Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
26.-29.2. 2020

Stavební veletrh Brno

Program dešťovka pokračuje

 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu. Dotační program OPŽP pro veřejné subjekty byl vyhlášen na období 1. 3. 2018 – 7. 1. 2019.

Dotace ve výši 85 procent jsou určeny na akumulace dešťové vody na zálivku, ale též na splachování WC. Dotace platí na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady vč. stavebních prací a rozvodů.

Dále jde o stejnou dotaci na rekonstrukci zpevněných ploch, které neumožňují zasakování dešťové vody (přeměna nepropustných povrchů za propustné). Tytéž dotace jsou určeny na řešení zasakování dešťové vody případně k dalšímu využití např. k zálivce zahrady (vsakovací systémy s retenčním prostorem). Podle MŽP jsou přijatelné i další projekty za stejné dotace. Jde především o plošný vsak, vsakovací průlehy, poldry, průlehy s rýhou, vsakovací nádrže apod.

Na dotaci dosáhnou majitelé domů v obcích, které museli v posledních letech řešit akutní nedostatek vody. Zejména lidé žijící v sídlech, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (například ve formě zákazů zalévání. Podle MŽP dotaci nelze získat k novostavbám rodinných domů. Stát zaplatí až 50 procent nákladů, nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky a poměrné částky 3500 korun na metr krychlový podle velikosti nádrže. Maximální výše dotace činí 55 tisíc korun. V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci II. výzvy (Výzva č. 12) Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 240 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

Datum: 28.4.2018 20:15:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
26. - 29.2. 2020


MOBITEX
26. - 29.2. 2020


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště