Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrhy Brno
26.-29.4. 2017

Stavební veletrh

Doprovodný program

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR – pavilon P, stánek 152 - Rozpis konzultantů
 • Státní fond životního prostředí – pavilon P, stánek 154
 • Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 106
 • Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s. – pavilon P, stánek 153
 • Národní stavební centrum s.r.o. – pavilon P, stánek 107
 • Poradenské centrum „Zahradní architektura“ – VP K
 • Poradenské centrum „Střešní krytiny, střechy“ – pavilon P, stánek 070
 • Poradenské centrum „Centrum pasivního domu“ – pavilon P, stánek 084
 • Inteligentní a bezpečná domácnost - praktická ukázka ovládání - pavilon F, stánek 062
 • Technologie a design - pavilon F, stánek 062


25. 4. 2017, úterý

19:30 – 22:00
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2017
Místo konání: Novobarokní aula rektorátu VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: registrace na lcharouskova@ckait.cz, tel.: 227 090 224  

Program:  
Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT&ČSSI)

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.


26. 4. 2017, středa

10:00 – 14:00
Inženýrský den ČKAIT

Konference Návrat života do historických center měst
Zahajovací konference Stavebního veletrhu Brno
Místo konání: pavilon A, sál Morava
Odborný garant: ČKAIT, ČSSI
Organizátor: ČKAIT, ČSSI, Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný po registraci

Konferenci moderuje prof. Ing. Alois Materna, CSc.

Blok 1
Moderuje Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.

 • Návrat života do historických center měst z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj
  • Ing. Roman Vodný, Ph.D.,, Ministerstvo pro místní rozvoj, ředitel odboru územního plánování 
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Ing. Michaela Exnarová, Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace
 • Ochrana hodnot území
  • JUDr. Marek Hanák, Veřejný ochránce práv, oddělení stavebního řádu a životního prostředí
 • Proměny historických center měst v současných podmínkách
  • doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování
 • Kvalita života v historickém centru je vizitkou každé samosprávy
  • Bc. Libor Honzárek, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Blok 2 
Moderuje Bc. Libor Honzárek

 • Opava – změny pólů
  • Mgr. Dalibor Halátek, město Opava
 • Malé a velké změny brněnského centra
  • doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města Brna
 • Trnava – oživení historického centra města a vliv nové City arény
  • Ing. Ján Kyseľ, Regionální sdružení Slovenské komory stavebních inženýrů, Spolek statiků Slovenska

Blok 3
Moderuje Ing. Svatopluk Zídek

 • Proměna historického centra Havlíčkova Brodu
  • Bc. Libor Honzárek, město Havlíčkův Brod
 • Historické centrum Písku oživí rekonstrukce náměstí i nová knihovna
  • JUDr. Josef Knot, město Písek
 • Piaristický klášter v Příboře – místo, kde se historie prolíná se současností
  • Ing. Jaroslav Šimíček, město Příbor
 • V historickém centru Znojma se opravdu žije
  • Ing. arch. Iveta Ludvíková, město Znojmo

Postup registrace na konferenci:

 • jděte na stránky www.bvv.cz/svb
 • klikněte na odkaz "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
 • vyberte Stavební veletrhy Brno, poté zadejte kód PROMOID2017
 • vyplňte zobrazený formulář a odešlete

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

9:00 -  17:00 

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD., vědecká rada a přípravný výbor konference
Organizátor: České ekologické manažerské centrum, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo životního prostředí
Vstup: vložné 1 500,- Kč, registrace na ZDE

Konference je zaměřena na aktuální otázky účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje, výsledky projektů a možnosti praktické aplikace nefinančního reportingu podle Směrnice 2013/34/EU.

10:00 – 14:00
s následnou fakultativní možností návštěvy provozu ABB Česká republika s ukázkou využití prvků Průmyslu 4.0 ve výrobním provozu (do 16 hodin)
2 v 1: Inovace a technologie v rozvoji regionů - Kybernetická revoluce CZ
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál 102
Odborný garant: doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Asociace inovačního podnikání ČR, z. s.
Organizátor: Asociace inovačního podnikání ČR, z. s. ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur a sdružením CzechInno
Vstup: vložné, informace na www.kybernetickarevoluce.cz, www.aipcr.cz

V pořadí šestnáctý seminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií.

Letos je naplněn projektem Kybernetická revoluce CZ, který se věnuje současnému fenoménu Průmysl 4.0 ve firemním prostředí v krajích ČR. Je součástí programu šesti regionálních akcí pořádaných ve vědeckotechnických parcích v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Ostravě.

Program

10:30 – 11:00
Reportáž z průběhu mezinárodní soutěže „UČEŇ INSTALATÉR 2017“ součást projektu České ručičky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno a předseda sekce vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Moderuje: Ing. Andrzej Bartoś, Mgr. Lenka Solanská

11:00 – 11:30
O učňovském školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno a předseda sekce vzdělávání Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Moderuje: Mgr. Lenka Solanská, Česká televize, Ing. Andrzej Bartoś a jeho hosté z řad významných absolventů učňovských škol

11.00–14.00 hod
Jak urychlit modernizaci odborného školství???
Místo konání: pavilon Regionální hospodářské komory Brno
Odborný garant: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, 648 04, Brno
Organizační zajištění: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, Brno, Leona Sedláčková, tel. +420 532 194 928, e-mail: leona.sedlackova@rhkbrno.cz
Registrace: e-mail: leona.sedlackova@rhkbrno.cz
Účast zdarma.

Hlavní myšlenkou semináře je najít co nejrychleji společnou cestu k zatraktivnění odborného školství.
Mají firmy dostatek kvalifikovaných absolventů, připravených na požadavky trhu?
Jak překonat nástrahy legislativy, nedostatečné komunikace a myšlení studentů?
Zkušenosti a problémy škol Jihomoravského kraje při zavádění systému duálního vzdělávání do praxe.

11:30 – 12:00
Reportáž z průběhu mezinárodní soutěže „SOD“ – soutěž odborných odvedností, která je součástí projektu České ručičky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno a předseda sekce vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Moderuje: Mgr. Lenka Solanská, Ing. Josef Hypr – ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy.

13:00 – 13:40
Montážní firmy a jejich vývoj + mistrovské zkoušky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

13:40 – 14:30
Instalace plynových spotřebičů s ohledem na zvýšené ekologické požadavky na jejich účinnost
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Miroslav Burišin, České sdružení pro technická zařízení
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

14:00 – 18:00
Vnitřní rozvody elektronických komunikací
Místo konání: pavilon P, sál P4, c - d
Odborný garant: ČKAIT SVI,  Praha
Organizátor: ČKAIT SVI,  Praha
Vstup: volný po registaci, která probíhá zde

Seznamte se s aktuálním právním rámcem a podporou budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v EU a v ČR. Nové budovy budou muset být vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy pro vysokorychlostní připojení až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele. Stejná povinnost bude platit v případě významné změny dokončené budovy. Povinná a oprávněná osoba. V programu nebude chybět ani nová úprava ochranného pásma podzemního komunikačního vedení.

 Program:

 • Technologie budování vnitřních rozvodů v bytových domech, rozdělení bytových domů z pohledu budování vnitřních optických rozvodů, napojení vnitřního rozvodu na vnější síť EZ-Bend, alternativa instalačních metod používaných pro UTP. Low Friction Kabely – využití obsazených chrániček pro budování optiky vlákna vedená po omítce (neviditelné vlákno). Univerzální kabeláž vedená po fasádě domu, patrové rozvaděče pro postupné připojování zákazníků. Návaznosti vnitřních rozvodů na sítě budované závěsnými kabely, optické sítě velkých bytových domů a sídlišť.
 • Základní filozofie optických sítí, optická vlákna nové generace, topologie pasivních optických přístupových sítí.

Členové ČKAIT se přihlašují k účasti přes Termínovou listinu ČKAIT;

Konference je volně přístupná po registraci - veřejnost se přihlašuje telefonicky nebo e-mailem u pí Peřkové (tel.: 227 090 213, iperkova@ckait.cz).

Bližší informace: http://www.ckait.cz/staveduk/3364529

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

14:30 – 16:00
Instalatérské řemeslo od 19. století
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno a předseda sekce vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Video – expozice: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., VUT Brno, Střední škola polytechnická Brno

15:00 – 17:00
Jednání prezidia ČSSI
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Svatopluk Zídek, past prezident ČSSI
Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů
Vstup: pozvánka

Výjezdové zasedání prezidia Českého svazu stavebních inženýrů, umožňující účastníkům absolvovat spolu s účastí na jednání prezidia ČSSI i účast na Stavebních veletrzích Brno.

9:00 – 18:00
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2017“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s., Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: volný

09:30 –17:20
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů a kominíků
Místo konání: Veletrhy Brno, volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný


27. 4. 2017, čtvrtek

8:00 – 18:00
22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2017
Místo konání: hotel Voroněž, Kongresová hala
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon, s.r.o.
Vstup: vložné

Sympozium je zařazeno do projektu vzdělávání členů ČKAIT – 2 body a do systému
celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 4 body.

9:00 – 16:30
Koncepce rychlé železnice v ČR a obchodní příležitosti
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál 102
Odborný garant: Hospodářská komora České republiky
Organizátor: Hospodářská komora České republiky
Vstup: po registraci

9:00  -  17:00
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD., vědecká rada a přípravný výbor konference
Organizátor: České ekologické manažerské centrum Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo životního prostředí
Vstup: vložné 1 500,- Kč, registrace ZDE

Konference je zaměřena na aktuální otázky účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje, výsledky projektů a možnosti praktické aplikace nefinančního reportingu podle Směrnice 2013/34/EU.

9:30 – 16:00
Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant: Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)
Organizátor: Český svaz geodetů a kartografů
Vstup: vložné

Cílem je diskutovat problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku geodetické přesnosti staveb, výkon ÚOZI ve výstavbě.

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

10:00  -  14:30
(registrace 10:00, zahájení 10:30)
Energie pro budoucnost XXI – Progresivní řešení energetické hospodárnosti v budovách pro bydlení a ve sféře služeb
Místo konání: pavilon P, sál P4 C + D
Organizátor: FCC Public s. r. o.
Vstup: volný

Otázky související s efektivním nakládáním s energiemi v budovách v kontextu s automatizační technikou a internetovou komunikací a využitím moderních zdrojů energie pro všeobecnou tepelnou a světelnou pohodu osob.

Více informací a registrace ZDE

10:15 – 11:00
Vyhlášení vítězů krajského kola, XIII. ročník soutěže „Vědomostní olympiáda 2017“.
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Soutěž o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu.
Záštitu udělilo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, HKČR, AMSP ČR, Generální mediální partner: Tzb-info.cz, generální partner Kermi, s.r.o., hlavní partner Veletrhy Brno, a.s.
Moderuje: Mgr. Lenka Solanská

11:00 – 11:30
Úsporné deskové těleso, které šetří vaše náklady na vytápění
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: David Procházka, Kermi, s.r.o.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

11:00 – 13:00
Soutěž pro školy „Dobrodružství s řemeslem“
Místo konání: pavilon P, stánek 153
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Moderuje: Mgr. Lenka Solanská, Česká televize
Studenty ČR a SK čekají technické zážitky, např. měření vody a tepla a jejich plombování, ukázka dálkového odečtu.

11:30 – 13:00 
Finále celorepublikového kola,,Vědomostní olympiády 2017“
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.

Vítězové krajských kol postupují do celorepublikového kola. Soutěžní otázky jsou zpracovány ve vydané publikaci Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z. s. pod názvem:  „Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU“.

11:40 – 12:20
Představení sortimentu tepelných čerpadel, klimatizací
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Ivo Zabloudil, Enbra, a.s.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Představení sortimentu tepelných čerpadel, včetně novinek (například Il Bello určené pouze k vnitřní montáži – nevyžadující venkovní jednotku), sortimentu klimatizací a shrnutí obecných požadavků pro správnou volbu tepelných čerpadel.

12:30 – 13:00
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby 
Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: KRINNER GmbH
Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH
Vstup: volný

Nejen dřevostavbu Vám založíme za zlomek času, a to díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Zemní vruty KRINNER  jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž

13:00 – 13:40
Nové trendy v čerpací technice
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Jiří Tesák, Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o.
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

13:00 – 17:00

Workshop BIM - Brno 2017
Informační modely výrobků – základní nástroje BIM

 Místo konání: Kongresové centrum, sál A
Odborný garant: ČKAIT
Organizátor: ČKAIT a Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A
Tvorba a používání prvků, katalogů a knihoven BIM. Chcete se dozvědět, jaké informace by měl informační model výrobku obsahovat? Jak je správně vkládat do informačního modelu stavby a jaké výhody má využití knihoven a nástrojů od výrobců? Na přednášky navazuje workshop s praktickou ukázkou na reálném projektu.

Seminář moderují: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA a Marie Báčová.
Program:

 • Základní otázky vytváření knihoven BIM, normalizace jejich tvorby – Ing. Štěpánka Tomanová, CzBIM 
 • Informační modely výrobků – základní nástroje BIM. Tvorba a používání prvků, katalogů a knihoven BIM. – Ing. Petr Vokoun, BIM Project Praha 
 • Tvorba a užití informačních modelů výrobků pro dřevostavby – Ing. Jiří Bartoš, SEMA Tábor 
 • První katalogy a knihovny BIM výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a výrobků (Heluz, Rigips, Wavin …) 

Další informace na www.ckait.cz

Postup registrace na konferenci:

 • jděte na stránky www.bvv.cz/svb
 • klikněte na odkaz "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
 • vyberte Stavební veletrhy Brno, poté zadejte kód PROMOBIM2017
 • vyplňte zobrazený formulář a odešlete

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. 

13:40 – 14:20

SFŽP ČR představuje dotace pro domácnosti
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: SFŽP ČR
Organizátor: SFŽP ČR
Vstup: volný

14:00 – 16:00
Setkání členů a partnerů Asociace dodavatelů montovaných domů
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc.
Organizátor: Ing. Lenka Trandová
Vstup: pozvánka

Informace o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů, prezentace vybraných firem a hostů.

14:40 – 15:30
Úsporné vytápění tepelnými čerpadly a zdravé bydlení s rekuperací
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT,
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

Obsahem přednášky je využití technických prostředků k snižování energetické náročnosti staveb vedoucí až k energetické nezávislosti.

15:30 – 17:00
Vytápění - instalace
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.
Vstup: volný

15:00 – 17:00
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2016“
Místo konání: pavilon A, sál Morava
Odborný garant: Ing. Zdeněk Kotol, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK za podpory Jihomoravského kraje
Vstup: pozvánka

9:00 – 18:00
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2017“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s., Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: volný

10:00 – 17:00
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: Veletrhy Brno, volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný

9:35 –18:00
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů a kominíků
Místo konání: Veletrhy Brno, volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný
Program:
9:35 – 12:30 soutěž družstev oboru vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík
13:30 – 16:45 závěrečné hodnocení


28. 4. 2017, pátek

8:00 – 14:00
22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2017
Místo konání: hotel Voroněž, Kongresová hala
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon, s.r.o.
Vstup: vložné

Sympozium je zařazeno do projektu vzdělávání členů ČKAIT – 2 body a do systému
celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 4 body.

9:00
Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZ a INSTALATÉR
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

10:30 – 17:00
Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů
Vstup: volný

10:30 – 11:00    
Ing. Karel Krontorád, CSc., Mendelova univerzita Brno
Dřevostavby z pohledu Lesnické a dřevařské fakulty

11:00 – 11:30     
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
Faktory, které ovlivňují vnitřní ovzduší dřevostaveb                     

11:30 – 12:00
Ing. Tomáš Hrdlička, Národní stavební centrum, s.r.o.
Zásady šetrného stavění aneb co je to udržitelná výstavba

12:00 – 12:30
Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla pro vytápění/chlazení a rekuperace zajistí tepelnou pohodu a zdravé bydlení.

12:30 – 13:00
Ing. Arch. Klára Bukolská, VELUX Česká republika, s. r.o.
Zdravé bydlení ve „Zdravém domě“

13:00 – 13:30
Ing. Zdeněk Bílek, MBA,  Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Jak dřevostavby přispívají k trvale udržitelnému rozvoji?   

13:30 – 14:00
Ing. Vratislav Blaha, CSc., Asociace dodavatelů montovaných domů 
Jak si postavit kvalitní dřevostavbu?

14:30 – 15:00
Ing. Michal Šopík, Vesper Frames, s.r.o.
Dřevostavby – svoboda a pokora

15:00 – 15:30
Ing. Jaroslav Benák, Fermacell GmbH
Akustika - silná stránka dřevostaveb

15:30 – 16:00
Martin Hladílek,  Hypoteční specialista
Financování dřevostaveb prostřednictvím hypotečního úvěru

16:00 – 16:30
Michal Flosman, CIUR a.s.
Vzduchotěsnost dřevostaveb - problematická místa a chyby na stavbě

16:30 – 17:00
Ing. Vratislav Blaha, CSc., Asociace dodavatelů montovaných domů 
Jak si vybrat zhotovitele kvalitní dřevostavby?

10:30 – 13:00
Inovace a nové trendy v investiční výstavbě veřejného sektoru
Místo konání: pavilon P, sál P4
Organizátor: Sdružení příjemců evropských dotací, z. s.
Vstup: volný

Jakým směrem se ubírají hlavní trendy ve stavebnictví? Co nás čeká v nejbližších letech?
Program:    
Budoucnost pasivních staveb
Moderní trendy v projektování veřejných budov
Použití smluvních stavebních standardů ve veřejných zakázkách
Příležitosti a úskalí nových dotačních programů

11:00 – 12:00
Státní fond životního prostředí ČR představuje dotace pro domácnosti
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Státní fond životního prostředí České republiky
Organizátor: Státní fond životního prostředí České republiky
Vstup: volný

11:30 – 13:30
Vyhlášení výsledků soutěže „Učeň instalatér 2017“
Místo konání: pavilon A, rotunda
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s., Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér - 20. ročník

14:00 – 15:00
Státní fond životního prostředí ČR představuje dotace pro domácnosti
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Státní fond životního prostředí České republiky
Organizátor: Státní fond životního prostředí České republiky
Vstup: volný

9:00 – 16:00
Finále ČR soutěže znalostí a dovedností žáků v oboru:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku – praktická část
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Mgr. Štěpán Stojanov
Organizátor: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

16:00
Finále ČR soutěže znalostí a dovedností žáků v oboru:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku – vyhlášení výsledků
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Mgr. Štěpán Stojanov
Organizátor: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: na pozvání

9:30 hodin
Slavnostní vyhodnocení soutěže Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů a kominíků
Místo konání: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný

9:30  - 11:00   
soutěž družstev oboru vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík
Slavnostní vyhodnocení soutěže


29. 4. 2016, sobota

11:00 – 14:00
Stavba cihlového pasivního domu svépomocí pohledem stavebníka
Místo konání: pavilon P, sál P1
Odborný garant: Pavel Tesárek
Organizátor: Svépomocí.cz s.r.o.
Vstup: po registraci

Přednáška je určena všem budoucím i současným svépomocným stavebníkům, kteří se chtějí inspirovat a načerpat tipy z praxe od svépomocníka, který byl před několika lety v naprosto stejné situaci, v jaké se možná nacházíte právě teď Vy. Po dokončení prvního domu se rozhodl pro stavbu dalšího, tentokrát pasivního domu.

Registrace na přednášku probíhá zde

10:00 – 15:00    
Příběhy pasivních domů
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Centrum pasivního domu
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Pasivní domy očima jejich majitelů, architektů, projektantů a stavebních firem. Příběhy lidí a jejich pasivních domů. Autentické dialogy a zkušenosti.

10:00 – 18:00
Den energeticky úsporného bydlení 2017
Místo konání: Národní stavební centrum, areál BVV, brána 9A, Bauerova 10, Brno
Odborný garant: Ing. Petr Obst
Organizátor: Národní stavební centrum, s.r.o.
Vstup: zdarma

Akce je určena pro zájemce o problematiku energeticky úsporného vytápění resp. bydlení.
Akce je podporovaná Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD) a Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).

12:30 – 13:00
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby 
Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: KRINNER GmbH
Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH
Vstup: volný
Nejen dřevostavbu Vám založíme za zlomek času, a to díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy.
Zemní vruty KRINNER  jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž

K datu 7.4.2017

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště