Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IBF
23.-26.4. 2014

Mezinárodní stavební veletrh

Nová zelená úsporám a Operační program Životní prostředí na Stavebních veletrzích Brno

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR budou na Stavebních veletrzích Brno 2014 prezentovat program Nová zelená úsporám a aktuální možnosti podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Poradenské centrum naleznete v pavilonu P, stánek číslo 133.

Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin.  

Na podporu úspor energie je k dispozici letos 1,9 mld. korun, což je o jednu miliardu více než loni. „A minimálně stejnou částku se budu snažit získat na tento program každý rok. Tyto peníze totiž umožní realizovat tolik potřebná úsporná opatření pro rodinné a v příštích letech i pro bytové domy. Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Kromě toho podpoří Nová zelená úsporám zaměstnanost v Česku, pomůže vytvořit přes 5000 nových pracovních míst, do státní kasy přinese víc než 5 mld. Kč a pomůže snížit emise CO2.

Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jednorázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze získat také příspěvek na pořízení solárních systémů pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

 „Žádosti začneme přijímat 1. dubna 2014 od 10 hodin, ukončení bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději 31. října 2014 ve 12 hodin. Veškeré informace zájemci najdou na www.novazelenausporam.cz, kde zároveň podají žádost. Pro žadatele budou fungovat také krajská pracoviště a call centrum, kde na zelené lince dostanou vyčerpávající odpovědi na své dotazy,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Došlo k drobným procesním úpravám a upřesněním na základě vyhodnocení procesů programu Zelená úsporám v minulých letech. Zkrátili jsme dobu pro doložení povinných příloh po elektronické evidenci žádosti do informačního systému Fondu z původních 8 dnů na 3 dny. Vyhověno bylo také velkému zájmu o podporu instalace solárních termických systémů, tohoto opatření mohou využít i vlastníci rozestavěných rodinných domů.

Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014–2020 a plynule navazuje na program Nová zelená úsporám 2013, u něhož byl příjem žádostí k 20. 12. 2013 ukončen.

Veškeré informace najdete na webových stránkách: www.novazelenausporam.cz, dotazy můžete řešit přes bezplatnou Zelenou linku 800 260 500 v po až pá 7:30–16:00 nebo e-mailem na: info@sfzp.cz

V Operačním programu Životní prostředí probíhá LXI. tzv. fázovací výzva, která je určena na projekty ke snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody. Žádosti o podporu se přijímají od 24. března do 30. května 2014. Výzva se vztahuje na individuální vodohospodářské projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 - 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a ve druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV.

Vyhlášení této výzvy umožňující fázování lze vnímat jako akcelerační opatření ze strany Ministerstva životního prostředí. Náročné vodohospodářské projekty, které by nemohly být v rámci stávajícího OPŽP vůbec administrovány z důvodu nedodržení milníku roku 2015, bude možné spolufinancovat alespoň částečně, a tím pomoci s čerpáním finančních prostředků OPŽP. Realizace druhé fáze projektu zároveň zajistí rychlý náběh čerpání evropských prostředků v období 2014 - 2020.

Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007 - 2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, což ministerstvo zapracuje do Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Další možnosti dotací nabízí LIX. výzva, a to 500 milionů korun na projekty v prioritní ose 2 ke zlepšení kvality ovzduší s příjmem žádostí  od 5. března do 30. května2014. A LX. výzva s částkou 3,5 miliardy korun pro  prioritní osu 3 ke  zvýšení využívání obnovitelných zdrojlů energie a snížení spotřeby energie s příjmem žádostí od 5. března do 30. dubna 2014.

Kontakty:
Petra Kučerová, tisková mluvčí SFŽP ČR
tel.: 267 994 500, mob.: +420 731 602 534, e-mail:  petra.kucerova@sfzp.cz
www.sfzp.cz, www.opzp.cz

Jana Taušová, oddělení tiskové a PR, MŽP ČR
tel.: + 420 267 122 944, mob.: +420 739 242 379, e-mail:  jana.tausova@mzp.cz
www.mzp.cz

Více informací naleznete zde:

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště