Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrhy Brno
25.-28.4. 2018

Stavební veletrh

Stavební systém Ytong pro trvale udržitelný rozvoj

 

Společnost Xella, která vyrábí pórobeton Ytong, patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními systémy a působí ve více než 30 zemích světa na všech kontinentech. Díky svému vlastnímu výzkumnému a inovačnímu centru a neustálému technologickému rozvoji vyrábí a dodává špičkové moderní produkty, které udávají trend ve vývoji zdicích materiálů.

Součástí firemní strategie je trvalá udržitelnost životního prostředí. Xella se zavazuje k odpovědnému přístupu vůči lidem, společnosti a svému okolí. Z tohoto důvodu přijala opatření k udržitelnému a zodpovědnému způsobu výroby, který je neoddělitelnou součástí firemní filosofie.  Veškeré její výrobky, které nabízí pod značkami Ytong, Silka a Multipor přispívají k získání kreditů v rámci certifikačních systémů LEED a BREEAM.

 

Pórobeton Ytong a jeho přínos ve stavebnictví

Originální pórobeton Ytong je dnes již tradiční stavební materiál, který nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Kromě těchto příznivých funkčních vlastností charakterizuje pórobeton značky Ytong také ekologický přístup. Ytong se vyrábí výhradně z přírodních surovin, kterými jsou písek, vápno, cement a voda. Výroba Ytongu začíná tím, že se písek jemně namele a smíchá se s ostatními surovinami – vápnem, cementem, vodou a kypřící látkou, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými bublinkami. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.

Důraz na ekologicky šetrnou výrobu

Suroviny použité k výrobě tvoří velkou část zemské kůry a jsou díky tomu prakticky nevyčerpatelné, navíc jejich těžba probíhá způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Výroba pórobetonu nezatěžuje spodní vodu a současně vznikající kondenzát se ve výrobě opět využívá. Také další recyklované druhotné suroviny z výroby se dostávají zpět do výrobního oběhu. Při výrobě Ytongu nevznikají škodlivé látky, které by mohly zatížit vzduch, vodu nebo zeminu. Pórobeton díky příznivé surovinové bilanci šetří spotřebovaný výrobní materiál: z 1 m3 suroviny se vyrobí cca 5 m3 pórobetonu. Ytong je vyráběn v uzavřeném cyklu, který vyžaduje menší spotřebu energie než u jiných srovnatelných stavebních materiálů. Společnost Xella se snaží o maximálně energeticky úspornou výrobu, například vodní pára potřebná pro vytvrzení se až z 85 % použije vícekrát. Další zbývající energie z toho procesu je využita na vytápění.

 

Environmentální prohlášení o produktu

Svůj postoj k otázkám životního prostředí Xella souhrnně vyjádřila v Environmentálním prohlášení o  produktu typu III. (EPD). Dokládá tím, že má k dispozici odpovídající údaje o  environmentálních dopadech svých produktů na  životní prostředí. Toto EPD poskytuje kvantifikované environmentální informace o  stavebním výrobku a  harmonizovaném a vědecky podloženém základě. Cílem je též poskytnout základní informace o  výrobku v  rámci posuzování životního cyklu budovy a pomoci identifikovat ty výrobky, které méně zatěžují životní prostředí. Značky Ytong, Silka a Multipor jsou proto zárukou vysoké kvality stavebního materiálu pro zdravé a úsporné řešení každého typu výstavby.

Datum: 10.4.2017 7:02:00

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
25.-28.4. 2018


MOBITEX
25.-28.4. 2018


URBIS SMART CITY FAIR
25.-26.4. 2018Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště