Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Sobotní téma: Zdravé bydlení

 

V dnešní době tráví uvnitř budov většina lidí až 90 % svého času, proto by budovy měly splňovat požadavky na zdravé vnitřní prostředí. To podporuje nejen naše zdraví, ale celkově působí pozitivně na člověka, ovlivňuje také třeba psychiku a výkonnost. Již při návrhu budov by tedy mělo být brány v potaz všechny podmínky umožňující vytvoření takového zdravého prostředí pro obyvatele či uživatele budov. Zároveň by budovy měly být šetrné k životnímu prostředí. Zatímco příroda má plno mechanismů, které dokáží vzduch čistit a obnovovat, uvnitř budov tyto mechanismy nefungují a je potřeba je zajistit při její stavbě.

Zdravé bydlení je velkým tématem letošního brněnského stavebního veletrhu. Svoje speciální systémy představí samotní vystavovatelé a je mu v sobotu 2. března věnován i celý blok přednášek.

O kvalitě vnitřního prostředí a o problémech s aplikací požadavků na konkrétních příkladech vás seznámí Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu ve své přednášce „Kvalita vnitřního prostředí budov – mikroklimatické podmínky, větrání“. Rozhovor čtěte zde.

Jedním z ukazatelů kvality vnitřního prostředí budov jsou mikroklimatické podmínky, tj. teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Jsou ovlivněny vlastní konstrukcí budovy a jejím umístěním, systémem větrání a vytápění, činností v budově a způsobem užívání budovy. Dodržení optimálních mikroklimatických podmínek by mělo zaručit pocit tepelné pohody, ovlivňují míru odpočinku člověka i produktivitu práce. Mikroklima je ovlivnitelné větráním – dostatečné větrání je obecně základem pro dodržení odpovídající kvality vnitřního prostředí budov. V rámci přednášky budou shrnuty všechny požadavky a limity upravující oblast vnitřního prostředí budov – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy a metodiky. Ne vždy jsou jednotné a jejich dodržení ne vždy zaručí dosažení požadovaného komfortu nebo alespoň únosnosti prostředí. Přednášku si můžete poslechnout v sobotu 2. 3. 2019, a to od 10.00 nebo od 13.30 hodin.

Na téma „Výskyt bakterií a plísní v bytech a domech jako předmět sporu v soudním řízení“ promluví RNDr. Kateřina Klánová, CSc. ze Státního zdravotního ústavu. Na základě skutečných příkladů ze soudní praxe bude uvedeno několik případů, kdy byl předmětem sporu v občanském soudním řízení výskyt bakterií a plísní v bytech a domech. Délka řízení, mnohdy i více než pět let, souvisí s praktickou nepřezkoumatelností posudků znalců – biologická agens jsou proměnlivá v prostředí a čase. Dalším faktorem, který ovlivňuje průběh soudního řízení je (ne)dostupná legislativa. Přednášku uslyšíte v sobotu 2. 3. 2019 11.30, anebo v 14.00 hodin.

 

Datum: 2.3.2019 9:00:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
17. - 20.2. 2021


MOBITEX
17. - 20.2. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště