál E4 (Press Center)

13:30 – 17:30 hod 
Konference na téma: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Místo konání:     kongresové centrum, sál C
Vstup:   volný
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

13.00-14.00 hod
Využití metodiky USV pro snižování produkce odpadů
Místo konání:  kongresové centrum, sál A
Vstup: volný 

14:00-16:00 hod
Seminář České komory lehkých obvodových plášťů
Místo konání:  pavilon P, sál P3      

15:00-20:00 hod
Stavba Jihomoravského kraje 2011-  vyhlášení výsledků soutěže
Místo konání:  pavilon A3, sál Morava
Vstup:  pozvánky


 26. 4. 2012, čtvrtek  

8.00-19.00 hod
MOSTY 2012 17. mezinárodní sympozium

Nejnovější poznatky související s mosty pozemních komunikací a drážními mosty v ČR i v zahraničí
Místo konání: Hotel Voroněž
Vstup:  vložné
Program a podrobné informace na www.sekurkon.cz
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

9:00-13:00 hod
Konference na téma: Energie pro budoucnost VII - Efektivní využití energie v budovách a komplexech budov 
Místo konání: pavilon P, sál P1
Vstup:   volný
Více informací zde.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

9.00-18.00 hod
Kontakt-Kontrakt
Salon obchodních příležitostí
Místo konání: pavilon A2
Vstup:  vložné

9:30-13:30 hod
URBISAFETY 2012
Bezpečná a udržitelná doprava ve městech a v obcích pro spokojený život jejich obyvatel
Místo konání:   pavilon P, sál P4 - část c, d
Přihláška
Program

9.30-16.00 hod
Konference na téma: Aktuální problémy inženýrské geodezie 2012
Seminář je určen především odborníkům v oboru inženýrské a stavební geodézie, investorům, projektantům, přípravářům staveb, zhotovitelům staveb a dalším specialistům pracujícím v odvětví stavebnictví, průmyslu nebo jeho inženýringu.
Místo konání:     kongresové centrum, sál B
Vstup: vložné
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

10:00-13:00 hod
Srážkové vody v územním plánování
Místo konání:  kongresové centrum, sál D
Vstup:   volný
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

9:30-18:00 hod
Seminář na téma: „ Pasivní domy v teorii, praxi a životě“
Místo konání:  pavilon A3, sál Morava
Vstup:  volný   
Registrace předem na www.pasivnidomy.cz.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

10:00-14:00 hod
Seminář na téma: Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Místo konání:  administrativní budova BVV, sál 103
Vstup:   volný    
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

10:00-12:00 hod
Seminář na téma: Návrh, hodnocení a certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
Místo konání: administrativní budova BVV, sál 102
Vstup:  volný    
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

10.00-13.00 hod
XIX. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR
Místo konání:  pavilon A, sál Rotunda
Vstup:   volný

12.30-13.30 hod       
Čištění odpadních vod a finance
Místo konání:     pavilon P, sál P2    
Vstup:    volný


27. 4. 2012, pátek

8.00-13.30 hod
MOSTY 2012- 17. mezinárodní sympozium
Nejnovější poznatky související s mosty pozemních komunikací a drážními mosty v ČR i v zahraničí
Místo konání: Hotel Voroněž
Vstup:  vložné
Program a podrobné informace na www.sekurkon.cz
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

9.00-11.00 hod
Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZB a instalatér

Místo konání:  Kongresové centrum, sál C
Vstup: volný

9:00-11:00
Navrhování šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi-TOPDEK
Místo konání:  kongresové centrum, sál D
Vstup:  volný

9:00-11:00
Výrobek roku 2012
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Místo konání: pavilon P, sál P3
Vstup:  volný

11.30-13.00 hod
Slavnostní vyhlášení výsledků finále soutěže „Učeň instalatér 2012“  
Místo konání:  pavilon A, Rotunda
Vstup:  volný 


24.- 27. 4. 2012, úterý – sobota

9.00 -18.00 hod
Stavební poradenské centrum
Prodejna odborné literatury

Místo konání:  pavilon V

9.00 -18.00 hod
Poradenské centrum Centra pasivního domu
„Stavíme pasivní dům – na vlastní oči“

Místo konání:  pavilon V

9.00 -18.00 hod
Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů

Místo konání: pavilon F

9.00 -18.00 hod
Poradenské centrum Cechu malířů a lakýrníků ČR

9.00 -18.00 hod
Ochrana před povodněmi Brno 2012
Téma: Praktické ukázky protipovodnňových opatření
Místo konání: Bazén před pavilonem Z


SOUTĚŽE

24.- 27. 4. 2012, úterý – sobota

Soutěž znalostí a dovedností žáků v oboru: Mechanik elektrotechnických zařízení se zaměřením na chladicí zařízení
Finále 14. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru:  Mechanik elektrotechnických zařízení se zaměřením na chladicí zařízení
Program:
24.4.
9:00 – 15.30
Praktická část- pavilon F 084
24.4.
16.00
Vyhlášení výsledků- pavilon F 084

Soutěž „Učeň instalatér 2012“  -  mezinárodní účast v kategorii hosté
Finále ČR - 15. ročník celostátní soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru:  Instalatér a v kategorii hosté
Program:
25. – 26.4.
9.00 – 18.00
Praktická část- pavilon F 084
27.4.
11.30-13.00
Vyhlášení výsledků- pavilon A, Rotunda

 Soutěž znalostí a dovedností žáků v oboru:  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
Krajské finále 4. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru:  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
Program:
27.4.
9.00 – 16.00
Praktická část- pavilon F 084
27.4.
16.00
Vyhlášení výsledků- pavilon F 084

9.00 – 18.00 hod
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání Pokrývač
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání Tesař
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání Klempíř
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání MPZ
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání Kominík

Místo konání:  volná plocha H
Vstup:  volný

Stav k 20.4.2012. Změna programu vyhrazena!

Stavební veletrhy Brno 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Video

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště