Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
26.-29.2. 2020

Stavební veletrh Brno

Všechny otázky z oblasti technických norem vám zodpoví Česká agentura pro standardizaci

 

Česká agentura pro standardizaci zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí českých technických norem. Byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb.

Cílem Agentury je kvalitativní posun v oblasti standardizace v České republice. Zásadním milníkem je, že díky novému systému financování standardizace je nyní možné investovat více finančních prostředků do systému tvorby technických norem, ať již ve smyslu posílení rozsahu a kvality překladů evropských a mezinárodních norem, tak posílení kvality a počtu norem čistě národních. Současně je možné do budoucna postupně rozšiřovat nabídku produktů a služeb jako např. vydávání komentovaných znění technických norem.

Česká agentura pro standardizaci poskytuje online přístup k českým technickým normám prostřednictvím portálu ČSN online. Přístup je umožněn k plným textům všech platných českých technických norem i neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby a k technickým normalizačním informacím. ČSN online je rozdělen na dva moduly - pro jednotlivé uživatele (např. OSVČ; https://csnonline.agentura-cas.cz/) a pro firmy s více uživateli (https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/). Databáze norem je pravidelně aktualizována a nyní čítá více než 25 000 aktivních uživatelů.

Česká agentura pro standardizaci byla MPO pověřena realizací převážné většiny opatření souvisejících se zaváděním metody BIM (Building Information Management) do českého stavebnictví. Spolupracuje s odbornou veřejností z veřejného, soukromého i akademického prostředí. Provozuje interaktivní portál www.koncepceBIM.cz, kde s nimi můžete diskutovat a stát se součástí odborné komunity a spolutvůrci budoucnosti českého stavebnictví. Koordinuje a řídí práci expertních pracovních skupin pro jednotlivá témata. Monitorují pilotní projekty, které považují za klíčové před plošnou implementací BIM.

Českou agenturu pro standardizaci najdete na stánku č. 6 v pavilonu P, kde vám poskytnou veškeré informace o jejich produktech a službách. Navštívit můžete také seminář Jaroslava Nechyby, ředitele odboru koncepce BIM, na téma Stav a plány realizace Koncepce BIM 2022. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. od 13:00 do 14:00 hod na přednáškovém molu v pavilonu P.

Datum: 7.2.2019 19:45:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
26. - 29.2. 2020


MOBITEX
26. - 29.2. 2020


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště