Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IBF
23.-27.4. 2013

Mezinárodní stavební veletrh

CJ BLOK Sp. z o.o. Polsko – nová kvalita komínových systémů

 

Americko-polská firma CJ BLOK Sp. z o.o. je významný výrobce vibrolisovaných  prvků pro budování silnic a chodníků, stavebních prvků a komínových systémů s moderní výrobní technologií z USA a Německa.

V současné době uvádí firma na trh novou kvalitu komínových systémů, které vychází z vlastností "nové generace" komínových plášťů.

Hlavním prvkem určujícím jedinečnost komínových systémů CJ BLOK je jejich komínový plášť,  vibrolisovaný  z vybraných kvalit lehkého keramzitu v podílu cca 85%, zbývající podíl tvoří písek, cement, voda a plastifikátory.

Tento komínový plášť je výsledkem výzkumu, vývoje a dlouholetých zkušeností firmy CJ BLOK při výrobě vibrolisovaných  produktů. Jeho vysoká technická úroveň, s dokonalou homogenní strukturou v celém svém průřezu vychází z ověřené receptury a optimálního nastavení moderní výrobní linky. Výsledkem je výrobek, který svojí úrovní odpovídá XXI. století.

Osvědčená receptura a postup vytváření umožňují výrobu komínových plášťů, které se vyznačují velmi nízkou hmotností, vysokým tepelným odporem, požární odolností a pevností v tlaku. Pláště "nové generace" CJ BLOK mají objemovou hmotnost 800 - 850 kg / m³, pevnost v tlaku 5,5-7 MPa. Skladba surovin a jejich homogenní struktura v celém průřezu výrobku garantuje tepelný odpor R30 a požární odolnost EI 120 minut. Tyto jedinečné parametry jsou dosaženy při tloušťce stěny komínového pláště pouze 40-43 mm.

Laboratorní zkoušky komínového systému s kovovou komínovou vložkou bez vložené izolace a pláštěm "nové generace" CJ BLOK prokázaly, že po 3 hodinách trvalého působení teploty  700° C uvnitř komínové vložky nedosáhla teplota na vnější straně pláště ani 50° C. To je velmi důležitá informace, protože vysoký tepelný odpor garantuje:

  1. vysokou požární bezpečnost – v blízkosti tohoto typu komínového systému mohou být umístěny hořlavé materiály, např. dřevěné konstrukce.
  2. možnost postavit komínový systém bez izolace vnitřní keramické vložky v temperovaném prostoru stavby
  3. dobrá tepelná izolace spalinového kanálu zabraňuje jeho rychlému ochlazení a zvyšuje podtlak uvnitř spalinového kanálu. Výsledkem je lepší tah komína, omezená tvorba kondenzátu a zlepšuje se účinnost kotle.

Dalším významným přínosem nových komínových plášťů CJ BLOK jsou rozměrové tolerance se statistickou odchylkou +/-0,5 mm. Díky této vysoké rozměrové přesností výrobků je možné používat ve spojích tenkovrstvé tmely nebo polyuretanové lepidlo a odejít od použití tradiční malty. Použití tenkovrstvého tmelu odstraní nebo výrazně sníží tepelné mosty v plášti komínu.

Jedinečnost "nové generace" komínových plášťů CJ BLOK potvrzují technické parametry - vysoká požární odolnost, objemová hmotnost nižší o 30%, pevnosti v tlaku 5,5-7 MPa a nárůst tepelného odporu cca o 130%.

Dalším faktorem, potvrzujícím úroveň nových komínových systémů je výrazné zkrácení doby výstavby. Zkrácení času montáže umožňuje mimo jiné další nový prvek - keramzitové jádro pláště, které současně zajišťuje usazení kondenzační jímky v ose komína. Nahrazuje vyplnění prvního pláště betonem, odpadá čas potřebný na dosažení jeho potřebné pevnosti a vystředění kondenzační jímky. Tento tradiční způsob musel být realizován několik dní před zahájením montáže komína.

S využitím všech prvků "nové generace" komínových systémů CJ BLOK a za použití rychle tuhnoucích tmelů a lepidel je reálné postavit celý komín v průběhu jednoho dne.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
25.-28.4. 2018


MOBITEX
25.-28.4. 2018


URBIS SMART CITY FAIR
25.-26.4. 2018Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště