Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Téma dne: Hospodaření s vodou

 

Hospodaření s vodou je velmi aktuální téma, zejména v souvislosti s extrémně vysokými teplotami a nedostatkem srážek v poslední době, a to nejen v letních dnech. Voda je jako jedinečná komodita nezbytně nutná k životu a v případě jejího nedostatku může být v budoucnosti cennější i než drahé kovy. I proto se stále více odborníků i běžných uživatelů zabývá tématem, jak využívat vodu opakovaně nebo ji získávat z jiných zdrojů, než z veřejného vodovodu – tedy z volné přírody, ať už se jedná o vodu dešťovou nebo podzemní. Středa 27. 2. 2019 bude věnována právě těmto klíčovým tématům.

Přednáška „Hospodaření s šedou odpadní vodou a vodou srážkovou“ Ing. Zuzany Vyoralové, Ph.D. z pražského ČVUT bude o účelnosti nahrazení části pitné vody vodou provozní. Tržní cena vody zahrnuje nejen vlastní cenu vody, ale i náklady na její ohřev, vedení, opravy a výstavbu nových sítí, daň z přidané hodnoty a samozřejmě zisk. Cena vodného (a stočného) neustále roste a tato skutečnost nutí odběratele vodou šetřit. Vzhledem k převládajícímu napojení odběratelů na vodovod pro veřejnou potřebu, je voda využívaná pro veškerý provoz budov v kvalitě pitné vody. Její částečné nahrazení vodou provozní, by snížilo nejen náklady na tuto komoditu, ale vedlo by především k úspoře jejího množství.

Nahradit pitnou vodu nelze v případech, kdy ji potřebujeme jako poživatinu a k osobní hygieně, ale pro účely provozní lze v dostatečné míře pitnou vodu nahradit vodou srážkovou a šedou vodou splaškovou. Po úpravě lze tyto typy vody využívat např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Přednášku si můžete poslechnout hned ve dvou časech ve středu 27. 2. 2019, a to od 10:00 nebo od 14:00 hodin.

Druhá přednáška doktorky Zuzany Vyoralové bude zaměřena na téma „Studny“. Tam, kde není možné napojit budovu na vodovod pro veřejnou potřebu, je možné ji zásobovat vodou z lokálního zdroje (pokud to podmínky dovolují). Lokálním zdrojem vody jsou především podzemní vody, k jejichž jímání slouží studny. Pro mělké odběry (maximálně do 15 m hloubky) jsou využívány šachtové studny, pro jímání vody z větších hloubek (minimálně 20 m nebo skalního podloží) jsou využívány vrtané studny, které se hloubí vrtnými soupravami.

Je možné ale i kombinovat oba způsoby čerpání vody, tedy vodovod i studnu zároveň. Je-li budova napojena na vodovod pro veřejnou potřebu, lze pak z lokálního zdroje vody, tedy studny, čerpat a využívat tuto vodu pouze pro provozní účely budovy a nahradit tak určité množství pitné vody z vodovodního řádu. Přednášku uslyšíte ve středu 27. 2. 2019 11:30, anebo v 16:30 hodin.

V rámci dne proběhne i soubor přednášek a diskuzí u kulatého stolu pod záštitou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – seminář pod názvem Kulatý stůl – Hospodaření vodou, strategickou surovinou, který bude věnován problematice zásobování vodou, využití srážkových vod, odpadním vodám, jejich čištění a možnostem získat podporu Státního fondu životního prostředí. Konat se bude od 10 hodin v pavilonu P, sál P1.

Doprovodný program se každý den zaměří na jedno téma – středa 27. 2. bude věnována hospodaření s vodou, čtvrtek 28. 2. požární ochraně, pátek 1. 3. bezbariérovému bydlení a sobota 2. 3. zdravému bydlení.

Datum: 21.1.2019 20:13:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
17. - 20.2. 2021


MOBITEX
17. - 20.2. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště