Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavte jednoduše, rychle a zdravě z Termobrik!

 

Při plánování stavby je jedním z nejdůležitějších kroků výběr stavebního materiálu na realizaci hrubé stavby. Dům postavíte za pár měsíců, ale bydlet v něm budete celý život. Náklady na hrubou stavbu představují jen asi 15% z celkové ceny rodinného domu, ale správný výběr vhodného stavebního materiálu ovlivní nejen finanční náročnost provozu stavby z dlouhodobého hlediska ale zejména celkovou kvalitu jejího užívání. Na dnešním trhu se stavebními materiály je mnoho možností, a proto je třeba brát v úvahu výhody, které vám může nabídnout jedině 100% přírodní a jediný skutečně slovenský produkt – pálená cihla, kterou pro vás již 142 let vyrábí Pezinské tehelne - Paneláreň a.s. Pálená cihla je jediným tradičním zdícím materiálem, o čemž svědčí mnohé dosud zachované historické stavby.

Vývojem a technologickým pokrokem společnosti Pezinské tehelne - Paneláreň se zdění z jejich cihel stalo jednodušší, přesnější a rychlejší. Broušená cihla se stala novou efektivní metodou zdění, kterou je možné zdít na tenkou maltovou spáru (1-3 mm), jejíž spotřeba je až o 75% nižší než při klasickém zdicím materiálu, resp. pomocí polyuretanové pěny DRYsystem. Bez ohledu na to, kterou alternativu si zákazník vybere, uvedený spojovací materiál dostane při zakoupení cihel zdarma. Právě použitím těchto materiálů dochází ke snížení spotřeby malty, téměř úplnému vyloučení stavební vlhkosti zdiva, ušetření času a v konečném důsledku můžete mít váš vysněný dům postavený "za pár dní". Zmíněné zdění je možné i při teplotách do -15 ° C. Přirozenou schopností keramického materiálu je difuze vodní páry a její regulace v interiéru, která při dodržení doporučených stavebních procesů a detailů zajišťuje v cihlovém domě příjemné vnitřní klima. Tyto vlastnosti jsou důležité především z hlediska úspory energie na vytápění. Velkou výhodou pálené cihly je její akumulační schopnost – zdivo má schopnost nabírat teplo a později ho zase vydávat. Dům pomaleji reaguje na změny venkovní teploty v důsledku tepelné setrvačnosti. Další výhodou pálené cihly je její výborná pevnost v tlaku se zařazením do pevnostních tříd P10 až P15. Pevnost keramického střepu dosahujeme kvalitním sušením a vypálením. Pevnostní a tvarová stálost výrobků v důsledku změn teplot a vlhkosti zamezuje narušování stavby a vzniku trhlin.

Použitím broušených cihel se sníží stavební vlhkost ve zdivu, které vysychá podstatně rychleji. Ustálená vlhkost cihlového zdiva se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,5 % a konstrukce zároveň dosahuje velmi dobré vzduchové neprůzvučnost, eliminuje vznik tepelných mostů, čímž předchází vzniku plísní. V neposlední řadě cihelné zdivo dobře odolává ohni a mrazu.

Novinkou společnosti Pezinské tehelne - Paneláreň, která vám nabízí kompletní stavební systém v rámci cihlového programu Termobrik, je kombinace cihly a integrované tepelné izolace jako moderního stavebního materiálu pro budoucí stavby, které splňují nejpřísnější požadavky na realizaci nízkoenergetických a pasivních staveb bez nutnosti dodatečného zateplení.

Tato řada cihel s označením Termobrik SUPRA (výplň dutin extrudovaný polystyren - EPS) a Termobrik SUPRA PLUS (výplň dutin grafitový EPS) dosahuje součinitel prostupu tepla U až 0,1264 W/ m².K a hodnoty tepelného odporu R až 7,7414 m². K / W, čímž vysoce převyšují normové požadavky pro pasivní, nulové a nízkoenergetické domy. Naše cihla Termobrik SUPRA PLUS se stala vítězem prestižního ocenění "Novinka roku" na veletrhu CONECO za rok 2013.

Produkty patří do standardních bio-výrobků, které jsou vyráběny z přírodních surovin bez škodlivého záření, které je nepříznivé pro lidský organismus, proto je bydlení v cihlovém domě zdravé, komfortní a šetrné k energiím. O kvalitě a výhradně slovenském původu zdicích prvků naší společnosti svědčí i Certifikát ochranné značky kvality a Zlatá medaile Slovak Gold, které společnost Pezinské tehelne- panelárna a.s. získala za své výrobky v roce 2013.

Na Stavebním veletrhu společnost najdete na stánku č. 059 v pavilonu P.

Více informací naleznete na www.pezinske-tehelne.sk.

Datum: 7.2.2019 19:00:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
17. - 20.2. 2021


MOBITEX
17. - 20.2. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště